Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

do pobrania

W związku z otwarciem
Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
MENTOR w Bielawie
udostępniamy Państwu możliwość pobrania formularzy.
Dzięki doświadczonemu zespołowi wysokiej klasy specjalistów, jesteśmy
w stanie zapewnić dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom wsparcie na najwyższym poziomie.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o wydanie opinii

wniosek o wyniki diagnozy

zgoda na biofeedback

zgoda na objęcie dziecka terapią

zgoda na objęcie pomocą