Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Jubileusz 15-lecia Szkół Niepublicznych

03.04.2014 – 04.04.2014

1

1


Szkoły Niepubliczne w Bielawie mają już 15 lat.

W dniach 3-4.04.2014 r. społeczność szkolna świętowała uroczyste obchody działalności Szkół Niepublicznych w Bielawie, których założycielką i dyrektorem jest Daria Michalska.

Z tej okazji przygotowany został bogaty program ilustrujący w ciągu dwóch dni przeszłość i jednocześnie perspektywy placówki.

Mottem przewodnim obchodów stały się słowa Piotra Szreniawskiego „Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.

Honorowy Patronat jubileuszu objął Ryszard Dźwiniel Burmistrz Bielawy.

Swoją obecnością zaszczycili nas również dostojni goście: Leszek Stróżyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielawie, Janusz Szpot- Wójt Gminy Łagiewniki, Jolanta Zarzeka- Wicewójt Gminy Dzierżoniów, Zbigniew Grubka- Komendant Straży Miejskiej w Bielawie, dyrektorzy placówek oświatowych, absolwenci, przyjaciele , sympatycy szkoły oraz dziennikarze lokalnych mediów patronujących naszemu przedsięwzięciu: TV Sudeckiej, Tygodnika Dzierżoniowskiego, Powiatowego Tygodnika Dzierżoniowskiego i Wiadomości Bielawskich.

Dzień pierwszy jubileuszu rozpoczął się mszą św. celebrowaną w intencji szkoły przez. ks. Stanisława Chomiaka proboszcza Parafii Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Bielawie.

1

 

Przemarsz Pocztów Sztandarowych ulicami miasta w kierunku siedziby Szkół Niepublicznych wzbudził powszechne zainteresowanie. W gronie licznie zgromadzonych gości i uczniów odsłonięta zastała tablica upamiętniająca rocznicę 15 lecia placówki. Posadzono również symboliczne „Drzewo Edukacyjne” a pod nim ukryto „Skrzynię marzeń”, która po następnych 15 latach pokaże w jakim stopniu uczniowskie oczekiwania się ziściły.

Wszyscy obecni delektowali się rocznicowym tortem i pozowali do pamiątkowych fotografii.

zdjecie

 

Na adres Darii Michalskiej napłynęła bogata korespondencja w postaci listów gratulacyjnych, życzeń, kwiatów i upominków.
O naszym jubileuszu pamiętali:

Katarzyna Mrzygłocka- Poseł RP obecnej kadencji

Mieczysław Jedoń- Poseł na Sejm RP II, III i IV kadencji

Beata Pawłowicz- Dolnośląski Kurator Oświaty

Agnieszka Walawska- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie

Osobiście gratulacje i listy przekazali:

Dorota Gromadzka –Radna Sejmiku Dolnośląskiego

Leszek Stróżyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielawie,

Ryszard Dźwiniel- Burmistrz Miasta Bielawa,

Jolanta Kałuża- wiceprezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Ewa Zalewska- dyrektor OSiR-u w Bielawie

Danuta Szeremeta- Uniwersytet III wieku w Bielawie

Ppłk mgr inż. Andrzej Bartoszuk– szef zespołu rozminowania w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W gronie honorowych gości obecni byli również:

Zbigniew Skowroński- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielawie

Piotr Mierzejewski- nadkomisarz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Policji w Bielawie

Agnieszka Perska- Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka”
w Świdnicy

Izabela Glinka- Wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w Bielawie i Dzierżoniowie

3.04.2014 r. w auli szkolnej przy licznym audytorium wykład na temat: „Jak wzbudzić zaufanie, szacunek, zainteresowanie i sympatię w środowisku szkolnym?” wygłosiła Dorota Zawadzka, pedagog, psycholog, specjalistka w rozwiązywaniu trudnych problemów dzieci i młodzieży. W brawurowym wystąpieniu , popartym barwnymi przykładami, Dorota Zawadzka zachwyciła uczestników profesjonalizmem a nade wszystko ujmującą osobowością i żywiołowym temperamentem.

zdjecie

 

Wykład pomyślany został w harmonogramie programu jako cześć edukacyjna

V Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych.

Piękną oprawę plastyczną spotkania w szkole, przygotowaną przez p. Różę Ziębę, uświetniły dodatkowo prace „haftem malowane” słuchacza Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych pana Sławomira Sobosa i jego ojca pana Zdzisława Sobosa.

