Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Szacuje się, że w Polsce ok. 3% populacji dzieci i młodzieży jest osobami z różnorodną niepełnosprawnością, w tym najliczniejsza grupa to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Oznacza to, że w populacji ok. 5,1 mln uczniów jest ok. 153 tys. uczniów. Dodatkowo ok. 15% uczniów ma różnorodne problemy w uczeniu się, związane z problemami rozwojowymi takimi jak dysleksja, akalkulia, dysgrafia, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, zaburzenia słuchu, ADHD, ADD itp. Zwiększa to zatem grupę odbiorców o kolejne 765 tys. uczniów. Realizacja terapii i działań profilaktycznych powinna odbywać się w blisko 29 tys. szkół dla dzieci i młodzieży, w tym ok. 3000 szkół specjalnych oraz w ponad 600 publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wychodząc naprzeciw tak wielkiemu zapotrzebowaniu, rozszerzamy zakres usług w naszej placówce. Nowoczesna Sala Doświadczania Świata, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, EEG Biofeedback, metoda Warnkego, diagnozy, opinie i mediacje.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!


 
Czym jest Sala Doświadczania Świata?


Sala Doświadczania Świata ( także terapia doświadczania świata, także terapia Snoezelen)
to specjalnie pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące i umożliwiające bezpośredni kontakt z przeróżnymi doznaniami angażującymi wszystkie zmysły. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata dają możliwość badania otaczającej rzeczywistości i uczenia się kontrolowania doznań zmysłowych w bezpiecznym, miłym i wygodnym otoczeniu pod kontrolą terapeuty.


Jest to pokój wyciszeń, odprężenia, odcięcia od dodatkowych bodźców.
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata dzielą się na indywidualne i grupowe.

 
Troszkę historii…..

„Terapia Snoezelen” w polskim tłumaczeniu terapia doświadczania świata, została zainicjowana w końcówce
lat 70. XX wieku w Holandii, przez dwóch młodych mężczyzn Ada Vertheula i Jana Hulsegge, którzy pracowali na oddziale „Odprężenie” ośrodka w Haaren. Aktualnie metoda jest znana już na całym świecie.

 
Snoezelen to kombinacja słów :
„snuffelen” węszyć, obwąchiwać,
„dozelen” drzemać, być w półśnie, gapić się.
Oznacza zatem ostrożne poznawanie otoczenia.
Do kogo jest skierowana terapia?

Terapia w Sali Doświadczania Świata jest szczególnie polecana dla dzieci, młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z różnymi deficytami, dużo korzyści niesie również zdrowym osobom.

Wskazania:
 • osoby z upośledzeniem umysłowym
 • osoby niepełnosprawne fizycznie
 • osoby autystyczne
 • dzieci z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania
 • dzieci z zespołem Downa
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • osoby z zaburzeniami mowy na tle nerwicowym
 • osoby z demencją
 • osoby po urazach
 • u pacjentów onkologicznych
 
Korzyści wynikające z terapii Snoezelen:
 • rozluźnienie
 • relaks
 • radość
 • wyciszenie emocjonalne
 • zainteresowanie otoczeniem
 • zmniejszenie pasywności
 • zwiększenie chęci do nawiązywania kontaktu
 • poczucie bezpieczeństwa
 • doświadczenie samego siebie
 • wpływ na rozwój wyższych funkcji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych
 
W naszej sali znajdziesz:
 • łóżko wodne z matą grzewczą sprzyja odprężeniu całego ciała, rozluźnienia mięśnie i stawy, stymuluje też równowagę
 • tor świetlno-dźwiękowy ma wpływ na zmysły wzroku, słuchu, dotyku, doskonali koncentrację uwagi, sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija równowagę
 • projektor obrazów uwrażliwia zmysł wzroku na bodźce wizualne, rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową
 • kolumna wodna dostarcza wrażeń wzrokowych (poruszające się w kolumnie, zmieniające kolor bąbelki), dotykowych (wibracje towarzyszące wydzielaniu się bąbelków oraz temperatura), słuchowych (specyficzny dźwięk włączonej kolumny i bulgoczącej wody – szmery, bulgotanie), szczególnie uwielbiana przez dzieci
 • pufa relaksacyjna
 • instrumenty do terapii relaksacyjnej: dzwony rurowe, misy tybetańskie, dzwonki, kij deszczowy, instrumenty perkusyjne
 • wałek z tunelem tapicerowanym
 • dywan świetlny
 • maszyna do baniek mydlanych
 • ścieżka sensoryczna
 • krążki sensoryczne
 • sprzęt do aromatoterapii
 • sprzęt do hipoterapii 
 • ścianka wspinaczkowa 
 • studnia świetlna
 • sprzęt do muzykoterapii
 • sprzęt do wędkowania dla dzieci wspierający obustronną koordynację ruchową, reakcje równoważne, koordynację wzrokowo-ruchową oraz integrację odruchów tonicznych. 

 
Co to jest Biofeedback?

EEG Biofeedback, zwany inaczej neurofeedbackiem, nowa forma terapii nieinwazyjna i w pełni bezpieczna, bazująca na plastyczności mózgu. Polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą głowicy EEG podłączonej do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta w postaci planszy stymulacyjnej. Jego zadaniem jest zmiana aktywności fal mózgowych podczas rejestracji sygnału EEG. Parametry treningu ustala terapeuta kontrolujący przebieg całego treningu. By ułatwić pacjentom zadanie, podczas terapii jako informację zwrotną wykorzystuje się aplikacje graficzne
(gry komputerowe o bardzo uproszczonej formie) sterowane, zamiast joystickiem, klawiaturą, czy myszką, sygnałem EEG rejestrowanym przez komputer. Najprościej mówiąc pacjent gra tylko i wyłącznie za pomocą własnych myśli. Prawidłowo wykonane zadanie polega na wygaszeniu niepożądanych oraz wzmocnieniu pożądanych częstotliwości fal. Wielokrotne powtarzanie treningów ma na celu wprowadzenie stałych zmian w aktywności mózgu, świadomej kontroli tych zmian oraz wykorzystywania tych umiejętności w życiu codziennym.

