Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Jubileusz 20-lecia Szkół Niepublicznych

 
Przemówienie pani Dyrektor Darii Michalskiej

Jego Ekscelencjo,

Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, szanowni Radni, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,  Uczniowie, drodzy Państwo.

Miło mi powitać Państwa w tak ważnym dla Szkół Niepublicznych dniu –  Jubileuszu ich 20 lecia

20 lat to mało i dużo jednocześnie. Biorąc pod uwagę transformację oświaty jaka zaszła w tym czasie paradoks wydaje się tylko pozorny. Stojąc dzisiaj przed Państwem nie ukrywam wzruszenia i pewnego zakłopotania, czy w swoim życiorysie wolno mi odnotować sukces i nie mieć co do tego żadnych wątpliwości. Jak powiedział kiedyś wyjątkowej rangi mąż stanu Winston Churchil  „Sukces to umiejętność przechodzenia od porażki do porażki nie tracąc przy tym entuzjazmu….”. Słowo entuzjazm jest tu z pewnością kluczowe. Tak to mniej więcej sumuję….

W ciągu dwóch dziesięcioleci udało mi się stworzyć optymalne warunki kształcenia młodzieży i dorosłych na różnych etapach edukacji: od gimnazjum, przez szkoły średnie, szkoły policealne aż po studia podyplomowe. W minionych latach naukę
w Szkołach Niepublicznych pobierało ponad 3 tys. uczniów i słuchaczy.

Dumna jestem, że zrealizowałam trudne zadanie stworzenia przyjaznej dla ucznia szkoły, gdzie mogę realizować własne pomysły dydaktyczne i organizacyjne, szkoły społecznie użytecznej, z bogatą ofertą edukacyjną,
z możliwością przechodzenia z jednego poziomu kształcenia na wyższy w obrębie jednej placówki!

Jeden z nowoczesnych mówców motywacyjnych zauważył i chyba słusznie, że „do sukcesu nie ma windy, trzeba wejść po schodach”. Wchodziłam po tych schodach nie bez przeszkód i wątpliwości. Czasem było ciężko, ale byłam zdeterminowana.

Z perspektywy, a i trochę z góry widzę, że było warto. Panorama jest daleko rozleglejsza niż na początku.

Pomysł na samodzielne poprowadzenie placówki oświatowej zrodził się, gdy byłam jeszcze związana z oświatą publiczną. Uczyłam języka niemieckiego najpierw
w szkole podstawowej, potem w liceum, obserwowałam szkolną rzeczywistość i pomyślałam, że można by poprowadzić szkołę inaczej. Tak, aby każdy i uczeń i nauczyciel czuł się w niej komfortowo. Nie bałam się pracy i kiedy w latach 90-tych po transformacji ustrojowej rodziła się oświata niezależna, postanowiłam stworzyć  szkołę niepubliczną uwzględniającą potrzeby lokalnego rynku edukacyjnego.

Uznałam, że utworzenie LO dla Dorosłych i Szkoły Policealnej  w systemie zaocznym to szansa dla wielu dorosłych na uzupełnienie wykształcenia średniego bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej.  Miałam cel, zapał do pracy i doświadczenie zdobyte podczas organizowania kursów nauki języków obcych. Czynniki te zaowocowały inauguracją działalności szkoły 1 września 1998 roku. Początkowo nie było mi łatwo: prowadziłam lekcje języka niemieckiego, byłam sekretarką, księgową i dyrektorem. Ale pamiętałam z lektury Horacego, że „ życie nie daje ludziom niczego bez wielkiego trudu„

Kolejnym, niezwykle ważnym etapem w kreowaniu Szkół Niepublicznych okazało się  utworzenie  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica  Nauczycielska”.  Zważywszy fakt nowych procedur rozwoju, uruchomienie  ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, dokumentowania ich pracy poprzez kształcenie ustawiczne, te i inne przesłanki, bielawski ODN stał się swoistą uczelnią, która w bliskim sąsiedztwie i bez kosztownych dojazdów do dużych centrów edukacji  otworzyła setkom nauczycieli drzwi do wymiernej również finansowo kariery.  W ramach ODN były i są organizowane kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne dla nauczycieli i dyrektorów. Corocznie odbywają się fora oświatowe, na których swoją wiedzą dzielą się znane postacie życia naukowego w kraju. Gościli u nas m.in. sędzia Anna Maria Wesołowska, Dorota Zawadzka – superniania,   dr hab. Jacek Pyżalski, prof. Stanisław Dylak czy prof. Zbigniew Izdebski.

