Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Edukacja Domowa

Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej.

 
Czym jest edukacja domowa?
Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka.
Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko,
a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.
 
 
Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?
 
Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty :
  • Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
  • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,
 
Dokumenty można pobrać z zakładki rekrutacja.