Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Wzrost inwestycji  w naszym kraju powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Wielu fachowców wyjechało już za granicę, gdzie stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów różnych branż. Wzrost gospodarczy skutkuje stale zwiększającą się liczbą inwestycji i stale rosnącą liczbą przedsiębiorstw. Nie zmienia się natomiast liczba szkół oferujących kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Reagując na potrzebę rynku chcemy stworzyć Państwu warunki do zdobycia nowego poszukiwanego i cenionego zawodu.

Zapraszamy do Szkoły Wielobranżowej w Bielawie. Nauka w niej trwa dla każdego kierunku 3 lata i odbywa się w systemie dziennym. W ofercie są też praktyki w renomowanych firmach  z możliwością zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

I klasa –   3 dni szkoły, 2 dni praktyk

II klasa –  3 dni szkoły, 2 dni praktyk

III klasa – 1 dzień szkoły, 4 dni praktyk

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.