Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Jubileusz 10-lecia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnej Szkoły Policealnej

24.04.2009

1998/99 – 2008/2009


 

Dyrektorzy

 

1998 – 2002 mgr Daria Michalska

2002 – 2003 mgr Barbara Kucper

2003 – 2004 mgr Barbara Tysz

2004 – 2005 mgr Teresa Wojtas

2005 – do nadal  mgr Daria Michalska

 


 

Wicedyrektorzy

 

2005 – 2009  mgr Teresa Wojtas

2009 –  mgr Joanna Jaskmanicka- Wilkos

2010 – mgr Sylwia Toboła

 


 

HISTORIA

 

I. Adresy:

 

1998r. – 1999r. Bielawa, ul. Żeromskiego 41 – wynajmowaliśmy sale lekcyjne od Zespołu Szkół w Bielawie,

1999r. – 2002r. Bielawa, ul. Szkolna 5 – wynajmowaliśmy pomieszczenia od Liceum Ogólnokształcącego,

2002r. – 2006r. Bielawa, ul. Parkowa 12 – wynajmowaliśmy sale dydaktyczne od Gimnazjum nr 2,

od 2005 roku mamy własny budynek przy ul. Wolności 105 w Bielawie.

 

II. Sekretariat

 

1999r. – 2005r. Anna Świerczyńska – sekretarka

2005r. – 2006r. Arkadiusz Hołub – asystent dyrektora

2006r. – 2007r. mgr Beata Wolska – asystentka dyrektora

2007r. – 2008r. Dorota Jarguz – Patryło – referent

2007r. – 2008r. mgr Anna Dawidowicz – asystentka dyrektora

2008r. – 2010r. Marta Bandura – referent

2008r. – 2010r. Grażyna Michałowska – asystentka dyrektora

2009r. – do nadal HelenaGawlik – sekretarka

 

III. Stażyści

 

2007r. Krzysztof Wojtas

2007r. Anita Rzońca

2007r. Aleksandra Wróblewska

2007r. Łukasz Kotwicki

2008r. Maja Tysz

2008r. Karolina Michalska

2008r. Adam Kijak

2008r. – 2009 Helena Gawlik

 


 

Nasza Kadra

 

Centrum Językowo – Szkoleniowe Perfekt

 

Daria Michalska – lektor języka niemieckiego, lata 1998 do nadal

Beata Kaleta – lektor języka angielskiego, lata 2007 – 2008

Martyna Mordek – lektor języka angielskiego, lata 2008 do nadal

Jakub Maćkowski – lektor języka angielskiego, lata 2008 do nadal

Katarzyna Wachel – lektor języka włoskiego, lata 2008 do nadal

Iwona Gryś – lektor języka angielskiego, lata 2008 do nadal

Remigiusz Przychodniak – lektor języka niemieckiego, lata 2008 do nadal

 


 

Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie- kierunek technik ekonomista: specjalizacja finanse i rachunkowość

 

Maria Adamus, wykładowca marketingu, lata 1998 – 1999

Leszek Dębczyński, wykładowca prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, lata 1999 – 2000

Ireneusz Furtak, prowadzący zajęcia pracowni informatyczno- ekonomicznej, pracowni ekonomiczno- informacyjnej, specjalizacja lata 1999 – 2003

Hanna Gera- Kunigowska, wykładowca języka niemieckiego, 2001 – 2003

Elwira Kłosowicz, wykładowca zasad rachunkowości, podstaw ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, prawa gospodarczego, lata 1998 – 2000

Katarzyna Krasoń, wykładowca języka niemieckiego, lata 1999 – 2000

Daria Michalska, wykładowca języka niemieckiego, lata 1998 – 1999

Zdzisława Michna, wykładowca techniki biurowej, elementów prawa, kultury zawodu, pisania na maszynie, prawa cywilnego, podstawowych pojęć prawnych, nauki administracji i prawa,prawa administracyjnego, lata 1998 – 1999

Barbara Ostrowska, wykładowca statystyki, rachunkowości przedsiębiorstw, technologii z towaroznawstwem, ekonimiki przedsiębiorstw, zasad rachunkowości, lata 1998 – 2000

Andrzej Sepełowski, wykładowca konstytucyjnych podstaw ustroju RP, lata 1999 – 2000

Marianna Słowińska, wykładowca specjalizacji – finanse i rachunkowość, pisania na maszynie, rachunkowości i finansów, rachunkowości przedsiębiorstw, techniki biurowej, podstaw ekonomiki, lata 1999 – 2003

Kamilla Szczechowiak, wykładowca konstytucyjnych podstaw ustroju RP, psychologii i socjologii społecznej, lata 1999 – 2000

Regina Wójcik, wykładowca elementów prawa, lata 2001 – 2002

 


 

Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie- kierunek technik obsługi turystycznej

 

Zygmunt Błędowski, wykładowca obsługi ruchu turystycznego,prowadzący zajęcia praktyczne – obsługi ruchu turystycznego lata 2000 – 2003

