Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next
Previous
Next

Kierunki

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
www.wsnp.edu.pl
 
Pedagogika – studia I stopnia / semestr 1 990 zł
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Pedagogika – studia II stopnia / semestr 2 100 zł
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie/ semestr – 2 100 zł
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Spektrum autyzmu
 • Oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie / semestr – 2 100 zł

 
SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE
www.sgk.edu.pl
 
Pedagogika – studia l stopnia / semestr 1 990 zł
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 
Pedagogika – studia II stopnia / semestr 2 100 zł
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja przedszkola i wczesnoszkolna
Prawo – studia II stopnia / semestr 2 500 zł
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Studium Prawa Amerykańskiego
 • Prawo pracy

 
 
WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI W WARSZAWIE
www.wssmia.edu.pl
 
Politologia – studia l stopnia / semestr – 1 990 zł
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Amerykanistyka
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Biznes i przywództwo
 • Doradztwo personalne i zarzadzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Ekonomia menadżerska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 
 
Politologia – studia II stopnia / semestr 2 100 zł
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Amerykanistyka
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Biznes i przywództwo
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE

 
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU
www.naukistosowane.edu.pl
 
Administracja – studia I stopnia / semestr – 1 990 zł
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Administracja celno-skarbowa
Bezpieczeństwo Narodowe – studia I stopnia / semestr 1 990 zł
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie obronnością państwa
 • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)
 • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi
Politologia – studia I stopnia / semestr 1 990 zł
 • Dyplomacja i polityka międzynarodowa
 • Dziennikarstwo
Politologia – studia II stopnia / semestr 2 100 zł
 • Administracja publiczna
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Media i dziennikarstwo
 • Polityka i biznes
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie / semestr    2 100 zł
Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie /semestr 2 500 zł