Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

PSYCHOLOG

karina adamowicz

 

Psycholog, psychotraumatolog oraz interwent kryzysowy. Ukończyła pięcioletnie studia psychologiczne, studia podyplomowe z psychotraumatologii oraz interwencji kryzysowej na Wrocławskim Wydziale Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. 

Od wielu lat  podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach oraz kursach.

Zajmuje się wsparciem psychologicznym, poradnictwem, terapią  psychologiczną i psychotraumatologiczną, interwencja kryzysową, diagnostyką i psychoedukacją. Prowadzi także  warsztaty rodzicielskie.

Od 7 lat pracuje jako psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy w placówkach służby zdrowia, oświaty oraz instytucjach społecznych pracując, zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi.

W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie stworzenie bezpiecznej, pełnej zaufania, akceptacji i wzajemnego szacunku relacji. Wzajemne zaufanie jest czynnikiem, który znacząco zwiększa szanse na powodzenie terapii. Kieruje się etyką zawodu psychologa. Chce pomóc zrozumieć klientowi mechanizmy będące wynikiem przebytych urazów psychicznych, trudnych traumatycznych lub kryzysowych doświadczeń, przepracować ich skutki i wspólnie poszukać rozwiązań.