Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

oferta

PRYWATNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA MENTOR DZIEŁAJĄCA PRZY SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH W BIELAWIE ZAPRASZA DO DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY PLACÓWKI EDUKACYJNE ORAZ RODZICÓW.

Świadczymy usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, wydając również opinie. Prowadzimy zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z IPET, z orzeczeniami i opiniami
z innych poradni, zajęcia rewalidacyjne, terapie, m.in. WWR, Biofeedback, sensoryczną, SI, elementy hipoterapii na urządzeniu stymulującym, trening umiejętności społecznych, grafomotorycznych, badanie dojrzałości szkolnej, badanie poziomu inteligencji czy kompleksową diagnozę funkcjonalną wraz z ustaleniem planu terapii.
 
Placówka edukacyjna może zlecić przeprowadzenie części lub całości zajęć rewalidacyjnych (kształcenie specjalne) w poradni Mentor. Szczególnie w przypadkach, gdy szkoła, przedszkole nie dysponuje specjalistami w danej dziecinie.

 

 
Zapraszamy również do Sali Doświadczania Świata, która służy do wielozmysłowej stymulacji. To specjalne pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące umożliwiające bezpośredni kontakt z przeróżnymi doznaniami angażującymi wszystkie zmysły, pomoże dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w stymulacji ich rozwoju i rozszerzy wachlarz zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w szkole lub przedszkolu.