Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Kursy teoretyczne, egzamin zawodowy

 
KURSY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 

 

EGZAMIN ZAWODOWY
w roku szkolnym 2023/2024

  • Egzamin jest obowiązkowy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana
wyłącznie jest w formie testu na komputerze.