Katarzyna Bujnowska, wykładowca języka niemieckiego, lata 2000 – 2001

Ireneusz Furtak, prowadzący zajęcia praktyczne, podstawy informatyki, lata 2001 – 2003

Hanna Gera- Kunigowska, wykładowca języka anielskiego, lata 2000 – 2003

Katarzyna Jaworska, wykładowca podstaw ekonomiczne i prawne, lata 2000 – 2002

Barbara Ostrowska, wykładowca podstaw ekonomiczno – prawnych, marketingu w turystyce, lata 2000 – 2003

Marianna Słowińska, wykładowca techniki pracy biurowej, podstaw rachunkowości i finansów,zarysu wiedzy o gospodarce, prowadząca zajęcia praktyczne- rachunkowości finansów, ćwiczenia lata 2000 – 2003

Monika Turbiak, wykładowca języka angielskiego, lata 2001 – 2003

Barbara Tysz, wykładowca geografii turystycznej, organizacji turystycznej, organizacji ruchu turystycznego, lata 2000 – 2003

Regina Wójcik, wykładowca podstaw ekonomiczno-prawnych, lata 2001 – 2002

 


 

Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie- kierunek technik administracji

 

Katarzyna Bujnowska, wykładowca języka niemieckiego, lata 2000 – 2001

Hanna Gera- Kunigowska, wykładowca języka niemieckiego, lata 2002 – 2005

Ireneusz Furtak, wykładowca obsługi komputera i przetwarzania danych, pisania na maszynie, komputeropisania, techniki biurowej, lata 2000 – 2008

Grzegorz Krukar, wykładowca prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów, prawa pracy, prawa cywilnego, lata 2000 – 2001

Katarzyna Lewandowska, wykładowca socjologii i psychologii społecznej, lata 2005 – 2006

Barbara Ostrowska, wykładowca ekonomiki przedsiębiorstw i organizacji gospodarki, organizacji i techniki pracy biurowej, statystyki, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, podstaw przedsiębiorczości, lata 2000 do nadal

Marianna Słowińska, wykładowca pisania na maszynie, organizacji i techniki pracy biurowej, etyki pracownika administracji publicznej, ekonomii, rachunkowości i finansów,gospodarki i gospodarowania, zarysu statystyki, rachunkowości i analizy ekonomicznej, organizacji pracy biurowej, ekonomiki przedsiębiorstw i organizacji gospodarki, lata 2000 do nadal

Bartosz Szeremeta, wykłaodwca wstępu do wiedzy o państwie i prawie, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, jęyka angielskiego, prawa finansów publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, lata 2005 do nadal

Bogumiła Szewczyk, wykładowca gospodarki i gospodarowania, rachunkowości i analizy ekonomicznej, zarysu statystyki, organizacji pracy biurowej, lata 2007 do nadal

Iwona Weigelt, wykładowca socjologii i psychologii społecznej, lata 2007 do nadal

Teresa Wojtas, wykładowca podstaw przedsiębiorczości, lata 2006 -2007

Regina Wójcik, wykładowca postępowania administracyjnego, prawa finansów, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, prawa samorządu terytorialnego, podstawowych pojęć prawnych, prowadząca zajecia specjalistyczne, lata 2003 – 2006

Agnieszka Wróbel, wykładowca etyki pracownika administracji publicznej, lata 2003 – 2004

 


 

Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie- kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Maria Andrzejczak, wykładowca ochrony naturalnego środowiska, lata 2004 – 2006

Ireneusz Furtak, wykładowca podstaw mechaniki konstrukcji budowy maszyn i rysunku technicznego, technik wytwarzania z materiałoznawstwem,użytkowania komputera,
lata 2004 – 2007

Romuald Krzemiński, wykładowca przepisów pożarowych, ochrona przeciwpożarowa, lata 2005 – 2007

Katarzyna Lewandowska, wykładowca podstaw psychologii i socjologii, lata 2005 – 2007

Barbara Ostrowska, wykładowca podstaw statystyki, ekonomii i organizacji,
lata 2004 – 2005

Grzegorz Raganowicz, prowadzący zajęcia praktyczne, lata 2005 – 2006

Marianna Słowińska, wykładowca podstaw statystyki, ekonomiki i organizacji,
lata 2005 – 2007

Agnieszka Ubych, wykładowca podstaw socjologii i psychologii, lata 2004 – 2005

Teresa Wojtas, wykładowca toksykologii, podstaw przedsiębiorczości, lata 2005 – 2007

Regina Wójcik, wykładowca analizy i oceny zagrożeń, podstaw ergonomii i fizjologii pracy, , technicznego bezpieczeństwa pracy, prawnej ochrony pracy, szkolenia i popularyzacji zagadnień BHP, lata 2004 do nadal

 


 

Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie – kierunek technik farmaceutyczny

 

Renata Adamowicz, wykładowca chemii leków, lata 2004 – 2005

Krzysztof Felsztyński, wykładowca wychowania fizycznego, lata 2004 do nadal

Ireneusz Furtak, wykładowca informatyki i technologii komputerowej, lata 2004 – 2005

