Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Studia I, II stopnia

Współpracujemy z uczelniami:

– Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

– Szkoła Główna Krajowa w Warszawie

– Wyższa Szkoła – Stosunków – Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

– Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu.


Warunki studiowania i finansowania:

- indywidualny tok studiów, 
- możliwość zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach,
- elastyczny system opłat 
- szerokie spektrum zniżek dla naszych absolwentów