Rekrutacja

 

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja na miejscu w szkole – dokumenty rekrutacyjne:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum

3. 2 zdjęcia

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego

5. Kwestionariusz osobowy

Do szkoły możesz zapisać się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

Czekamy na Ciebie !