Od 2007 roku wchodzę na kolejne stopnie – w budynku przy ul. Wolności 105  pojawiają się szkoły niepubliczne dla młodzieży.

Najpierw dzięki zaangażowaniu komendanta Hufca w Bielawie pani Zofii Studnickiej powstało  Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy- szkoła  dla uczniów, którzy z różnych powodów nie radzili sobie w swoich macierzystych szkołach  i potrzebowali wsparcia. Powstanie tej placówki było pożądane, bo takiej szkoły w regionie jeszcze nie było. Doskonała współpraca z Hufcem oraz  zrozumienie i życzliwość doświadczonych nauczycieli gimnazjum zaowocowała tym, że wielu uczniów  uregulowało obowiązek szkolny.

W związku z likwidacją gimnazjów współpracę tę kontynuuje obecnie  Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (kl. VII i VIII).

Chciałam, aby absolwenci gimnazjum mogli płynnie i bezstresowo kontynuować naukę, dlatego utworzyłam  kolejne niepubliczne szkoły młodzieżowe – najpierw Szkołę Wielozawodową (dziś – Szkołę Wielobranżową), a potem – LO z klasami
o profilu wojskowym i policyjnym. Cieszy mnie fakt, że bardzo wielu absolwentów naszego gimnazjum skorzystało z tej oferty.

Przy współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy uczniowie przygotowują się do pracy w wybranym zawodzie,
a  partnerskie relacje z jednostką wojskową we Wrocławiu i Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie zwiększyły atrakcyjność zajęć w klasach mundurowych liceum. Dużo wrażeń i emocji dostarczyły licealistom np. zajęcia z samoobrony, zajęcia strzeleckie z wykorzystaniem markerów do paintball’a, zawody strzeleckie czy wizyta w zakładzie karnym. W przyszłym roku powstaną dwa nowe profile klas licealnych: ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Warto wspomnieć, że szkoła współfinansuje umundurowanie uczniów i podręczniki, a każdy uczeń klas I (także zawodowych) otrzymuje nieodpłatnie tablet jako narzędzie codziennej pracy.

„Szkoła na tabletach”? Właśnie tak. Staramy się realizować proces dydaktyczny w sposób nowoczesny zgodnie z duchem czasu. Dla młodego pokolenia, poruszającego się w globalnym świecie za pośrednictwem komputera czy smartfona, taka forma nauki jest naturalna i niewątpliwie atrakcyjniejsza niż dawne metody, które odchodzą do lamusa. Tak jak tradycyjny dziennik lekcyjny czy wywołujący niepokój szkolny dzwonek. U nas nie ma dzwonków.

Ideą, która towarzyszyła mi przez te wszystkie lata, było przekonanie, że ważniejsze jest, jakimi ludźmi będą nasi uczniowie, niż to, co aktualnie wiedzą i umieją, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że powinnością każdej szkoły jest wyposażenie młodych ludzi w odpowiednią  wiedzę, umiejętności i wartości.

Bardzo bliskie są mi też główne idee Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, głoszące, że szkoła jest dla ucznia! Dlatego chciałam na mapie edukacyjnej mojego regionu stworzyć miejsce, gdzie nauka nie kojarzy się ze stresem czy udręką; miejsce, gdzie uczeń ma imię zamiast numeru w dzienniku, a nauczyciel jest jego partnerem w procesie edukacji i przede wszystkim – rozumie ucznia.I jestem przekonana, że to mi się udało. Szkoły Niepubliczne w Bielawie wyróżnia kameralność i atmosfera życzliwości. Tu wszyscy się każdy może liczyć na pomoc i zrozumienie.

Każdy uczeń w razie potrzeby może skorzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w placówce: pedagoga, psychologa i socjoterapeuty. Każdy może też być beneficjentem funduszy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS, które powstało w szkole.  Dzięki składkom członków stowarzyszenia (nauczycieli) oraz współfinansowaniu władz samorządowych Dzierżoniowa i Bielawy nasi uczniowie mieli możliwość zwiedzić ważne w polskiej historii miejsca m.in. Gniezno, Kraków, Warszawę, Malbork, Toruń, Łódź czy Lublin. Uczniowie i słuchacze Szkół Niepublicznych doceniają wspólne starania i jako swoista forpoczta polecają swoją szkołę innym. To najlepsze potwierdzenie tego, że moje marzenia o szkole przyjaznej uczniom spełniły się.

