Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next
Previous
Next

Kursy teoretyczne, egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY – uczniowie klasy III

EGZAMIN ZAWODOWY
w roku szkolnym 2022/2023

  • Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klasy III w części pisemnej  w wybranych zawodach (informacja w sekretariacie) odbędzie się
             w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 10.00

  •                                   sala nr 7

 

  • Egzamin jest obowiązkowy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana
wyłącznie jest w formie testu na komputerze.


 
KURSY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023