Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

rekrutacja

 

Instytut Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Bielawie
 czynny poniedziałek-piątek
godz. 13:00 – 15:00

 

Procedura rekrutacji 

Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów – w zakładce kierunki.

Kandydat ma dwa sposoby zapisania się na studia:
a) składa komplet dokumentów w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „Blue Academy” w Bielawie ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa (Szkoły Niepubliczne w Bielawie) 

lub

b) przesyła mailem komplet zeskanowanych dokumentów w formie pdf na adres mailowy: centrump@vp.pl

Dokumenty rekrutacyjne: 
– kwestionariusz:  https://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2022/09/Kwestionariusz-isp- 2022.pdf
– dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) – tylko kserokopia
– potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej \ lub dokonanie opłaty na miejscu
  w sekretariacie

Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w sekretariacie lub dokonać wpłaty na konto nr:
75 1950 0001 2006 0351 9781 0002 (Daria Michalska)