Lukrecja Heiduk – Rokita, wykładowca podstaw anatomii, fizjologii, patofizjologii, ratownictwa, lata 2004 – 2007

Beata Masalska, wykladowca analizy leków, farmakognozji lata 2004 do nadal

Alina Ociesa, wykładowca zdrowia publicznego, farmakognozji, lata 2004- do nadal

Barbara Ostrowska, wykładowca podstaw przedsiębiorczości, zarysu wiedzy o gospodarce, lata 2005 do nadal

Izabela Paśnik, wykładowca technologii postaci leku, farmakologii z elementami chemii leków, lata 2004 do nadal

Bartosz Pleskot, wykładowca farmakologii z elementami chemii leków, lata 2004 – 2006

Marianna Słowińska, wykładowca zagadnień zawodowych, elementów ustawodawstwa i ekonomiki farmaceutycznej, podstaw prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia, zarysu wiedzy o gospodarce, lata 2004 do nadal

Agnieszka Ubych, wykładowca psychologii, 2004 – 2005

Iwona Weigelt wykładowca psychologii, lata 2005 – do nadal

Teresa Wojtas, wykładowca analizy leków, podstaw przedsiębiorczości, lata 2004 do nadal

 


 

Studium Służb Ochrony – kierunek technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Waldemar Ćmak, wykładowca wybranych zagadnień kryminologii, kryminalistyki, terroryzmu, wybranych zagadnień kryminalistyki i kryminologii, lata 2001 – 2003

Ireneusz Furtak, wykładowca przedmiotu komputer w pracy zawodowej, 2003-2004

Anna Jasinowska, wykładowca wybranych zagadnień prawa karnego i wykroczeń, podstaw prawnych ochrony osób i mienia, organizacji osób i mienia, taktyki i dokumentowania działań ochronnych, ochrony osób, lata 2001 – 2003

Krzysztof Kucper, prowadzący wyszkolenie strzeleckie, lata 2002 – 2003

Monika Turbiak, wykładowca języka angielskiego, lata 2001 – 2003

Przemysław Waśko, prowadzący przedmiotu samoobrona, samoobrona i techniki interwencyjne, 2001 – 2003

Regina Wójcik, wykładowca prawa pracy,systemu prawa w Polsce, wybranych zagadnień ekonomiki, organizacji i zarządzania, systemu prawa w RP, wybranych zagadnień z prawa,wybranych zagadnień z prawa handlowego, wybranych zagadnień z prawa administracyjnego, lata 2001 – 2003,

Agnieszka Wróbel,wykładowca wybranych zagadnień etyki psychologii społecznej, wybranych elementów psychiki socjalnej etyki, lata 2001 – 2003

 


 

Studium Medyczno – Stomatologiczne – kierunek higienistka stomatologiczna, lata 2007 do nadal

 

Karolina Andrzejczak, nauczyciel anatomii i fizjologii narządu żucia, patologii narządu żucia, lata 2007 – 2008

Kalina Kulaszyńska, nauczyciel propedeutyki stomatologii, pracowni propedeutyki stomatologii, promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej, pracowni promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej, lata 2007 – 2008,

Beata Masalska, nauczyciel mikrobiologii, lata 2007 – 2008,

Elżbieta Mikuczewska, nauczyciel anatomii, fizjologii i fizjopatologii, lata 2007 – 2008,

Alina Ociesa, nauczyciel zdrowia publicznego, lata 2007 – 2008,

Romana Osteda- Szargut, nauczyciel promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej, pracowni promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej, lata 2008 do nadal

Izabela Paśnik, nauczyciel farmakologii, lata 2007 – 2008,

Grażyna Smolińska, nauczyciel psychologii, lata 2007 – 2008,

Halina Ulanowska, nauczyciel zdrowia publicznego, lata 2008 – 2009,

Krzysztof Wojtas, nauczyciel informatyki i techniki komputerowej, lata 2008- 2009,

 


 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bielawie

 

Maria Andrzejczak, nauczyciel biologii lata 1998 do nadal

Katarzyna Bach, nauczyciel matematyki, lata 2005 – 2006

Joanna Baciak, nauczyciel geografii, lata 1998 – 2002

Anna Bałandynowicz, nauczyciel matematyki, lata 2001 – 2005

Joanna Bełtowska, nauczyciel matematyki, lata 2006 do nadal

Katarzyna Bujnowska, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2000 – 2002

Halina Ciesek, nauczyciel matematyki, lata 2000 – 2002

Katarzyna Ciostek, nauczyciel matematyki, lata 1998 – 2000

Joanna Dobosz- Drożdż, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2006 do nadal

Adam Domagała, nauczyciel fizyki, lata 1998 – 2001

Ireneusz Furtak, nauczyciel technologii informatycznej, lata 2005-2008

Hanna Gera- Kunigowska, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2002r. – 2006r.