Z okazji poprzedniego jubileuszu posadziliśmy przed budynkiem Drzewo Edukacyjne, którego rozświetlone konary symbolizują wiedzę i postęp. Wczoraj pojawił się przed szkołą kolejny symbol – WSTĘGA  MOBIUSA. To przestrzenna figura matematyczna o pewnych charakterystycznych właściwościach. Jej kształt nie ma początku i końca, może więc symbolizować nieskończoność, powtarzalność i …..wieczność. WSTĘGA  MOBIUSA tworzy niezwykłą powierzchnię i ma tylko jedną stronę!

Życzę wszystkim uczniom i słuchaczom  Szkół Niepublicznych, by  zawsze znajdowali się po jednej stronie – tej właściwej! A jeśli zdarzy im się zbłądzić, by zawsze odnajdowali właściwą drogę.Staram się monitorować na bieżąco współczesny rynek edukacyjny i nie byłabym sobą, gdybym nie weszła na kolejny stopień mojej zawodowej układanki.

W ubiegłym roku otworzyłam podwoje szkoły dla studiów podyplomowych. Studia te są realizowane w ramach ODN przy współpracy z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. To było wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego regionu, głównie nauczycieli. Pozwoliło im to nie tylko podnieść kwalifikacje, ale też – zaoszczędzić pieniądze i czas na dojazdy na studia. Tylko w ubiegłym roku nowe kwalifikacje zdobyło  33 nauczycieli na 40 kierunkach.

Ale to nie koniec moich aspiracji. W roku szkolnym 2018/2019 w budynku Szkół Niepublicznych rozpoczynają się studia zaoczne I i II stopnia, licencjackie i magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych.

Mogę więc powiedzieć, że organizuję proces kształcenia na wszystkich możliwych etapach edukacji., wychodząc przy tym poza granice powiatu dzierżoniowskiego. Mówiąc „na wszystkich możliwych etapach”, miałam też na myśli żłobki i przedszkola, które  prowadzę w Dzierżoniowie,  Świdnicy i w Smolcu w gminie Kąty Wrocławskie.

Jak widać jest to ogrom pracy dla mnie, moich asystentek, dyrektorek poszczególnych placówek, nauczycieli i personelu.  Konfucjańska mądrość stanowi: „Jeśli wybierasz pracę, którą kochasz, nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”. I tak jest w moim przypadku.  „Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem”.

Wszystko, co osiągnęłam, nie byłoby możliwe bez ludzi, którzy towarzyszyli mi w pokonywaniu kolejnych schodów.

Szczególne podziękowania należą się osobom, które wspierały mnie w zarządzaniu szkołą. Wiele z wymienionych i niewymienionych dokonań byłoby niemożliwych, gdyby nie praca dyrektorów szkół, a są to panie: Barbara Kucper, Teresa Wojtas, Barbara Tysz, Sylwia  Toboła, Joanna Jaskmanicka-Wilkos, Alicja Kossowska, Helena Chojnacka-Małecka, Katarzyna Kiek, Irena Buturla i obecnie pani wicedyrektor Ewelina Tynda.

Pozwólcie Państwo, że skieruję wyrazy ogromnej wdzięczności do nauczycieli Szkół Niepublicznych, bo to oni stoją na pierwszej linii w batalii o właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny młodych ludzi. Bardzo wysoko oceniam pracę kadry pedagogicznej zatrudnionej w naszej placówce, w przeszłości i teraz. Jej kompetencje, doświadczenie, a niekiedy determinacja dają szansę na osiągnięcie zamierzonych efektów dydaktycznych i wychowawczych. Dziękuję Wam dziś, koleżanki  i koledzy, za rzetelną pracę i tworzenie miłej atmosfery w szkole. Wyrazem mojego uznania będą nagrody dyrektora, które wręczę w dalszej części uroczystości.

Chciałaby również szczególnie gorąco podziękować dziś dwóm moim asystentkom: Marcie Latacz i Dorocie Wydrzyńskiej.
Bez ich umiejętności i zaangażowania skomplikowana struktura SN nie mogłaby dobrze funkcjonować. Ich życzliwość i uśmiech  skierowany do wszystkich są najlepszą wizytówką naszej placówki.

Dziękuję moim najbliższym i przyjaciołom za  wsparcie we wszystkim, co robię i zrozumienie dla moich niekiedy zaskakujących, odważnych decyzji, ale sądzę, że w życiu potrzebna jest odwaga, która pozwala wchodzić w nowe sytuacje, zmusza do działania, a niekiedy rewolucjonizuje nasze życie. Uważam, że przegrywają ci, którzy stoją w miejscu. Poszukujący jest zawsze zwycięzcą.