4.04.2014 r. to dzień należący niewątpliwie do Darii Michalskiej Dyrektora Szkół Niepublicznych. W wystąpieniu okolicznościowym, p. Daria Michalska odniosła się do zdarzeń minionego 15 lecia.

W sali kinowej bielawskiego MOKiS-u zaprezentowała się młodzież w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem pani Róży Zięby i pani Marioli Stasiewicz. Niewątpliwa atrakcją był koncert Leonarda Jakuszczonka (gitara) i Bohdana Janeczka (saksofon), którzy fenomenalnie wprawił wszystkich w klimat szkolnego święta.

zdjecie

 

zdjecie

 

Z okazji zaszczytnego jubileuszu w drzewiec Sztandaru Szkoły zostały wbite symboliczne tarcze i gwoździe z nazwiskami i nazwami instytucji, które wspierają działania szkoły. W tym roku fundatorami byli:

Burmistrz Miasta Bielawa Ryszard Dźwiniel

Daria Michalska Dyrektor Szkól Niepublicznych w Bielawie

Katarzyna i Paweł Lesińscy- przedstawiciele Rady Rodziców

Zofia Mirek- Radna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Społeczność Szkolna- nauczyciele i uczniowie.

W części edukacyjnej wystąpiła psycholog Maria Rotkiel, znana psycholog, terapeutka, specjalistka public relations, z prezentacją tematu: „Rozwój osobowościowy ucznia wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”. Organizatorzy zaproponowali zwrócenie uwagi na taki aspekt przygotowania ucznia we współczesnej szkole szkole, który ma go uczynić przydatnym w przyszłości do wykonywania konkretnego fachu i sprawnego pokierowania swoja ścieżką kariery zawodowej.

Jubileusz 15 lecia Szkół Niepublicznych był też okazją do uhonorowania wielu osób.

Laureatami Statuetki „Wiktoria- Osobowość Lokalnej Edukacji 2014 r.” zostali: Ryszard Dźwiniel, Zofia Studnicka, Róża Zięba Alicja Kossowska

Statuetkę „Wiktoria- Przyjaciel Szkoły 2014 ” otrzymali: Helena Chojnacka- Małecka, Janusz Głód, Rafał Łacny, Alina Ociesa, Ewa Olczyk Jończy, Maria Myszka, Beata Jagiełła- Pastuszka, Beata Połczyńska, Norbert Warchoł.

Specjalne podziękowania Dyrektor Daria Michalska skierowała do Barbary Kucper, Sylwii Toboły, Barbary Tysz, Teresy Wojtas, Joanny Jaskmanickiej- Wilkos, które pełniły funkcję dyrektorów w latach poprzednich.

W dowód uznania Daria Michalska uhonorowała nauczycieli Nagrodą Specjalną Dyrektora Szkoły. Otrzymali ją: Maria Andrzejczak, Helena Chojnacka- Małecka, Aleksandra Kienda, Ryszard Krzemiński, Alicja Kossowska, Barbara Ostrowska, Sandra Sawa, Barbara Tysz, Monika Wawrzyńczuk- Mielniczek, Róża Zięba

zdjecie

 

Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych była projekcja filmu zrealizowana przez TV Sudecką z historią Szkół Niepublicznych w roli głównej. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję do rozmów przy symbolicznej lampce szampana, smakowitych przekąskach, słodkich wypiekach i dobrej kawie.

Organizatorzy dziękują wszystkim biorącym udział w jubileuszu za dowody sympatii.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie za wystawienie pocztów sztandarowych.

zdjecie

 

Wystąpienie Pani Dyrektor Darii Michalskiej

zdjecie


 

Szanowni Państwo,

Goście Honorowi, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,  Uczniowie.

            Wielki to dla mnie honor, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie do świętowania Jubileuszu  Szkół Niepublicznych.

           Kiedy przed piętnastoma laty urodził się w mojej głowie pomysł na stworzenie edukacyjnej placówki niepublicznej miałam ogromny zapał do pracy i jak sądziłam umiejętności, a może to była ta młodość, kiedy świat stoi otworem i wszystko jest do zdobycia i chcieć jeszcze oznacza móc.

