Rekrutacja

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Czesne : 180 zł miesięcznie

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Dla absolwentów naszych szkół dziennych, którzy zechcą kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych opłata promocyjna w pierwszym roku nauki ze zniżką do 120 zł  miesięcznie i brak opłaty rekrutacyjnej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do  kontaktu mailowego:  centrump@vp.pl
lub telefonicznie 74 833 13 77

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

3. 2 zdjęcia

5. Potwierdzenie opłaty opłaty rekrutacyjnej:

Daria Michalska

nr konta: Idea Bank

75 1950 0001 2006 0351 9781 0002

(należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL)