Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Ostateczny termin rozliczenia PIT za rok 2023 przypada 30 kwietnia 2024r. Masz szansę przekazać 1,5 % swojego podatku na organizację charytatywną, która realizuje ważne cele społeczne. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ANANAS w Bielawie wspiera osoby borykające się z depresją, uzależnieniami, problemami psychicznymi. 
🍍🫶🍍🫶🍍🫶🍍🫶🍍🫶🍍🫶🍍🫶🍍🫶
Chcesz pomóc? Wpisz w swoim zeznaniu podatkowym:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ANANAS w Bielawie
KRS 0000386603
nr konta 86 1090 2284 0000 0001 1700 4465
 

KUP I DUMNIE NOŚ!

23 LUTY

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

23 lutego lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4 proc. wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób. Uczniowie Szkół Niepublicznych w Bielawie w ramach Światowego Dnia Walki z Depresją rozpoczęli dwudniowe warsztaty na temat depresji i na podsumowanie szkolenia wyszli do mieszkańców Bielawy, aby uświadomić jakim wielkim problemem jest depresja wśród dzieci i młodzieży ale także dorosłych. Młodzież przygotowała informacje w formie ulotek, słodki poczęstunek i komplementy dla mieszkańców naszego miasta. Wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS w Bielawie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Mentor kwestowali z puszkami wspierając zbiórkę publiczną nr 2023/4748/OR pod hasłem STOP STOP DEPRESJI I SAMOBOJSTWOM DZIECI I MLODZIEŻY na cele wsparcia psychologicznego osób w kryzysie psychicznym.
Chcesz wesprzeć naszą akcję:
🍍 przekaż 1,5% podatku KRS 0000386603
🍍wpłać online: https://pomagam.pl/stowarzyszenieananas
🍍wpłać na konto: 86 1090 2284 0000 0001 1700 4465

 

PRZEKAŻ 1,5%

Czy wiesz, że Twoje wsparcie organizacji pożytku publicznego ma ogromny wpływ na społeczność ? Może pomagać w realizacji różnorodnych inicjatyw, takich jak: wsparcie osób potrzebujących, rozwijanie edukacji czy ochrona środowiska naturalnego. Nawet niewielkie działania mogą mieć ogromny wpływ, więc już dziś warto zastanowić się, które inicjatywy są Ci bliskie i jak możesz je wesprzeć. Czasem wystarczy 1,5 % podatku, żeby pomóc ❤️
Jeżeli kryzysy psychiczne są dla Ciebie ważnym tematem, warto rozważyć wsparcie naszego stowarzyszenia. Możesz przekazać swój 1,5% podatku na rzecz pomocy osobom borykającym się z depresją, uzależnieniami, problemami psychicznymi. Twoje wsparcie może pomóc w zapewnieniu dostępu do profesjonalnej pomocy dla tych, którzy jej potrzebują.
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ANANAS w Bielawie
KRS 0000386603
nr konta 86 1090 2284 0000 0001 1700 4465

ZBIÓRKA TRWA

Nasza zbiórka STOP DPRESJI I SAMOBÓJSTWOM DZIECI I MŁODZIEŻY trwa. Nasi wolontariusze sumiennie zbierają środki na pomoc psychologiczną dla potrzebujących. Nie zwalniamy tempa. Dołącz do nas:
Nr zbiórki 2022/4612/OR KRS 0000386603
👉Nr konta 86 1090 2284 0000 0001 1700 4465
📢 zbiórka online: https://pomagam.pl/stowarzyszenieananas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”

 

 


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas” w Bielawie swoją działalność rozpoczęło wraz z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu 18 maja 2011r.
 
MISJA STOWARZYSZENIA:
Ochrona i promowanie praw dzieci; udzielanie pomocy rodzinom i dzieciom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci; inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem pomocy innym; prowadzenie ośrodków szkolno – wychowawczych, domów wczasów dziecięcych, szkół, świetlic całodobowych, placówek dydaktyczno – wychowawczych, biur pośrednictwa pracy, ośrodków dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; współdziałanie z instytucjami i placówkami państwowymi; prowadzenie działalności charytatywnej; inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, w tym poprzez prowadzenie własnych placówek opiekuńczo– wychowawczych, integrowanie osób niepełnosprawnych w środowisku; wspieranie rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażenie placówek szkolnych w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne; pomoc uczniom najbiedniejszym; pomoc osobom w sytuacji zagrożenia; profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobieganie uzależnieniom i patologii wśród dzieci; ochrona i promocja zdrowia; organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 
W dniu 10 czerwca 2021 roku Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski przekazał list gratulacyjny i statuetkę okolicznościową z racji Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ,,ANANAS” w Bielawie. Podczas wydarzenia Starosta powiedział między innymi: „Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, który jest okazją do docenienia dorobku organizacji pozarządowych działających na ziemi dzierżoniowskiej. Cieszę się, że mogę osobiście podziękować Państwu za wszystko co do tej pory zrobiliście, gratulując Jubileuszu życzę dalszych sukcesów i realizacji zamierzonych planów a także zdrowia oraz pomyślności w przyszłych latach.”

deklaracja członkowska

WOLONTARIAT