            W latach dziewięćdziesiątych rodziła się autonomiczna edukacja,  której myśl przewodnia przyświecała również moim ideałom,  że szkoła służyć ma dziecku, uczniowi, słuchaczowi, a nie państwu . Był to czas powstawania szkół niezależnych, które były prowadzone przez inne podmioty niż instytucje publiczne, przez rodziców, stowarzyszenia i osoby fizyczne, które chciały nauczać inaczej niż proponowały instytucje rządowe. Tak rodziła się oświata niezależna i szkoły niepubliczne. I tu upatrywałam szansę stworzenia uczniom innych możliwości i innej szkoły oraz  takich warunków, by czuli się w niej komfortowo, żeby nauka nie kojarzyła się ze stresem, udręką, żeby nauczyciel był partnerem w procesie edukacji, a uczeń miał imię zamiast numeru w dzienniku. Przed całym społeczeństwem polskim po transformacji polityczno-ustrojowej otwierały się nowe perspektywy, nowe wyzwania.

Nowa ustawa o systemie oświaty stworzyła podstawę prawną do zbudowania w Polsce zróżnicowanego systemu szkolnego, zapewniła rodzicom i uczniom prawo wyboru. Konkurencyjność na rynku usług edukacyjnych oznaczała dla mnie starania o stworzenie takiego klimatu w szkole, który wyróżniałby ją zdecydowanie od innych. Wymagało to również wielu zabiegów promujących placówkę. Nie było łatwo. Za dokumentem pozwalającym na prowadzenie własnej szkoły nie szły w parze kwestie finansowe. I nie idą do dzisiaj.  Tym bardziej dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe Szkoły samorządom Bielawy i Dzierżoniowa oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „ANANAS”.  Chociaż wiele się zmieniło, wciąż mamy trudniej, wciąż  pod górkę.  Ale swoista wolność, niezależność i autonomia warte są tej ceny. Mój zapał wciąż nie słabnie.

            Od samego początku mojej  działalności zależało mi  na budowaniu partnerskich relacji z szeroko pojętym otoczeniem lokalnym, samorządami, organami nadzoru pedagogicznego, dyrektorami i nauczycielami wedle zasady, że polska szkoła jest jedna. Ma kształcić młode pokolenia jak najlepiej potrafi, niezależnie od tego czy jest publiczna czy nie. Ważne dla mnie są relacje z innymi szkołami. Mimo, że często mamy różne zdania, to w wielu kwestiach się zgadzamy. Pomagamy sobie wzajemnie przy organizacji egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pedagodzy zarówno ze szkół publicznych jak i niepublicznych spotykają się na szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez nasz ODN „Wszechnica Nauczycielska”. To miejsce często jest polem twórczych sporów i dyskusji na temat wypracowanych rozwiązań, ulepszeń i różnic w poglądach. Dobrze, że ta wymiana  służy  wzajemnemu uczeniu się od siebie oraz budowaniu lepszej jakości edukacji.  Te  relacje dowodzą tym samym, że szkoły niepubliczne nie wypełniają luki na rynku edukacyjnym, lecz stanowią komplementarny dla niej system edukacji.

zdjecie

 

Idea „własnej szkoły” pączkowała.  Uznałam najpierw, że utworzenie  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i  Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej  to szansa dla ludzi w różnym wieku na uzupełnienie, bądź kontynuację wykształcenia średniego, zdanie egzaminu maturalnego i zyskanie nowych kwalifikacji. Oferta zajęć prowadzonych w trybie sobotnio-niedzielnych konsultacji, czy w godzinach popołudniowych spotkała się z dużym zainteresowaniem. Słuchacze bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej mogą do tej pory z powodzeniem kontynuować kształcenie.  Z dumą odnotowuję, że absolwenci tych szkół stali się też beneficjentami lepszej jakości życia, imponująca dla stosunkowo małej szkoły jest ich liczba sięgająca blisko 1000 osób.

