Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Jubileusz 25-lecia Szkół Niepublicznych

Jubileusz 25-lecia Szkół Niepublicznych


 

Uroczystość jubileuszowa Szkół Niepublicznych w Bielawie odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie w dniu 26 kwietnia 2023r. Obchody rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele parafialnym WNMP w Bielawie przez księdza prałata dr Stanisława Chomiaka. Zgromadzona na wspólnej Eucharystii społeczność szkoły dziękowała za dotychczasową opiekę oraz modliła się o błogosławieństwo na kolejne lata nauki i pracy.

Następnie wszyscy zebrani zgromadzili się w sali MOKiS-u, gdzie wspólnie mogli wspominać z nostalgią to, co było, a także spojrzeć na szkołę współczesną. Wśród zaproszonych gości byli: p. Andrzej Bolisęga – wicestarosta powiatu dzierżoniowskiego, p. Andrzej Hordyj – burmistrz miasta Bielawa, p. Marek Chmielewski – wójt gminy Dzierżoniów, ksiądz prałat dr Stanisław Chomiak, dr Adam Kalbarczyk – członek zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, p. Ewa Kowalik – dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie,  p. Alicja Wojciechowska – prezes Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Szkoły Sukcesu” w Białogardzie, p. Sabina Hoffmann – dyrektor Szkoły Podstawowej Butterfly School w Toruniu, p. Maria Rotkiel – ekspert w dziedzinie psychologii, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu dzierżoniowskiego,  dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy zarządzali placówką w ostatnim 25-leciu, przedstawiciele rady rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracyjni szkół oraz media – Telewizja Sudecka. 

Przemówienie Pani Dyrektor Darii Michalskiej, zaproszonych gości, rodziców uzmysłowiły zgromadzonym, jak ważna jest tradycja, jej pielęgnowanie, kształtowanie młodych pokoleń w poszanowaniu dla wartości, że historia Szkół Niepublicznych w Bielawie to przede wszystkim historia ludzi związanych z jej wieloletnim trwaniem. W tym dniu wszyscy zaangażowani w  jubileusz poczuli się cząstką historii szkoły i odwrotnie.

Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie p. Darii Michalskiej Certyfikatu jakości dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie nadanego przez Kapitułę Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Następnie znana psycholog p. Maria Rotkiel poprowadziła wykład pt. „Nastrój pod kontrolą – profilaktyka, rozpoznanie i wsparcie w kryzysach zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży”.

2

Część artystyczną zaprezentowała młodzież Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego. Zawierała ona wiersze, piosenki, utwory wykonane na pianinie, taniec współczesny oraz film upamiętniający różnorodne wydarzenia szkolne. Końcowym akcentem uroczystości wśród gratulacji i życzeń był tort jubileuszowy.

https://www.tvsudecka.pl/artykul/22202,jubileusz-25-lecia-szkol-niepublicznych-w-bielawie

Wystąpienie Pani Dyrektor Darii Michalskiej

Szanowni Państwo,

Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Drodzy Goście, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, witam wszystkich serdecznie.

Dzisiaj obchodzimy wyjątkowy jubileusz – 25 lat od założenia naszej szkoły. Jest to czas, który warto uczcić, ponieważ zbudowaliśmy wspólnie coś niezwykłego. Od samego początku, nasza szkoła była miejscem, gdzie przykładamy wagę do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego  uczniów.

Przez te 25 lat, wiele się zmieniło – od technologii, przez metody nauczania, aż po same cele edukacyjne. Szkoły się zmieniały
i przeobrażały, dostosowywały swoją ofertę do potrzeb rynku edukacyjnego, by być na bieżąco. Jednakże, nasza szkoła zawsze pozostawała na czele tych zmian, aby zapewnić  uczniom najlepszą jakość edukacji.

Obecnie Szkoły Niepubliczne w Bielawie oferują bezpłatne kształcenie na różnych etapach edukacji w Europejskiej Szkole Podstawowej, Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym  i Szkole Wielobranżowej.
W ofercie są studia I i II stopnia, podyplomowe i MBA (
Master of Business Administration). Działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MENTOR oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ANANAS.

Ćwierćwiecze Szkół Niepublicznych w Bielawie brzmi poważnie. Jest to dla mnie niezwykle ważny moment, który pokazuje, że dobra edukacja, troska o rozwój
i kształtowanie młodych ludzi są wymiernym priorytetem.

