Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next
Previous
Next

Studia I, II stopnia

 

Współpracujemy z uczelniami:

 

- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

- Szkoła Główna Krajowa w Warszawie

- Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

- Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu.Warunki studiowania i finansowania:

- indywidualny tok studiów, 

 

- możliwość zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach,

- elastyczny system opłat

 

- szerokie spektrum zniżek dla naszych absolwentów