Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Liceum

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie współpracuje z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Dzięki tej współpracy szkoła upowszechnia edukację obronną oraz historię wojskowości wśród młodzieży, promuje służbę wojskową, przede wszystkim w Narodowych Siłach Rezerwowych, popularyzuje wśród uczniów wiedzę z zakresu współczesnych problemów obronności Państwa.

Uczniowie rozwijają idee patriotyczne w środowisku cywilnym oraz kultywują pamięć o Wojsku Polskim w miejscach pamięci na terenie miasta Bielawa jak i na terenie województwa dolnośląskiego, dbają o miejsca pamięci związane z Wojskiem Polskim.

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych udziela szkole wsparcia merytorycznego i logistycznego między innymi poprzez:

1) prowadzenie zajęć z zakresu historii wojskowości w czasie wizyt ochotników na terenie Centrum;

2) udostępnianie do zwiedzania, w ramach w/w zajęć, Sali Tradycji oraz obiektów Centrum;

3) udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową.

Przetwarzanie danych osobowych

Liceum