„Edukacja to nie przygotowanie do życia, edukacja to życie samo
w sobie” – te słowa Johna Deweya idealnie oddają sens mojej pracy. Ważne jest, aby nie tylko nauczać, ale także wychowywać młodego człowieka, kształtować jego osobowość
i charakter.

W  szkole, dzisiejszej Jubilatce, jest przede wszystkim dbałość o dobrostan psychiczny młodzieży: Najpierw uczeń, potem nauka! – to hasło, które społeczność szkolną prowadzi dzień po dniu. Dodam, że jest to jedyna szkoła w regionie, której uczniowie mają do dyspozycji specjalistów  współpracującej z nami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na co dzień.

4

Przypominam w tym miejscu Cypriana Kamila Norwida, który powiedział: „Edukacja to założenie, że z każdego jest coś warte i że trzeba to coś warte odkryć”. Każdy z nas, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, ma swój indywidualny talent i potencjał, który należy odkryć i rozwijać. Dzięki temu, że  Szkoły Niepubliczne są miejscem, w którym nauczyciele potrafią dostrzec w młodym człowieku to, co najlepsze,  edukacja  tutaj staje się skuteczna i wartościowa.

25 lat to długi czas, zwłaszcza w życiu szkoły. To czas pełen wyzwań
i zmian, ale także sukcesów i radości. Bielawska społeczność edukacyjna ma powody do zadowolenia. To dzięki wspólnej pracy dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły zyskały popularność i zdobyły uznanie w wielu dziedzinach: naukowej, sportowej, artystycznej, akcjach społecznych i charytatywnych.  Powołane przy szkole Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas” ma swoich wolontariuszy, biorą oni m.in. udział
w zbiórkach publicznych na rzecz młodzieży w kryzysie psychicznym.

Szkolnictwo niepubliczne w Polsce powstało w wyniku transformacji ustrojowej lat 90-tych. W tym czasie zaczęto dostrzegać potrzebę zmian systemowych. Powstawały nowe szkoły,  które miały być alternatywą dla państwowych placówek, a ich powoływanie było wyrazem potrzeby wolności wyboru i autonomii w edukacji.

Również w mojej głowie urodził się  pomysł na stworzenie edukacyjnej placówki niepublicznej, skrojonej na miarę lokalnych potrzeb, ale według mojej wizji i na własnych warunkach.

Pamiętam swój  ogromny zapał, determinację i pewność, że to się musi udać. Dzisiaj patrzę na swój pomysł chłodnym okiem i już wiem, żeby się udało, potrzeba odwagi, pracy i determinacji. 

Autonomiczna edukacja, jej myśl przewodnia przyświecała również moim ideałom,  że szkoła powinna służyć dziecku, uczniowi, słuchaczowi, a nie państwu.

Tu upatrywałam szansę stworzenia uczniom innych możliwości i innej szkoły oraz  takich warunków, by czuli się w niej komfortowo, żeby nauka nie kojarzyła się ze stresem, udręką, żeby nauczyciel był partnerem w procesie edukacji, a stres szkolny zredukowany do minimum.

5

Konkurencyjność na rynku usług edukacyjnych oznaczała dla mnie starania o stworzenie takiego klimatu w szkole, który wyróżniałby ją zdecydowanie od innych. Wymagało to również wielu zabiegów promujących placówkę. Nie zawsze było łatwo.

Za dokumentem pozwalającym na prowadzenie własnej szkoły nie szły początkowo  w parze kwestie finansowe.  Problemy nie znikają, zmieniają tylko nazwę na sprawy do załatwienia, jednak wolność, niezależność i autonomia są bezcenne. Mój wigor wciąż nie słabnie.

Jubileusze skłaniają do retrospektywy. Proszę pozwolić, że wymienię kilka filarów, na których stoją Szkoły Niepubliczne.

W 1997r. powstało Centrum Językowe „Perfekt” nastawione na nauczanie języków obcych. Obecnie zmieniło swoją nazwę na Blue Academy  Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, pozostając przy tym samym profilu działalności. Nelson Mandela powiedział: „Mówienie do kogoś w jego języku oznacza docenienie jego kultury, szacunek dla jego osoby”.  Perspektywa otwartych granic, wspólnota europejska, szanse wyjazdów turystycznych i ekonomicznych wywołały boom na naukę języków, co jest kluczowe w świecie globalizacji i mobilności zawodowej.

