Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Srebrny krzyż zasługi

krzyż zasługi

W dniu 17.10.2023r.  Daria Michalska odebrała odznakę Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi wręczony podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 🇵🇱🌹😁
KRZYŻ ZASŁUGI
Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.