Grażyna Gładysz, nauczyciel fizyki, lata 2000 – 2003

Katarzyna Krasoń, nauczyciel języka niemieckiego, lata 1999 – 2000

Danuta Łuszczek, nauczyciel fizyki, lata 2003 do nadal

Dagmara Michalska, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2003 – 2006

Daria Michalska, nauczyciel języka niemieckiego, lata 1998 – 2000

Barbara Ostrowska, podstawy przedsiębiorczości, lata 2005 do 2008

Jadwiga Połcik, nauczyciel geografii, lata 2007 do nadal

Andrzej Sepełowski, nauczyciel historii i WOS-u, lata 1998 – 2008.

Bartosz Szeremeta, nauczyciel języka angielskiego, lata 2007 do nadal

Barbara Tysz, nauczyciel geografii oraz podstaw przedsiębiorczości, lata 2003r. – 2007r.

Ewa Wojciechowska, nauczyciel języka polskiego, lata 1998 do nadal

Paulina Wojciechowska, nauczyciel historii i wosu, lata 2008 do nadal

Tomasz Wojciechowski, nauczyciel fizyki, lata 2001 – 2003

Teresa Wojtas, nauczyciel chemii, podstaw przedsiębiorczości, lata 1998 do nadal

 


 

Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Maria Andrzejczak, nauczyciel biologii lata 2004 do nadal

Katarzyna Bach, nauczyciel matematyki, lata 2005-2006

Anna Bałandynowicz, nauczyciel matematyki, lata 2004 – 2005

Joanna Bełtowska, nauczyciel matematyki, lata 2006 do nadal

Alicja Dobosz – Drożdż, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2006 do nadal

Ireneusz Furtak, nauczyciel technologii informatycznej, lata 2004-2008

Hanna Gera- Kunigowska, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2005r. – 2006r.

Joanna Jaskmanicka- Wilkos, nauczyciel matematyki, lata 2006 -2007

Danuta Łuszczek, nauczyciel fizyki, lata 2004 do nadal

Dagmara Michalska, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2004 – 2006

Barbara Ostrowska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, 2006 do nadal

Andrzej Sepełowski, nauczyciel historii i WOS-u, lata 2004r. – 2008r

Bartosz Szeremeta, nauczyciel języka angielskiego, lata 2007 do nadal

Barbara Tysz, nauczyciel geografii, lata 2004r. – 2007r.

Ewa Wojciechowska, nauczyciel języka polskiego, lata 2004 do nadal

Teresa Wojtas, nauczyciel chemii, lata 2004 do nadal

 


 

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
w Bielawie

 

Maria Andrzejczak, nauczyciel biologii, lata 2007 do nadal

Piotr Baczulis, nauczyciel matematyki oraz fizyki, lata 2007 – 2008

Katarzyna Bujnowska, nauczyciel języka niemieckiego, lata 2007 do nadal

Adam Chudy, nauczyciel religii, lata 2007 – 2008

Janusz Głód, nauczyciel historii i WOS-u, lata 2007 do nadal

Iwona Gryś, nauczyciel języka polskiego, lata 2007 do nadal

Alicja Kossowska, nauczyciel języka polskiego, lata 2009 do nadal

Grażyna Król, nauczyciel geografi, lata 2008 do nadal

Rafał Łacny, nauczyciel wychowania fizycznego, lata 2009 do nadal

Irena Ostropolska- Prządo, nauczyciel fizyki, lata 2007 do nadal

Jan Rudnicki, nauczyciel religii, lata 2008 do nadal

Agnieszka Stege, nauczyciel geografii, lata 2007 – 2008

Janusz Weigelt, nauczyciel wychowania fizycznego, lata 2007-2008

Ewa Wojciechowska, nauczyciel języka polskiego, lata 2007 do nadal

Katarzyna Wiącek, nauczyciel matematyki, lata 2009 do nadal

Teresa Wojtas, nauczyciel chemii, lata 2007 do nadal

Krzysztof Wojtas, nauczyciel technologii informacyjnej, lata 2008 do nadal

 


 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

 

Edward Pnowski

Ewa Starzycka

Łucja Gackiewicz

Violetta Wilczyńska

Bożena Karasek

Delfina Grzęda

Leszek Musiał

Agnieszka Kempińska

Katarzyna Kowalska

Dorota Szejka-Nast

Beata Andrzejewska

Marta Koszczyc

 


 

RYS HISTORYCZNY

 

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”

Tadeusz Kotarbiński

 

Powstanie szkół niepublicznych poprzedza utworzenie Centrum Językowo-Szkoleniowego „Perfekt” w Bielawie. Centrum zainaugurowało swą działalność w roku 1997 przygotowaniem i wdrożeniem oferty kursów nauki języka obcego – angielskiego
i niemieckiego, następnie włoskiego i francuskiego. Zajęcia organizowane były dla grup o różnym stopniu zaawansowania, adresowano je zarówno do odbiorców indywidualnych, jak też przedsiębiorstw. Byliśmy pionierami na rynku powiatowym w zakresie organizacji kursów językowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kursów przygotowawczych do matury, certyfikatów językowych.Pomysł okazał się trafny, wypełnił niszę rynkową w naszym powiecie, stanowił odpowiedź na wyraźny wzrost zainteresowania nauką języków obcych w tym czasie i był przykładem dla nowo powstających firm językowych. Obecnie Centrum Językowo-Szkoleniowe „Perfekt” prowadzi ponadto kursy zawodowe i komputerowe, współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie i Świdnicy.

