Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next
Previous
Next

Kursy teoretyczne, egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY – uczniowie klasy III

EGZAMIN ZAWODOWY
w roku szkolnym 2022/2023

  • Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klasy III
    w części pisemnej odbędzie się
    w dniach 2-7 czerwca 2023 r.
  • Termin składania deklaracji – do 7 lutego 2023 r. deklaracja
  • Egzamin jest obowiązkowy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana
wyłącznie jest w formie testu na komputerze.


 
KURSY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023