Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Rekrutacja

 

SZKOŁA WIELOBRANŻOWA W BIELAWIE PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szkoła wśród zasad rekrutacyjnych nie stosuje dla uczniów progu punktowego, co oznacza, że każdy uczeń w naszej szkole może rozpocząć naukę bez względu na wynik egzaminu ósmoklasisty oraz średnią ocen na świadectwie.


 
NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

 
Rekrutacja do Szkoły Wielobranżowej w Bielawie odbywa się: 
1) za pośrednictwem elektronicznego naboru
Absolwenci szkoły podstawowej powinni założyć swoje konto na stronie:
 
https://dolnoslaskie.edu.com.pl

i zgodnie z zawartymi instrukcjami dokonać wyboru szkoły (max. 3) i klasy (można wybrać dowolną ilość oddziałów w danej szkole).

2) w formie papierowej, dokumentacja złożona osobiście w sekretariacie szkołyUl. Wolności 105, 58-260 Bielawa
 

Dokumenty rekrutacyjne:
  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  4. 2 zdjęcia
  5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
  6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
 
Dokumenty do pobrania:

kwestonariusz SW

Zgody rodziców

 
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym:

I klasa – 2 dni praktyki, 3 dni nauki w szkole

II klasa – 2 dni praktyki, 3 dni nauki w szkole

III klasa- 4 dni praktyki, 1 dzień nauki w szkole

Czekamy na Ciebie!

 
NASZA SZKOŁA:

DOBRZE UCZY

SPRAWIEDLIWIE OCENIA

UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT

POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE

PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI

UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI


 
Przy szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”