Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next
Previous
Next

Rekrutacja

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis świadectwa dojrzałości);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (do wglądu oryginał/odpis) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 wraz z kserokopią suplementu do dyplomu;
  • 2 fotografie podpisane o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego);

 

Kwestionariusz-WSNP-2020

slubowanie_WSNP

Tabela_Opłat_WSNP

Przetwarzanie danych osobowych rodo.wsnp.edu