 

Duże zainteresowanie działalnością Centrum Językowego, wyrażające się stale rosnącą liczbą uczestników kursów i szkoleń, stało się dodatkowym bodźcem do podjęcia nowego wyzwania, a zarazem realizacji marzenia, jakim było uruchomienie
i poprowadzenie własnej placówki oświatowej, zgodnie ze swoją koncepcją, przyjmując za nią pełną odpowiedzialność.

Podjęte zostały wszelkie niezbędne działania formalne, w wyniku których utworzono trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Prywatną Średnią Szkołę Zawodową Policealną, kierunek – technik ekonomista, specjalność- finanse, rachunkowość.

Szkoły rozpoczęły działalność dydaktyczną 1 września 1998 r. Nadzór pedagogiczny nad placówkami objął Dolnośląski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym szkołę stała się osoba fizyczna – pomysłodawczyni i jej założycielka – Daria Michalska.

Dzień 1 września 1998 roku otworzył dziesięcioletnią historię szkoły. Historię barwną, żywą, a przede wszystkim dynamiczną – każdy nowy rok szkolny wprowadzał kolejne zmiany. Karty historii szkoły na trwałe zapisali ludzie – uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni. Każdy z nich pozostawił swój niepowtarzalny ślad na szkolnych drogach i każdy, w różnym co prawda stopniu, miał swój wpływ na kształtowanie wizerunku w środowisku. 10 lat to wystarczający okres do dokonania podsumowań i refleksji nad tym, co było trafnym
i właściwym wyborem, a co można lub trzeba zmienić, bądź poprawić.

Dotychczasowa działalność szkoły i jej dynamiczny rozwój potwierdzają w pełni potrzebę jej istnienia na bielawskim rynku oświatowym, a tym samym słuszność decyzji o otwieraniu kolejnych szkół i wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia. Należy przyznać, że realizacji pomysłów sprzyjał korzystny klimat wokół oświaty niepublicznej (reforma systemu oświaty i wynikające stąd zmiany prawa) oraz przychylność władz oświatowych. Wszystko to umożliwiło urzeczywistnienie marzeń o uruchomieniu i poprowadzeniu placówki oświatowej zgodnej z wizją założycielki. Działania te były odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku oświatowego, wypełnieniem luki na rynku usług edukacyjnych w powiecie dzierżoniowskim. Powstanie szkoły w Bielawie było też reakcją na potrzebę uzupełnienia wykształcenia przez osoby dorosłe, dla których jedyną możliwością realizacji swoich aspiracji był system zaoczny. Szkoła, która powstała była pierwszą tego typu w Bielawie i drugą w powiecie placówką stwarzającą szansę na uzupełnienie wykształcenia bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej.

Początki działalności nowej placówki oświatowej były trudne. Nie posiadaliśmy własnej siedziby i z konieczności musieliśmy korzystać z gościnności różnych bielawskich szkól. Trzeba też pamiętać, że początek istnienia szkoły zbiegł się w czasie z wielkimi przemianami społecznymi i gospodarczymi w kraju i w środowisku lokalnym. Stanowiły one czynnik sprzyjający z jednej strony, bo rozwijająca się gospodarka potrzebowała ludzi do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami, z drugiej zaś zachodziła obawa, czy znajdzie się dostateczna liczba kandydatów do klasy pierwszej, ludzi, którzy zrozumieli już konieczność zmiany kwalifikacji zawodowych i dostosowywania ich do potrzeb rynku. Obawy okazały się nieuzasadnione, z szansy na uzupełnienie wykształcenia w takim trybie, skorzystała grupa zainteresowanych, którzy stanowią dziś pierwszy rocznik absolwentów szkoły.

Start szkoły okazał się nad wyraz udany i utwierdził w przekonaniu, że warto ją rozwijać otwierając nowe, poszukiwane na rynku pracy- kierunki kształcenia. Stwarzać możliwości kształcenia, tym wszystkim, którzy w nowej sytuacji gospodarczej muszą wykazywać większą mobilność i zmieniać kwalifikacje tak, aby nadążać za potrzebami rozwijającej się gospodarki rynkowej. Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna poszerzyła więc swoją ofertę o nowe zawody, zgodnie ze swoją specyfiką dając możliwość uzyskania nowego zawodu w stosunkowo krótkim czasie. W ciągu 10 lat, liczni słuchacze szkoły policealnej (stacjonarnej i zaocznej) zdobyli nowe zawody uzyskując tytuł technika: ekonomisty, administracji, obsługi turystycznej, ochrony fizycznej i mienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, farmaceutycznego. Natomiast słuchacze Liceum dla Dorosłych uzyskali średnie wykształcenie, a duża grupa z powodzeniem przystąpiła do matury. Od kilku lat jako jedyna szkoła w powiecie kształcimy w zawodach medycznych. Absolwentów i słuchaczy kierunków technik farmaceutyczny czy higienistka stomatologiczna spotykacie Państwo na co dzień w aptekach i gabinetach stomatologicznych powiatu. Cieszy mnie, że nasi absolwenci dobrze sobie radzą w zmieniającym się świecie. Wiedza i umiejętności, w które zostali wyposażeni, w połączeniu
z wiarą we własne siły i możliwości, będą długo procentowały.