Idea „własnej szkoły” pączkowała.  Uznałam najpierw, że utworzenie
w 1998r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i  Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej  to szansa dla ludzi w różnym wieku na uzupełnienie, bądź kontynuację wykształcenia średniego, zdanie egzaminu maturalnego i zyskanie nowych kwalifikacji. Oferta zajęć prowadzonych  w trybie sobotnio-niedzielnych konsultacji, czy w godzinach popołudniowych spotkała się z dużym zainteresowaniem. Słuchacze bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej mogli z powodzeniem kontynuować kształcenie na kierunkach: technik ekonomista/finanse  i rachunkowość, technik obsługi turystycznej, administracji, BHP, technik farmaceutyczny, ochrony osób i mienia czy higienistka stomatologiczna.

Dzisiaj Szkoły Niepubliczne kształcą 300 uczniów i studentów.

Od 2005 roku mają swoją stałą lokalizację, stylowy budynek, dobrze wyposażone pracownie, bazę do realizacji procesu dydaktycznego w sposób nowoczesny zgodnie z duchem czasu. Korzystamy z nowych technologii i multimediów. Współczesny uczeń wyposażony w modne gadżety, a przede wszystkim nieodzowny telefon komórkowy uczestniczy w globalnym świecie za pośrednictwem cyberprzestrzeni. Jest to spora konkurencja dla nauczyciela
z kredą przy tablicy. Uczeń pracuje z tabletem, tablicą interaktywną, za pomocą łącza internetowego serfuje po globalnym świecie bez granic.

Od 2006r. Pedagodzy, zarówno ze szkół publicznych jak i niepublicznych, spotykali się na szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez  ODN „Wszechnica Nauczycielska”. To miejsce często było polem twórczych sporów
i dyskusji na temat rozwiązań, ulepszeń i różnic w poglądach.  Taka wymiana  służyła  wzajemnemu uczeniu się od siebie oraz budowaniu lepszej jakości edukacji.  Te  relacje dowiodły, że szkoły niepubliczne nie wypełniają luki na rynku edukacyjnym, lecz stanowią komplementarny dla niej człon. Systematycznie organizowane Fora Oświatowe cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Wykłady i prelekcje niekwestionowanych autorytetów z dziedziny pedagogiki, psychologii, prawa, etyki, kształcenia zawodowego gromadziły nauczycieli i przedstawicieli samorządów z Powiatu Dzierżoniowskiego i okolic. Niewątpliwym sukcesem „Wszechnicy Nauczycielskiej” okazała się organizacja kursów kwalifikacyjnych
z oligofrenopedagogiki.

„Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak płynie, nic nie jest skończone dopóki się nie skończy…” ta jakże mądra maksyma uświadamia mi, że wciąż jestem
w drodze.

Jej kolejne etapy to utworzenie w 2007r.Niepublicznego Gimnazjum
z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i w 2009r. Gimnazjum dla Dorosłych, wypełniając lukę na powiatowym rynku edukacyjnym. Stworzyło szansę tym wszystkim gimnazjalistom, którzy z różnych powodów, nie zawsze zależnych od siebie, nie poradzili sobie z wymogami stawianymi im w macierzystych placówkach. Gimnazjum realizując podstawę programową tak ustawiło poprzeczkę wymagań, aby młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych pomóc w ukończeniu szkoły i tym samym umożliwić start w lepszą przyszłość.

We współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy 1-33 w Bielawie stworzona została placówka edukacyjna, w której odnaleźli swoje miejsce uczniowie gimnazjów z całego powiatu dzierżoniowskiego.

Przyznać muszę, że wielokrotnie inspiracją do realizacji kolejnych moich pomysłów byli również nasi uczniowie. Tak było z pomysłem utworzenia w 2009r. Szkoły Wielozawodowej, a następnie w 2012 r. Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego.

SW we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowuje  uczniów do pracy w wybranym zawodzie, obecnie funkcjonuje jako Szkoła Wielobranżowa I stopnia, która kształci uczniów w 25 zawodach m.in. w zawodzie: kucharza, kamieniarza, mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, sprzedawcy i wielu innych, choćby w rzadkim dziś zawodzie tapicera. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku szkoła szuka takich propozycji zawodowych, które dadzą młodym ludziom szansę na indywidualny rozwój, a tym samym przygotują ich do znalezienia pracy na dzisiejszym wymagającym profesjonalizmu rynku. Szkoła pomaga uczniom i rodzicom w wyborze  pracodawców, u których przebiegać będzie praktyczna nauka zawodu, wspiera przebieg początkującej drogi zawodowej ucznia oraz opłaca kursy teoretycznej nauki zawodu.

