Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

INFORMACJA

SZANOWNI PAŃSTWO!

W sprawach studenckich zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 13:00 do 15:00

ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa

tel. 74 833 13 77

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 harmonogram zajęć

 

Rekrutacja

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis świadectwa dojrzałości);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (do wglądu oryginał/odpis) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 wraz z kserokopią suplementu do dyplomu;
  • 1 fotografia podpisana o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego);
  • 1 fotografia w formie elektronicznej w wymiarze 45×35 mm  (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) w formacie jpg.
 
Dokumenty Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Kwestionariusz-osobowy-kandydata-na-studia-ANS-2023

wzór umowy-ans-2023

ANS cennik 2023 2024

Ślubowanie Akademia Wrocław

 

Dokumenty Szkoły Głównej Krajowej w Warszawie

Kwestionariusz-SGK-2020

SLUBOWANIE-SGK

SGK cennik 2023 2024

 

Dokumenty Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Kwestionariusz_WSNP_2023

slubowanie_WSNP

WSNP cennik 2023 2024

Psychologia od 7 semestru – Wniosek o przyjecie na wyższy semestr studiów (1)

Infolinia dla kandydatów na studia: tel. 731 20 21 20 oraz e-mail: psychologia@wsnp.edu.pl

Warunki, które powinien spełniać kandydat by móc ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr studiów na kierunkach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna oraz Psychologia – Zasady przyjęcia na wyższy semestr studiów

W przypadku zainteresowanie kierunkiem Psychologii od 7 semestru wymaga się od kandydata aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. 

 

Dokumenty Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

PODANIE-o-przyjecie-w-roku-akademickim-2023_2024-na-studia-niestacjonarne-studia-II-stopnia PODANIE-o-przyjecie-w-roku-akademickim-2023_2024-na-studia-niestacjonarne-studia-I-stopnia WSSMiA cennik 2023 2024