Rozwój placówki następował rok po roku, każdy następny przynosił nowe, śmiałe wyzwania. Do takich na pewno należało powołanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”Wszechnica Nauczycielska, który zainaugurował działalność 1 września 2006 roku. To pierwsza taka placówka na naszym terenie. Stwarza możliwość doskonalenia zawodowego i uzyskania nowych kwalifikacji nauczycielom naszego powiatu, bez konieczności wyjazdów i ponoszenia dodatkowych kosztów, które się z tym wiążą. Wiele szkół korzysta z możliwości jakie daje Ośrodek. Nasi konsultanci prowadzą warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych w placówkach oświatowych wszystkich szczebli. Sukcesem zakończył się kurs z zakresu oligofrenopedagogiki w grudniu 2008 roku, dzięki któremu nauczyciele bielawskich szkół zdobyli kwalifikacje do pracy
z dziećmi upośledzonymi umysłowo.

Kolejnym wyzwaniem było powstanie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Na odkreślenie zasługuje fakt ,że jest to jedyna taka szkoła w powiecie. Daje ona możliwość i niepowtarzalną szansę znalezienia nowej drogi tym uczniom, którzy z różnych powodów z niej się oddalili. Niezwykle sobie cenimy współpracę z Ochotniczym Hufcem Pracy w Bielawie, którego pracownicy na co dzień wspomagają nas nie tylko w pracy wychowawczej, ale też organizują i nadzorują przysposobienie do pracy.

Przełomowym w historii placówki był rok 2005 i zakupienie własnego budynku. Rozpoczęła się modernizacja obiektu ,wymuszona koniecznością stworzenia jak najlepszych warunków do pracy dydaktycznej i wychowawczej. W jej wyniku dysponujemy 7 salami dydaktycznymi w tym; aulą i nowoczesną pracownią komputerową z dostępem do Internetu.Zdecydowanie poprawiły się warunki socjalne, nastąpiło to z chwilą otwarcia kawiarni Imperial Cafe, z której usług mogą korzystać słuchacze w czasie przerw w zajęciach, w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele. Prace modernizacyjne podniosły zdecydowanie standard placówki. Stwarzanie coraz lepszych warunków do pracy dydaktycznej
i wychowawczej, dobre warunki socjalne, ciągła praca nad poprawieniem wystroju- to powody zwiększonego zainteresowania kolejnych roczników kandydatów – kształceniem w różnych zawodach.

Dzisiaj szkoła przedstawia bogatą ofertę kształcenia, bardzo różnorodną, adresowaną do odbiorców o różnych potrzebach edukacyjnych. Stwarza możliwość kształcenia na różnych poziomach, a co najważniejsze umożliwia osiąganie kolejnych, coraz wyższych etapów kształcenia w obrębie jednej placówki. Jest to wielki atut szkoły.

Następnym, bardzo ważnym jest posiadanie przez nasze szkoły uprawnień szkoły publicznej. Uprawnienie to uzyskaliśmy dzięki pozytywnej opinii Kuratora Oświaty i Ministra Zdrowia w przypadku szkoły medycznej. W ciągu 10 lat działalności byliśmy poddawani licznym diagnozom, kontrolom i wizytacjom ze strony organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Każda wniosła dla nas coś nowego, dzięki nim uzyskaliśmy nowe doświadczenia i poprawiliśmy jakość świadczonych usług.

Kolejnym atutem szkoły jest zatrudnianie doświadczonej i dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. Jej praca dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu efektów dydaktycznych na miarę możliwości uczniów i słuchaczy. Osiąganiu rezultatów w pracy dydaktycznej i wychowawczej sprzyja dobra atmosfera pracy stwarzana przez Dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników, co daje poczucie bezpieczeństwa. Atmosfera życzliwości, serdeczności, wzajemnego szacunku towarzyszy uczniom i słuchaczom na co dzień i stanowi niezaprzeczalny, kolejny atut szkoły.

W szkole z powodzeniem realizowane są zadania ogólne, wynikające z obowiązku ustawowego tj. wyposażanie w wiedzę, przydatne umiejętności i sprawności, wspieranie ucznia w jego rozwoju, rozwijanie osobowości. Pomoc w odkrywaniu świata poprzez obcowanie z literaturą piękną, sztuką, różnymi dziedzinami nauki. Przekonywanie, że nauka języków obcych umożliwia i ułatwia poruszanie się w świecie ,który jest coraz bliżej, ale bez edukacji dostęp do niego jest ograniczony.

