Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

NABÓR SMS

ZAPRASZAMY!

 
 
 
 

SMS

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

⭐Nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego pod patronatem Akademia Piłkarska Dzierżoniów⚽️🤸

Piątek 26.04.2024r.

Godzina 17:00

Bielawa, ul. Wolności 105

 
Podczas zebrania zostanie przedstawiony ramowy plan organizacyjny dla klas Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla chłopców i dziewcząt trenujących piłkę nożną oraz akrobatykę sportową.
⭐ wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska 🔝
⭐ 1️⃣6️⃣ godzin treningów i wychowania fizycznego w planie zajęć szkolnych: osobno sekcja piłki nożnej i akrobatyki sportowej 🔝
⭐ Integracja edukacji z rozwojem sportowym 🔝
⭐ Wysoki poziom nauczania 🔝
⭐ 2️⃣3️⃣ treningi w klubie + mecze / turnieje 🔝
⭐ klasy dla zawodniczek i zawodników: Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów, Akrobatyki Sportowej Dzierżoniów, Fundacji Fenix 🔝
⚽🤸Planowane klasy od 1️⃣0️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣:
🥇 Klasa IV – rocznik 2014 🤝
🥇 Klasa V – rocznik 2013 🤝
🥇 Klasa VI – rocznik 2012 🤝
🥇 Klasa VII – rocznik 2011 🤝
Próba naboru do klasy VIII
🥇 Klasa VIII – rocznik 2010

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie ‎w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Na egzamin naleć przybyć min pół godziny przed rozpoczęciem  z ważną legitymacją szkolna ze zdjęciem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

Uwaga:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