Dzisiaj Szkoły Niepubliczne kształcą łącznie około 300 uczniów i słuchaczy. Od 2005 roku mają swoją stałą lokalizację, stylowy budynek, dobrze wyposażone pracownie, bazę do realizacji procesu dydaktycznego w sposób nowoczesny zgodnie z duchem czasu. Korzystamy z nowych technologii i multimediów. Współczesny uczeń wyposażony w modne gadżety, a przede wszystkim nieodzowny telefon komórkowy uczestniczy w globalnym świecie za pośrednictwem cyberprzestrzeni. Jest to spora konkurencja dla nauczyciela z kredą przy tablicy. Staramy się w naszej placówce przełamać stereotyp gombrowiczowskiego belfra, któremu jak pamiętamy zagrażała „powszechna niemożność…”. Prześmiewczy obrazek szkoły, w której nauczyciel poleca zadanie: „czytajcie od strony…x… do dzwonka…” nie ma u nas racji bytu.U nas nie ma dzwonków.

„Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak płynie, nic nie jest skończone dopóki się nie skończy…” ta jakże mądra maksyma uświadamia mi, że wciąż jestem w drodze. Jej kolejne etapy to utworzenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”, Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, Gimnazjum dla Dorosłych. Emanacją tych moich wolnościowych pomysłów na oświatę są przedszkola i żłobki, które również od kilku lat prowadzę. Od września 2014 roku zamierzam otworzyć Europejską Szkołę Podstawową w Bielawie i już wtedy będzie można powiedzieć, że organizuję proces kształcenia, wychowania i opieki na prawie wszystkich możliwych etapach edukacji. Staram się reagować na potrzeby rynku i wychodzę poza ramy powiatu dzierżoniowskiego. 1 września rozpoczną swoją działalność Przedszkole Europejska Akademia Dziecka i Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka
w Smolcu, w Gminie Kąty Wrocławskie.

zdjecie

 

Przyznać muszę, że wielokrotnie inspiracją do realizacji kolejnych moich pomysłów byli również nasi uczniowie.
Tak było z pomysłem utworzenia Szkoły Wielozawodowej, a następnie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego.
Chciałam, aby absolwenci gimnazjum znaleźli tu naturalną kontynuację edukacyjnej ścieżki kariery. W obrębie jednej placówki stworzyłam płynność przechodzenia na kolejny, wyższy szczebel edukacji z czego dziś korzysta wielu uczniów, doceniając zalety takiej sytuacji. Za swój autentyczny sukces uważam fakt uruchomienia klas liceum ogólnokształcącego, w sytuacji pogłębiającego się zjawiska niżu demograficznego i dużej ilości szkół tego typu w powiecie. Cieszę się, że zaproponowana przeze mnie oferta spotkała się z zainteresowaniem młodzieży. Wprowadza ona poza przygotowaniem do matury dodatkowe treści przydatne w pracy w służbach mundurowych. Dzięki podpisanym porozumieniom z dwiema jednostkami wojskowymi we Wrocławiu, których przedstawicieli mam przyjemność dzisiaj gościć, znacznie zwiększyła się atrakcyjność i różnorodność sposobów realizacji zajęć w klasie wojskowej.

zdjecie

 

Przeszłość jest inspiracją dla współczesności. „Życie to droga od marzeń do wspomnień….” ten celny aforyzm oddaje w pełni nastrój dzisiejszego święta. Wprawdzie w kontekście dziejów 15 lat może się wydać ledwie epizodem, to proporcjonalnie
w moim życiu to czas najbardziej twórczy i dynamiczny.

Wczoraj posadziliśmy przed budynkiem Szkoły  „Drzewo Edukacyjne”, jego rozświetlone konary symbolizują wiedzę, oświecenie i  postęp. Każdy z tych  wybujałych konarów pnie się ku górze  niczym stopnie awansu. Radosny kolor kwiatów ociepla bliską nam przestrzeń.  15 lat temu to drzewo ledwo kiełkowało. Miałam marzenie, że spełni się jego dorastanie.
Wiem też, że marzenia nie wystarczą, trzeba mieć precyzyjnie wyznaczony cel. W jego urzeczywistnianiu pomaga mi myśl J.W. Goethego „cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać, śmiałość zawiera w sobie geniusz,
siłę i magię…”.

Pod korzeniami „Drzewa Edukacyjnego” umieścimy „Skrzynkę Marzeń”, uczniowie złożą w niej swoje wyobrażenia o przyszłej karierze, o perspektywach w kolejnych 15 latach życia. Mam nadzieję, że kiedy w 2029 roku otworzymy te ukryte marzenia wszystkie będą spełnione.