Pobyt w szkole i wiedza jakiej ona dostarcza jest dziś warunkiem niezbędnym do odnalezienia własnego miejsca w życiu, dokonywania trafnych wyborów zawodowych, życiowych. Uczy nawiązywania prawdziwych relacji z innymi ludźmi, tworzenia więzi, dawania poczucia bliskości. Pokazuje jak można przezwyciężać własne ograniczenia, wyzwala ciekawość świata, daje odwagę bycia sobą.

Moja szkoła realizuje te zamierzenia i osiąga najważniejsze cele. Głównym dowodem na to jest stale rosnące zainteresowanie odbiorców różnymi formami kształcenia co przekłada się na ukształtowaną już pozycję placówki w lokalnym środowisku.10 lat temu zdecydowałam, że będę firmować szkoły własnym nazwiskiem, stąd litera M w logo szkoły czy strona internetowa www.michalska.pl. Miało to również mnie motywować do nieustannej pracy nad jakością świadczonych usług edukacyjnych i satysfakcją absolwentów. Mam nadzieję, że Michalska to już nie tylko nazwisko czy logo, to marka dobrze zarządzanej placówki oświatowej, marka sukcesu.

 

Wystąpienie pani Dyrektor Darii Michalskiej

 

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci!

 

Bardzo się cieszę z licznej obecności Państwa w tym tak ważnym dla mnie osobiście, ale też dla całej naszej szkolnej społeczności – wydarzeniu, jakim jest jubileusz dziesięciolecia istnienia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Prywatnej Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej w Bielawie.
Swoje wystąpienie chciałabym zacząć od przytoczenia słów znanego pisarza, autora „Alchemika” – Paulo Coelho: „Jeśli czegoś gorąco pragniemy, to cały wszechświat potajemnie sprzyja nam, aby udało nam się to osiągnąć” .Przesłaniem zawartym w tych słowach kierowałam się przy realizacji celów, jakie sobie obrałam, wprowadzając w życie własne pomysły i marzenia. Przedsięwzięcie, jakiego się podjęłam i co najważniejsze zrealizowałam, potwierdza prawdę w nim zawartą .
Pragnienie samodzielnego poprowadzenia placówki oświatowej zgodnie z własną wizją dojrzewało we mnie od początku mojej pracy zawodowej. Miałam pomysł, dużo zapału do działania i jak sądziłam wystarczającą wiedzę do realizacji moich planów. Marzenia stopniowo zaczęły przybierać realne kształty i stały się siłą napędową działań, które trzeba było podjąć, by osiągnąć cel jakim było założenie szkoły, którą sama poprowadzę.
Powodów powołania i poprowadzenia własnej placówki oświatowej było kilka.
Najważniejszy z nich to możliwość realizowania własnej wizji. Chciałam zorganizować pracę szkoły w sposób umożliwiający swobodną realizację różnych pomysłów dydaktycznych i organizacyjnych, uwzględniając przy tym specyfikę szkoły i potrzeby jej odbiorców. Kolejnym powodem nie mniej istotnym była gwarancja, że mogę budować wizerunek szkoły i wcielać w życie własne pomysły bez obawy, że kapryśny wiatr historii zniweczy ambitne zamierzenia i zabraknie czasu na sprawdzenie ich skuteczności.
Od pragnień do działań droga nie powinna być zbyt długa. O skuteczności naszych pomysłów decyduje czas. Jestem przekonana, że wybrałam najlepszy moment do realizacji swych zamierzeń. Wykorzystałam sprzyjający klimat wokół szkół niepublicznych, wzrost popytu na usługi edukacyjne dla dorosłych na naszym lokalnym rynku oraz doświadczenie, które uzyskałam prowadząc firmę zajmującą się organizowaniem kursów nauki języków obcych.
Czynniki te w połączeniu z moją determinacją i wielką wolą działania zaowocowały inauguracją działalności szkoły 1 września 1998 roku. Moje marzenie spełniło się i mogę powiedzieć bez zbytecznej skromności, spełnia się nieustannie z dobrym skutkiem – od 10 lat.
Szkoła dziś jest znana na powiatowym rynku edukacyjnym, przede wszystkim z różnorodnej, bogatej oferty kształcenia, adresowanej do odbiorców o różnych potrzebach edukacyjnych, proponującej kształcenie na różnych poziomach.
Mam ogromną satysfakcję, że placówka, którą stworzyłam, ustawicznie się rozwija, podejmuje nowe wyzwania, nie poprzestaje na tym co łatwe i popularne, czy wręcz populistyczne.
Szkoła jest skomplikowana strukturalnie ze względu na swoją bogatą ofertę edukacyjną, co nie ułatwia organizacji jej pracy na co dzień. Nie rezygnuję jednak z tak szerokiego zakresu działalności, przede wszystkim dlatego, że stwarzam uczniom możliwość przechodzenia z jednego poziomu kształcenia na wyższy w obrębie jednej placówki, a jest to ważny czynnik zwiększający jej atrakcyjność. Kolejne roczniki kandydatów, a następnie absolwentów potwierdzają słuszność moich decyzji.
