Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next
Previous
Next

ŻYJ ZDROWO - STOP UZALEŻNIENIOM

Z przyjemnością informujemy, że Uczniowie Szkoły Wielobranżowej w dniu wczorajszym podczas Wojewódzkiego Festiwalu Profilaktycznego pt. ,,Żyj zdrowo – Stop Uzależnieniom” w Ząbkowicach Śląskich zdobyli:
I miejsce w kategorii: prezentacja multimedialna – Jakub Gargol kl.II SW 🥇
II miejsce w kategorii: test wiedzy o uzależnieniach – Klaudia Nowosad kl. II SW 🥈
Gratulujemy 🫶😊👏

MATURY 2023

04.05.2023r. – Język polski poziom podstawowy

05.05.2023r. – Język angielski poziom podstawowy 

08.05.2023r. – Matematyka poziom podstawowy

09.05.2023r. – Język angielski poziom rozszerzony

10.05.2023r. – Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

10.05.2023r. – Język polski ustny

11.05.2023r. – Język polski ustny

15.05.2023r. – Język angielski ustny

 

 

POŻEGNANIE IV KLASY NLO

Ze wzruszeniem żegnamy dziś Absolwentów klasy IV Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie. Dyrektor Daria Michalska wręczyła świadectwa ukończenia szkoły, nagrody oraz gratulacje dla uczniów i ich rodziców, życząc tegorocznym absolwentom wysokich wyników z egzaminów maturalnych 👩‍🎓👨‍🎓✍️✒️
Z satysfakcją obserwowaliśmy jak na naszych oczach dorastaliście. Wspólnie spędziliśmy wiele wspaniałych chwil. Naszym celem było ukształtowanie młodego człowieka, potrafiącego poradzić sobie w życiu, umiejącego stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągania. Jesteście gotowi, by rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, działanie na rzecz szkoły i pracę wolontariacką. Na zawsze będziecie tworzyć historię naszej szkoły. Wracajcie do nas, nie tylko myślami…

Mrs. education Expert

Mrs. Education Expert 2023

Daria Michalska dyrektor placówek oświatowych

z Dolnego Śląska

Konkurs Mrs. International to międzynarodowy projekt z 30-letnią historią mający na celu uhonorowanie kobiet, które swoją postawą mogą motywować inne kobiety do zmian, do tworzenia własnych biznesów, czy zachęcania do walki o swoją niezależność oraz do realizacji marzeń. 20 kwietnia 2023r. w Hotelu Renaissance Warsaw Airport odbyła się I polska edycja tego prestiżowego konkursu Mrs. Poland International. W wydarzeniu wzięło udział 21 uczestniczek narodowości polskiej, ukraińskiej, białoruskiej, które od wielu lat mieszkają w Polsce i tworzą prężnie działające firmy. Każda z kobiet osiągnęła sukces zawodowy, spełnia się w tym, co robi, realizuje swoje pasje oraz jest inspiracją dla innych pań.  Uczestniczki konkursu miały okazję zaprezentować się na scenie w kilku odsłonach, m.in. stroju narodowym, fitness, wieczorowym oraz Biznes Lady w formie video prezentacji mówiącej o swojej karierze zawodowej.    

Wśród wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu znalazła się p. Daria Michalska uhonorowana tytułem Mrs. Education Expert. Nauczyciel dyplomowany o wieloletnim stażu pracy pedagogicznej, w tym na stanowisku dyrektora 25 lat. Założycielka i dyrektor przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno–pedagogicznej Mentor, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS. Jest inicjatorką projektów wspierających idee zdrowia, niedostosowań bytowych, wykluczenia i kondycji psycho-fizycznej. Reaguje pro publico bono, tam, gdzie można poprawić indywidualny los, wspiera domy dziecka, domy seniorów, uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Zainicjowała ogólnopolską akcję: Stop depresji, samobójstwom dzieci i młodzieży i zbiórkę publiczną, dzięki której gromadzi fundusze na ochronę niedomagań rozwojowych młodzieży w trudnej fazie dorastania i doraźne problemy zdrowia psychicznego. Od 2022r. jest aktywnym członkiem Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.  Oprócz bogatego dorobku zawodowego w dziedzinie oświaty p. Daria Michalska promując swoją markę osobistą, zdobyła w roku 2022 wyróżnienie w 6. Edycji Plebiscytu Lady Business Awards – „Przedsiębiorcza Kobieta to Ty”, a w roku 2023  została wyróżniona w plebiscycie organizowanym przez Klub Biznesowy Czerwona Szpilka – „Jestem kobietą i sięgam po więcej”, a ostatnim jej sukcesem jest tytuł Mrs. Education Expert.

Gratulujemy!

dni otwarte

20 kwietnia 2023r. gościliśmy w naszej szkole Ósmoklasistów. Dni otwarte to świetny czas, kiedy przyszli uczniowie oraz ich rodzice mogą poznać ofertę szkoły. Przyszli kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego lub do Szkoły Wielobranżowej I stopnia.  
 
  • W liceum – nauka trwa 4 lata i kończy się zdobyciem wykształcenia średniego, co pozwala ubiegać się o przyjęcie do szkół policealnych lub na studia (po zdaniu matury); daje wykształcenie ogólne, z wybranych przedmiotów materiał realizowany jest w zakresie rozszerzonym.

 

  • Szkoła branżowa I stopnia – nauka trwa 3 lata, program obejmuje przedmioty zawodowe i ogólne, większość zajęć zawodowych ma charakter praktyczny, ich celem jest przygotowanie do konkretnego fachu i uzyskanie dyplomu umożliwiającego podjęcie pracy.

 

Pomimo braku pogody udało się zorganizować poczęstunek dla naszych gości. A starsi koledzy i koleżanki z dbałością odpowiadali na wszystkie pytania i oprowadzali po naszej szkole.