 
Do kogo jest skierowana terapia EEG Biofeedback:

Terapia zalecana jest dla osób w każdym wieku z różnymi zaburzeniami m.in.:

 • zaburzenia pamięci i uwagi
 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • dysleksja
 • dysgrafia
 • zaburzenia snu, lęki , fobie
 • opóźniony rozwój mowy
 • pobudzenie psychoruchowe
 • moczenie nocne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
 • nerwica
 • dziecięce porażenia mózgowe
 • bóle głowy
 • silne zmęczenie
 • jąkanie
 
Korzyści z treningów mózgu metodą EEG Biofeedback:
 • lepsza pamięć
 • zwiększona kreatywność
 • lepsza samokontrola
 • zwiększona odporność na stres
 • lepsza koncentracja
 • zwiększona produktywność
 • większa uwaga
 • zmniejszenie liczby błędów
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji
 • zahamowanie lęków, tremy
 • przyśpieszenie uczenia się
 • lepsza integracja umysłu i ciała
 • poprawa samopoczucia

 
Co to jest metoda Warnkego?

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce. Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Terapia Warnkego stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii a od 2010 roku również w Polsce.

Metoda dla dzieci mających problemy w szkole związane z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi. Trudności w szkole wynikają z braku zdolności do zapamiętywania wzorców dźwiękowych słów, które dzieci słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Jeśli dziecko nie wie jakie jest właściwe brzmienie słowa, nie wie również z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Niektóre z dzieci zaczynają czytać za pomocą innych strategii (np. próbując czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury). Czytanie w ten sposób nie uczy czytać metodą analityczno-syntetyczną, zatem dziecko nie odczytuje każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów. Często też zdarza się, że dzieci mogą nie odróżniać głosek ‘’b’’ od ,,p’’, ,,d’’ od ,,t’’ lub ‘’g’’ od ,,k’’. Właśnie prawidłowe rozpoznanie częstotliwości i właściwe szeregowanie kolejności dźwięków umożliwia odróżnienie ,,d’’ od ,,t’’, a tym samym właściwe zróżnicowanie słów ,,domek’’ i ,,Tomek’’.

Do kogo skierowana jest metoda Warnkego?

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

 • trudności w nauce
 • problemy w nauce czytania i pisania
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • problemy logopedyczne
 • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
 • problemy w lateralizacji
 • problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
 • problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.
Korzyści wynikające z treningu metodą Warnkego:
 • poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi
 • wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych
 • wyrównanie deficytów w zakresie centralnego przetwarzania informacji sensorycznych
 • wpływ na rozumienie mowy
 • zwiększenie poziomu koncentracji uwagi
 • zwiększenie tempa czytania
 • poprawa czytania ze zrozumieniem
 • łatwiejsze przyswajanie nowych informacji
 • dzieci chętniej chodzą do szkoły
 • zmniejszenie poziomu stresu i lęków
 • poprawa jakości życia i codziennego funkcjonowania

23 LUTY

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

23 lutego lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4 proc. wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób. Uczniowie Szkół Niepublicznych w Bielawie w ramach Światowego Dnia Walki z Depresją rozpoczęli dwudniowe warsztaty na temat depresji i na podsumowanie szkolenia wyszli do mieszkańców Bielawy, aby uświadomić jakim wielkim problemem jest depresja wśród dzieci i młodzieży ale także dorosłych. Młodzież przygotowała informacje w formie ulotek, słodki poczęstunek i komplementy dla mieszkańców naszego miasta. Wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS w Bielawie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Mentor kwestowali z puszkami wspierając zbiórkę publiczną nr 2023/4748/OR pod hasłem STOP STOP DEPRESJI I SAMOBOJSTWOM DZIECI I MLODZIEŻY na cele wsparcia psychologicznego osób w kryzysie psychicznym.
Chcesz wesprzeć naszą akcję:
🍍 przekaż 1,5% podatku KRS 0000386603
🍍wpłać online: https://pomagam.pl/stowarzyszenieananas
🍍wpłać na konto: 86 1090 2284 0000 0001 1700 4465

 

PRACA

 

PSYCHOLOG

karina adamowicz

 

Psycholog, psychotraumatolog oraz interwent kryzysowy. Ukończyła pięcioletnie studia psychologiczne, studia podyplomowe z psychotraumatologii oraz interwencji kryzysowej na Wrocławskim Wydziale Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. 

Od wielu lat  podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach oraz kursach.

Zajmuje się wsparciem psychologicznym, poradnictwem, terapią  psychologiczną i psychotraumatologiczną, interwencja kryzysową, diagnostyką i psychoedukacją. Prowadzi także  warsztaty rodzicielskie.

Od 7 lat pracuje jako psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy w placówkach służby zdrowia, oświaty oraz instytucjach społecznych pracując, zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi.

W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie stworzenie bezpiecznej, pełnej zaufania, akceptacji i wzajemnego szacunku relacji. Wzajemne zaufanie jest czynnikiem, który znacząco zwiększa szanse na powodzenie terapii. Kieruje się etyką zawodu psychologa. Chce pomóc zrozumieć klientowi mechanizmy będące wynikiem przebytych urazów psychicznych, trudnych traumatycznych lub kryzysowych doświadczeń, przepracować ich skutki i wspólnie poszukać rozwiązań.

PRACA

PRACA