Rekrutacja

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie 
prowadzi nabór na rok szkolny 2021/2022

Nie prowadzimy naboru elektronicznego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do  kontaktu mailowego:  centrump@vp.pl
lub telefonicznie 74 833 13 77 


Przy naborze do naszej szkoły nie obowiązuje próg punktowy.


Dokumenty rekrutacyjne:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • 2 zdjęcia
  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • Kwestionariusz osobowy / zgody rodziców

Zapisy on -line: centrump@vp.pl

Dokumenty do pobrania: 

kwestionariusz 4-letnie NLO

Zgody rodziców

 

 

NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST  BEZPŁATNA

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

Dzieciom i młodzieży z różnorodną niepełnosprawnością proponujemy terapię z wykorzystaniem metod EEG Biofeedback i metody Warnkego.

 

Przy szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”


NASZA SZKOŁA:

DOBRZE UCZY

SPRAWIEDLIWIE OCENIA

UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT

POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE

PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI

UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI


Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej:

http://domowa.edu.pl/uncategorized/lista-szkol-przyjaznych-edukacji-domowej-w-polsce/

 

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty:
– Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
– Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
– Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
– Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,


Dokumenty do pobrania:

wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-szkoły  
OŚWIADCZENIE-
Wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-1  
wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-z-uzasadnieniem-1
ZOBOWIĄZANIE-DO-PRZYSTĘPOWANIA-PRZEZ-DZIECKO-DO-ROCZNYCH-EGZAMINÓW-KLASYFIKACYJNYCH-

Czekamy na Ciebie !


Nasza szkoła proponuje nowoczesną metodę nauczania.
Zajęcia na poszczególnych przedmiotach prowadzone są na tabletach.