Dyrektor

mgr Daria Michalska

Dyrektor

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS w Bielawie

 

Kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  -mgr filologii germańskiej (UWr)
  – nauczyciel dyplomowany
 • Kurs kwalifikacyjny
  – Zarządzanie placówkami oświatowymi (DODN Wrocław)
  – Oligofrenopedagogika ( ODN Bielawa)
 • Studia podyplomowe
  – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (WSNP Warszawa)
  – Organizacja i zarządzanie „Menedżer w oświacie” (GWSM Millenium),
  – Język niemiecki dla nauczycieli (UWr),
 •   Tłumaczenia ekonomiczno- prawne z języka niemieckiego (WSB Wrocław)
 •   Członek Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Osiągnięcia:

 • współzałożyciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy, założyciel
  i dyrektor Przedszkola Językowego EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA w Dzierżoniowie oraz Niepublicznego Żłobka AKADEMIA MALUSZKA w Dzierżoniowie, współzałożyciel i dyrektor Przedszkola Językowego EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA w Smolcu oraz Niepublicznego Żłobka AKADEMIA MALUSZKA w Smolcu
 • Członek Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Szkół Społecznych w Bielawie
 • Członek Zarządu Bielawskiego Klastra Edukacyjnego
 • W 2013 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty
  i wychowania
 • W 2015 roku otrzymała Odznakę Honorową za zasługi na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
 • W 2015 roku otrzymała Certyfikat Jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej dla Niepublicznego Gimnazjum
  z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
 • W 2015 roku została nominowana i wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie  SUPER DYREKTOR 2015
 • W 2015 roku zajęła 3 miejsce w kategorii Najlepsza Firma Rodzinna w PLEBISCYCIE GOSPODARCZYM „SUDECKIE KRYSZTAŁY 2015”
 • W 2017 roku otrzymała Akademicki Certyfikat Współpracy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
  i  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie .
 • W 2018 roku została mianowana Dyrektorem Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Bielawie i otrzymała Certyfikat Akredytacji Filii Instytutu Studiów Podyplomowych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie.

mgr Dorota Widulińska

Wicedyrektor

Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Ananas  w Bielawie

 

Kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  – mgr filologii polskiej  (UWr)
  – nauczyciel mianowany
 • Studia podyplomowe
  – Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami
  – Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kursy i szkolenia:

 • Jak osiągnąć efekt- praca metodą projektu
 • Ocenianie kształtujące
 • Jak radzić sobie z problemami wieku gimnazjalnego i nie tylko
 • Uczeń z trudnościami, jak mu pomóc
 • Niepowodzenia szkolne uczniów
 • Spójrz inaczej
 • Umiejętności personalne
 • Wnioski unijne – projekty edukacyjne
 • Metodyka zabawy w procesie nauczania