Na koniec zwracam się do moich uczniów z przesłaniem:

„Cała mądrość ludzka zasadza się na tym, czego człowiek nauczył się w szkole, ale przekonujemy się o tym dopiero później”.

Proszę przyjąć moje wystąpienie z wyrozumiałością, jest wiele faktów, których tu nie uwzględniłam. Macie Państwo podaną do lektury monografię, za chwilę obejrzymy  film dokumentujący w  obrazach kalejdoskop 20 lat, które z pewnością ułożą się w obszerniejszą historię.

Pozostawiam Państwa z myślą Demostenesa: „Małe szanse są często początkiem wielkich osiągnięć”. Z nadzieją na jej spełnienie  dziękuję za uwagę.  Niech uczestnictwo w jubileuszu 20-lecia Szkół Niepublicznych będzie naszą wspólną przyjemnością.

Monografia szkoły _ monografia_kwiecień 2018

zdjecie

 

dr Marek Skała – życiorys


Już 13.04.2018 r. Jubileusz Szkół Niepublicznych w Bielawie. Podczas gali będzie z nami zespół Jacek Dewódzki Band. Nie może Was zabraknąć!
Jacek Dewódzki to charyzmatyczny wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów.
Od wielu lat nieustannie współpracuje z czołowymi zespołami i artystami polskiej sceny muzycznej. W latach (1994-2001) wokalista legendarnego zespołu „Dżem”
W 2017 otrzymał potrójną platynową płytę za album „Dżem – Złota Kolekcja”, został również laureatem nagrody „Fryderyki 2017” za całokształt działalności grupy Dżem.
Obecnie wraz z doskonałymi muzykami tworzy i komponuje pod nazwą „Jacek Dewódzki Band”.GALA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 20-LECIA Szkół Niepublicznych zbliża się wielkimi krokami. Podczas uroczystych obchodów będziemy mieli okazję posłuchać wykładu dr Marka Skały.

Dr Marek Skała – trener warsztatowy, coach, mówca inspiracyjny, ale także autor książek i dziennikarz. Napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu (m.in. dla czasopism: Polityka, Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu) oraz dwa książkowe bestsellery „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja Odczarowana”. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, posiada członkostwo w ICF oraz International Federation of Journalists. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Swoim doświadczeniem dzieli się także, jako właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT oraz prowadząc gościnnie zajęcia z PR i HR na kilku uniwersytetach. Związany również ze szkolnictwem – przez 9 lat był nauczycielem i wychowawcą, przez 6 lat opiekunem studiów. Może pochwalić się tytułem Osobowość Roku 2015 miesięcznika Osobowości i Sukcesy oraz nagrodami: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR.


Podczas uroczystych obchodów jubileuszowych 13 kwietnia 2018 r. będzie z nami Pani Barbara Pachura – zaprzyjaźniona ze Szkołami Niepublicznymi od wielu lat.

Barbara Pachura – śpiewająca poetka z Bielawy, koncertuje w kraju i za granicą, śpiewa zarówno swoje utwory i takich poetów jak: Aneta Oczkowska, Barbara M. Malinowska, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki czy Vera Kopecka. Wydała następujące płyty: „Bywają takie dni” – 2012, „Mieliśmy tajemnicę” – luty 2015, „Wygasłe słowa” – październik 2015.
Założycielka Klubu Pozytywka – obecnie oferuje takie usługi jak nauka gry na gitarze, organizacja recitali i uroczystości okolicznościowych, organizacja koncertów oraz spotkań autorskich z udziałem twórców polskich i zagranicznych.

Pani Barbara zdobyła nagrodę dziennikarzy „Jurek 2006” dla wyróżniającej się osobowości powiatu dzierżoniowskiego. Była również trzykrotnie nominowana do konkursu „Akcja Akacja” o tytuł „Niezwykłej Polki”. Za swoją działalność pani Parbara Pachura otrzymała brązowy krzyż zasługi od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.


PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH TRWAJĄ. JUŻ 12 KWIETNIA 2018 R. ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ.
SYMBOLEM BĘDZIE WSTĘGA Möbiusa.

Wstęga Möbiusa – dwuwymiarowa zwarta rozmaitość topologiczna, nieorientowalna z brzegiem, którą można uzyskać sklejając taśmę końcami przy odwróceniu jednego z końców o kąt 180°. Opisana przez niemieckiego matematyka Augusta Möbiusa i Johanna Benedicta Listinga w 1858 roku.