Film, który za chwilę obejrzymy zabierze nas w swoistą podróż w czasie. W takiej podróży wspomnień niełatwo oprzeć się osobistym, intymnym refleksjom. Wspomnienia są funkcją pamięci, zmaganiem z władzą czasu nad człowiekiem i przemijaniem. Dzięki wspomnieniom budujemy naszą tożsamość, a także tworzymy prywatną wizję historii, którą możemy następnie przekazać jako swoiste dziedzictwo. Wspomnienia są też pożywką całkowicie w niej zanurzonej melancholii, ważnym tworzywem więzów przyjaźni, a nawet miłości ze szkolnej ławy.

Odwaga i determinacja to niewątpliwie dwa czynniki decydujące o jakimkolwiek sukcesie, niezbywalna wydaje się też czasem bezkompromisowość.

Odwołując się do symboliki antycznej można rzec, że Szkoła to żaglowiec, który płynąc po morzach i oceanach, wykorzystuje sprzyjające wiatry, ale potrafi też oprzeć się szkwałom i tornadom. A wszystko to dzięki umiejętnościom załogi i jej kapitanów. Doceniam swoje szczęście do ludzi, którzy mi w tej podróży towarzyszą. Są to niezmiennie moi najbliżsi, Rodzina, zespół kadry zarządzającej, nauczyciele, liczne grono życzliwych współpracowników a także lokalne samorządy i chyba najwyższe wstawiennictwo ks. biskupa i ks. prałata.

zdjecie

 

Nie idziemy tu na łatwiznę, bywa ciężko. Tworzymy codziennie miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie budują pozytywne wartości, inspirują się wzajemnie do ogromnej pracy. Wizja Szkoły dojrzewała w ciągu 15 lat. Realizacje przybierały rozmaite formy, od zajęć edukacyjnych przez szkolne programy wychowawcze, profilaktyczne, zajęcia artystyczne, sportowe, wycieczki, imprezy integracyjne, świętowanie rocznic i ważnych dat kalendarza. Odwołujemy się  do autorytetów i mędrców w kształtowaniu i formowaniu osobowości, pomagamy poszukiwać odpowiedzi na pytania o sens ludzkiej egzystencji, pytania jak być Człowiekiem?

Zgodnie z przesłaniem Piotra Szreniawskiego „nie produkujemy geniuszy”,
lecz pomagamy stawać się  wartościowymi członkami społeczeństwa.

            Niektórym uczniom dla samowiedzy i dorastania potrzeba więcej czasu. Z myślą o nich w Szkołach Niepublicznych znaleźli miejsce uczniowie z OHP. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w roku 2012 obchodziło Jubileusz 5- lecia, z tej okazji z mojej inicjatywy i przy udziale licznych sponsorów placówka otrzymała Sztandar. Wypisane na nim słowa „volenti nihil difficile” są dla całej społeczności szkolnej busolą w ukończeniu szkoły, pomyślnym zdaniu egzaminów zawodowych, czy egzaminu maturalnego.

W ciągu minionych15 lat pracowałam i wciąż pracuję z wieloma nauczycielami i każdy z nich zostawił swój niepowtarzalny ślad na szkolnych drogach.

Wyrażam wielkie uznanie  dla ich umiejętności, kompetencji zawodowych trudu i determinacji  w tej podróży, w której razem uczestniczymy i razem zapisujemy karty codzienności  w Kronice Szkoły i Monografii, którą Państwo otrzymaliście do lektury.

Z atencją zwracam się do p. Ryszarda Dźwiniela Burmistrza Miasta Bielawa, że zechciał przyjąć Honorowy Patronat, to dla całej społeczności szkolnej zaszczyt i wyróżnienie.

Dziękuję ks. prałatowi dr Stanisławowi Chomiakowi za wzniosłą Mszę Św. w intencji naszej społeczności szkolnej.

Jestem zobowiązana lokalnym mediom za życzliwe pióro i oko kamery.

Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę z nadzieją, że uczestnictwo w Jubileuszu 15 lecia Szkół Niepublicznych będzie naszą wspólną przyjemnością.

Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu adresuję jeszcze wyrazy wdzięczności do osób, które wspomagały mnie przez lata w zarządzaniu Szkołami Niepublicznymi. Są to Panie: Barbara Kucper, Teresa Wojtas, Barbara Tysz, Sylwia Toboła i Joanna Jaskmanicka Wilkos. Symboliczna czerwona róża mówi moimi słowami głośne dziękuję.

 

zdjecie