Chciałam, aby absolwenci gimnazjum znaleźli tu naturalną kontynuację edukacyjnej ścieżki kariery, również w liceum ogólnokształcącym. W obrębie jednej placówki stworzyłam płynność przechodzenia na kolejny, wyższy szczebel edukacji.  Cieszę się, że zaproponowana przeze mnie oferta spotkała się z zainteresowaniem młodzieży. Wprowadza ona poza przygotowaniem do matury w liceum dodatkowe treści przydatne w pracy w służbach mundurowych.

Przeszłość jest inspiracją dla współczesności. „Życie to droga od marzeń do wspomnień….” ten celny aforyzm oddaje w pełni nastrój dzisiejszego święta. Wprawdzie w kontekście dziejów 25 lat może się wydać ledwie epizodem, to proporcjonalnie, w moim życiu to czas najbardziej twórczy i dynamiczny.

Miałam marzenie.

Wiem też, że marzenia nie wystarczą, trzeba mieć precyzyjnie wyznaczony cel. Do sukcesu nie ma windy, trzeba iść schodami.

Emanacją  moich wolnościowych pomysłów na oświatę są przedszkola i żłobki, które również od kilku lat prowadzę.  Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka i Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w bliźniaczych ośrodkach: Świdnica, Dzierżoniów, Smolec.

Dzierżoniowskie Przedszkole EAD świętowało 5 kwietnia tego roku Jubileusz 10-lecia. Dzieci popisały się talentami językowymi i artystycznymi. Rodziców rozpierała duma.

Aktualnie trwa nabór do pierwszej klasy „ Business Primary School”. Dla absolwentów naszej placówki  i każdego dziecka to doskonała okazja kontynuacji edukacji w znanym, przyjaznym miejscu.

W 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie a ODN „Wszechnica Nauczycielska” w  Bielawie. W siedzibie szkół działa Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
w Warszawie.

Od roku 2021 to już współpraca z Konsorcjum Varsovia, zrzeszającym obecnie Szkołę Główną Krajową w Warszawie, Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie i Akademię Nauk Stosowanych we Wrocławiu i  dotyczy organizacji studiów  I  i II stopnia, studiów MBA oraz studiów podyplomowych  na blisko 70 kierunkach. Dzięki temu Bielawa stała się ośrodkiem akademickim. Z oferty studiów I i II stopnia na atrakcyjnych warunkach mogą korzystać maturzyści z naszego powiatu i nie tylko, a także nauczyciele, mieszkańcy
i wszyscy chętni na studiach podyplomowych.

Mogę powiedzieć, że w pewnym sensie domknęłam system: od żłobkowego maluszka do studenta wyższej uczelni, wszystko tu-
w Bielawie, może nie metropolii, ale dla mnie Centrum Świata.

Wspomnienia są  pożywką całkowicie w niej zanurzonej melancholii, ważnym tworzywem międzyludzkich więzów.

Odwaga i determinacja to niewątpliwie dwa czynniki decydujące
o jakimkolwiek sukcesie, niezbywalna wydaje się też czasem bezkompromisowość.

Odwołując się do symboliki antycznej można rzec, że szkoła to żaglowiec, który płynąc po morzach i oceanach, wykorzystuje sprzyjające wiatry, ale potrafi też oprzeć się szkwałom i tornadom.

7

A wszystko to dzięki umiejętnościom załogi i jej kapitanów. Doceniam swoje szczęście do ludzi, którzy mi w tej podróży towarzyszą. Są to niezmiennie moi najbliżsi, rodzina zespół kadry zarządzającej, nauczyciele, liczne grono życzliwych współpracowników.

Nie idziemy tu na łatwiznę, bywa ciężko. Tworzymy codziennie miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie budują pozytywne wartości, inspirują się wzajemnie do ogromnej pracy. Wizja Szkoły dojrzewała w ciągu 25 lat. Realizacje przybierały rozmaite formy, od zajęć edukacyjnych przez szkolne programy wychowawcze, profilaktyczne, zajęcia artystyczne, sportowe, wycieczki, imprezy integracyjne, świętowanie rocznic i ważnych dat kalendarza. Odwołujemy się  do autorytetów i mędrców w kształtowaniu i formowaniu osobowości, pomagamy poszukiwać odpowiedzi na pytania o sens ludzkiej egzystencji, pytania jak być Człowiekiem?

