Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

rekrutacja

 

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

(Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Bielawie)

Rekrutacja na studia podyplomowe
(rozpoczynające się od 1 października 2023 r.)

trwa do 30.11.2023 r.

  

zajęcia na studiach podyplomowych
odbywają się w systemie on-line w formie webinariów,
e-konsultacji prowadzonych przez Microsoft Teams
oraz zajęć warsztatowych


 
Procedura rekrutacji :

Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów – w zakładce kierunki.

Kandydat ma dwa sposoby zapisania się na studia:
a) składa komplet dokumentów w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „Blue Academy” w Bielawie ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa (Szkoły Niepubliczne w Bielawie)- sekretariat czynny pn-pt w godz. 8.00-15.00

b)lub przesyła komplet dokumentów w formie skanów mailem (nie zdjęcia) na adres mailowy: centrump@vp.pl

Dokumenty rekrutacyjne: 
– kwestionariusz:  https://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2022/09/Kwestionariusz-isp- 2022.pdf
– dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) – tylko kserokopia
– potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej \ lub dokonanie opłaty na miejscu
  w sekretariacie

Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w sekretariacie lub dokonać wpłaty na konto nr:
75 1950 0001 2006 0351 9781 0002 (Daria Michalska)

Umowa o kształcenie zostanie wygenerowana z systemu elektronicznego po zrekrutowaniu studenta i przesłana mailem do podpisania i odesłania.

Wystawianie faktur za czesne

e-mail: rozliczenia@wssmia.edu.pl Tel. 22 375 96 87

Obsługa rozrachunków ze studentami

e-mail: rozrachunki@wssmia.edu.pl Tel. 22 375 96 86