Dzisiejszy jubileusz łączymy z pożegnaniem tegorocznych absolwentów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, co nastąpi już za chwilę.
Za bardzo ważne i znaczące w historii placówki uważam utworzenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” oferującego różnorodne formy doskonalenia pracy nauczycielskiej. O potrzebie istnienia takiego ośrodka nie trzeba było nikogo przekonywać. Truizmem dziś byłoby twierdzenie, że nowoczesna i efektywna szkoła nie może się rozwijać bez ustawicznego doskonalenia metod i sposobów nauczania, wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela oraz rozwijania jego umiejętności. Popyt na usługi naszego ośrodka stanowi najlepszy dowód na słuszność moich działań.
Z perspektywy czasu, cieszę się również z mojej kolejnej decyzji dotyczącej przyjęcia pod swój dach Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Szkoła ta daje szansę uczniom na dokończenie edukacji na poziomie gimnazjum. Za zaszczyt sobie poczytuję, że mimo pewnych wątpliwości i obaw, wbrew obowiązującym stereotypom myślowym, utworzyłam placówkę, której powstanie było społecznie bardzo pożądane i jak najbardziej uzasadnione.(w naszym powiecie dotychczas taka nie istniała.)
Wielką dumą napawa mnie fakt, że na przestrzeni 10 lat udało mi się tak wiele dokonać na rzecz poprawy warunków pracy szkoły. Bazę szkoły stanowi dziś własny budynek (po kilku latach wędrówek), z dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, pracownią komputerową z dostępem do Internetu, nowo oddana do użytku aula oraz kawiarnia – przedmiot mych marzeń i wielka duma, że udało mi się tego dokonać.
Dbałość o estetykę pomieszczeń szkoły i jej otoczenia, piękny wystrój i towarzyszący temu klimat, uznaję za istotne walory, nie tylko z przyczyn estetycznych lecz bardzo ważne czynniki w procesie wychowawczym, który nieustannie prowadzi szkoła, również ta dla dorosłych.
Wymienione i wiele niewymienionych dokonań byłoby niemożliwych lub dużo trudniejszych do osiągnięcia gdyby nie praca dyrektorów szkoły, którzy na przestrzeni 10 lat się zmieniali. Każdy jednak z nich wniósł swój wkład w ostateczny kształt szkoły. Za to składam dziś serdeczne podziękowania. Wysoko oceniam pracę kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówce. Jej kompetencje zawodowe i doświadczenie dają szanse na osiąganie zamierzonych efektów dydaktycznych. Dziękuję Wam dziś za harmonijną współpracę, tworzenie atmosfery rzetelnej pracy sprzyjającej osiąganiu sukcesów, cenię w Was gotowość do zmian i chęć doskonalenia swoich umiejętności. Bardzo ważnym miejscem w szkole jest sekretariat i atmosfera w nim panująca. Jest to miejsce pierwszego kontaktu klientów ze szkołą. Życzliwa i miła atmosfera oraz kompetentna obsługa zasługują na wielkie słowa uznania. Żywię głębokie przekonanie, że bez dobrej współpracy wszystkich pracowników, sukces szkoły nie byłby możliwy. Fakt ten chciałabym dziś szczególnie podkreślić i podziękować wszystkim tym, którzy w okresie minionych dziesięciu lat pomagali mi z dobrym skutkiem, w budowaniu wizerunku, jaki szkoła ma dziś. Pragnę podziękować również moim bliskim, mężowi i dzieciom oraz rodzicom za wsparcie, pomoc i zrozumienie.
Za owocną uważam dotychczasowa współpracę z władzami oświatowymi na różnych szczeblach, współpracę nastawioną na pomoc i radę ..Serdecznie dziś za to dziękuję.
Na koniec swego krótkiego wystąpienia chciałabym w sposób szczególny zwrócić się do absolwentów liceum, którzy właśnie dzisiaj mają swoje wielkie święto, jakim na pewno dla każdego z nas jest ukończenie kolejnego etapu kształcenia.
J.W. Goethe powiedział, ”Nie trzeba pisać wierszy ani sztuk teatralnych, żeby być twórcą; istnieje również twórczość czynów, która niejednokrotnie stoi znacznie wyżej”.
Drodzy Absolwenci! Dziś żegnając się z Wami, życzę przede wszystkim umiejętności korzystania z wielkiej skarbnicy wiedzy, która dziś dzięki technice jest nam dostępna w każdej chwili. Umiejętności dokonywania trafnych wyborów życiowych, odkrywania w sobie potrzeby i odwagi do działania oraz chęci do dokonywania zmian w swoim otoczeniu. Życzę Wam takiego życia, które daje poczucie szczęścia i spełnienia, daje poczucie odnalezienia sensu życia.
Na nowa drogę Waszego życia, dedykuję Wam następujące słowa cytowanego już dziś Paulo Coelho:
Wszystko zawarte jest w dźwiękach .
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość człowieka.
Jeśli nie potrafimy słuchać, nie usłyszymy rad,
które życie daje nam na każdym kroku.
Tylko ten, kto słyszy dźwięki teraźniejszości może podjąć słuszną decyzję.
”Pielgrzym”