Mamy w Szkołach Niepublicznych własne, symboliczne atrybuty. Kilka lat temu, w ogrodzie przed wejściem do naszej siedziby, posadziliśmy „Drzewo edukacyjne”, kwitnące cały rok, takie magiczne, wielu Bielawian chciało mieć z niego szczepki
i „dyskretnie”  przemykało pod jego konary.

Ostatnio  naszym uczniom i wszystkim chętnym przypinamy skrzydła, Dosłownie i w przenośni. Skrzydła są w szkolnym korytarzu i przed budynkiem szkoły dostępne dla wszystkich. Niech nas niosą wysoko.

Motyw skrzydeł ma wiele znaczeń. Skrzydła znaczą wolność i niezależność. Postacie literackie, które posiadają skrzydła, są przedstawiane jako wolne duchy, nieograniczone przez prawa fizyczne i mogą latać dokąd tylko chcą (mitologiczny Ikar) Skrzydła też symbolizują moc i potęgę. W takim przypadku postacie posiadające skrzydła są przedstawiane jako niezwyciężone i nieosiągalne dla przeciwników (anioł, który w wielu religiach i mitologiach jest uważany za istotę o niezwykłej mocy i potędze). Skrzydła mogą być też metaforą zmiany i transformacji. W takim przypadku postacie posiadające skrzydła są często przedstawiane jako osobowości, które przechodzą przez duże przemiany, wewnętrzne lub zewnętrzne ( Ariel z dramatu Szekspira „Burza”, przeszedł  wiele zmian, by ostatecznie uzyskać wolność). Skrzydła mogą być też symbolem płynności i ruchu. W takim przypadku postacie posiadające skrzydła są przedstawiane jako dynamiczne i pełne energii, często reprezentujące siłę (Pegaz, mityczny, potężny koń był w stanie latać).: Skrzydła mogą też być alegorią transcendencji i dążenia do wyższych celów. W takim przypadku postacie posiadające skrzydła są przedstawiane jako osoby, które dążą do osiągnięcia duchowej doskonałości i transcendencji (św. Jan z Apokalipsy).

Mottem i kontekstem mogą być też słowa Coco Chanel: „Może urodziłaś się bez skrzydeł. Ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć”.

W roku 2012 z mojej inicjatywy placówka otrzymała Sztandar. Dzisiaj społeczność szkolna stoi przy nim dumnie realizując wypisane na nim słowa „volenti nihil difficile” , które są busolą w ukończeniu szkoły, pomyślnym zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czy egzaminu maturalnego.

W ciągu minionych 25 lat pracowałam i wciąż pracuję z wieloma nauczycielami i każdy z nich zostawił swój niepowtarzalny ślad na szkolnych drogach. (Grażyna Andrzejczak, Helena Chojnacka- Małecka, Barbara Tysz, Alicja Kosowska, Joanna Jaskmanicka Wilkos, Róża Zięba, Barbara Ostrowska, Ewa Olczyk Jończy, Rafał Łacny, Norbert Warhoł, Ryszard Krzemiński oraz moje asystentki Dorota Wydrzyńska, Marta Latacz, Patrycja Haluk Jelonek, księgowa Monika Altneder )

Wyrażam wielkie uznanie  dla ich umiejętności, kompetencji zawodowych trudu i determinacji  w tej podróży, w której razem uczestniczymy i razem zapisujemy karty codzienności  w „Kronice Szkoły”.

Wspieranie rozwoju młodych ludzi to także kwestia wychowania do wartości. Jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry: „Edukacja nie jest nauką faktu, lecz wychowaniem do myślenia”. Szkolnictwo niepubliczne w Bielawie to również kształtowanie charakteru i osobowości uczniów. Dzięki temu, absolwenci tych szkół są nie tylko dobrze wykształceni, ale także wychowani w duchu tolerancji, szacunku dla innych ludzi i otwartości na różnorodność.

Warto również zwrócić uwagę na rolę, jaką szkoły niepubliczne
w Bielawie odgrywają w życiu społecznym miasta. Dzięki organizowanym przez nie wydarzeniom, takim jak akcje charytatywne Stowarzyszenia ANANAS na rzecz dzieci i młodzieży pod hasłem -Stop depresji i samobójstwom dzieci i młodzieży, wolontariatowi WOŚP, publicznej zbiórce na rzecz osób w kryzysie psychicznym czy pomocy uchodźcom wojennym. Statutowo „Ananas” udziela pomocy materialnej rodzinom
i dzieciom, zapobiega przez akcje profilaktyczne uzależnieniom, promuje, dziedzictwo narodowe, kulturę i sztukę poprzez wycieczki poglądowe do ważnych na mapie Polski miejsc.

Stowarzyszenie funkcjonuje dzięki darczyńcom, ludziom dobrej woli, wpłatom 1,5% z rozliczenia podatkowego, dedykowanego na rozwój działalności. Z tego miejsca za każdą złotówkę dziękujemy.

Ostatnim ogniwem spajającym całość systemu edukacji i wychowania w Szkołach Niepublicznych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MENTOR świadcząca usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, wydając również opinie. Prowadzimy zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z orzeczeniami i opiniami z innych poradni, zajęcia rewalidacyjne, terapie, m.in. WWR, Biofeedback, sensoryczną, SI, elementy hipoterapii na urządzeniu stymulującym, trening umiejętności społecznych, grafomotorycznych, badanie dojrzałości szkolnej, badanie poziomu inteligencji czy kompleksową diagnozę funkcjonalną wraz z ustaleniem planu terapii.

Placówka edukacyjna może zlecić przeprowadzenie części lub całości zajęć rewalidacyjnych (kształcenie specjalne) w poradni „Mentor”. Szczególnie w przypadkach, gdy szkoła, przedszkole nie dysponuje specjalistami w danej dziedzinie.

W realizacji zadań statutowych „Mentor” wychodzi daleko na zewnątrz. Diagnozujemy wszelkiego typu dysfunkcje rozwojowe, pomagamy rozwiązywać je racjonalnie i skutecznie, pamiętając, że pracujemy  niejednokrotnie z delikatną materią sfery duchowej, zaburzeń emocjonalnych, afektywnych. Prowadzimy doraźne interwencje w kryzysie, gdzie jakakolwiek zwłoka bywa smutnym wyrokiem. Placówka wyposażona jest w najnowocześniejsze narzędzia sprawcze. Dysponujemy „Salą doświadczania świata”, urządzeniami sensorycznymi, wspomagającymi różne typy terapii psychologicznej. Najważniejszą informacją jest ta, że jesteśmy dostępni tu i teraz, bez zbędnych kolejek i straty czasu, gdy ten pracuje na niekorzyść.

Szanowni Państwo.

Łącząc obowiązki dyrektora w kilku miejscach nie osiadam na laurach, a takie też mi się przydarzyły.

Od początku swojej drogi zawodowej dbam o rozwój osobisty i buduję markę osobistą, kojarzoną z moimi wartościami i sposobem działania. Dbam o jakość oferowanych usług edukacyjnych, Państwa zaufanie, trwałe relacje, spójność w działaniu, autentyczność,  to część mojej osobowości i wyróżnienie się na rynku edukacyjnym. Budowanie marki to proces ciągły, wymagający czasu i konsekwencji, ale również bardzo satysfakcjonujący i dający wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Z ostatniej chwili…..na zaproszenie organizatorów wystąpiłam w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Mrs. Poland International jako jedna z 20 uczestniczek z Polski i Ukrainy. To była świetna i spektakularna  okazja do złapania balansu pomiędzy tym co zawodowe, a co prywatne, okazja do harmonijnej równowagi w racjonalnym stąpaniu po Ziemi i odrobinie ryzyka w świecie kobiecości.

Było warto.

Na zakończenie chciałabym przytoczyć słowa Williama Butlera Yeatsa: „Edukacja nie jest napełnieniem dzbana, lecz zapaleniem ognia”. Dzięki Szkołom Niepublicznym w Bielawie ten ogień płonie jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej, dając nadzieję na przyszłość i wiarę w potencjał każdego dziecka i młodzieży. Życzę Szkołom Niepublicznym w Bielawie kolejnych bogatych lat sukcesów i osiągnięć, a ich absolwentom – spełnienia marzeń i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Przez wiele lat doceniałam każdą osobę sprzyjającą moim marzeniom. Każdą z tych osób honorowałam statuetkami „Przyjaciel Szkoły” i „Osobowość Lokalnej Edukacji”. Jestem dumna, że w wielu domach ten wspólny ślad jest obecny.

Dziękuję Państwu za obecność. Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu.

tort