Rekrutacja

NASZA SZKOŁA:

  • DOBRZE UCZY
  • SPRAWIEDLIWIE OCENIA
  • UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
  • POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE
  • PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
  • UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI
  • NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST  BEZPŁATNA

 

 

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nie prowadzimy naboru elektronicznego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do sekretariatu szkoły.
Wszystkie formalności załatwimy na miejscu.

 

dokumenty rekrutacyjne:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/ ósmej klasy

2. 2 zdjęcia

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego/ ósmej klasy

4. Kwestionariusz osobowy

5.  Zgody

Dokumenty do pobrania:

zgody kwestionariusz sobowy –

NLO 3-letnie po Gimnazjum

kwestionariusz osobowy – NLO 4-letnie po ósmej klasie

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.


Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej:

http://domowa.edu.pl/uncategorized/lista-szkol-przyjaznych-edukacji-domowej-w-polsce/

 

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty:
– Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
– Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
– Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
– Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,

 

Dokumenty do pobrania:

 01-wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-szkoły

OŚWIADCZENIE-O-ZAPEWNIENIU-DZIECKU-WARUNKÓW-UMOŻLIWIAJĄCYCH-REALIZACJĘ-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ-OBOWIĄZUJĄCEJ-NA-DANYM-ETAPIE-EDUKACYJNYM

Szkoły przyjazne edukacji domowej wersja do mediów

wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-1

wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-z-uzasadnieniem-1

ZOBOWIĄZANIE-DO-PRZYSTĘPOWANIA-PRZEZ-DZIECKO-DO-ROCZNYCH-EGZAMINÓW-KLASYFIKACYJNYCH-O-KTÓRYCH-MOWA-W-ART.-37-UST.-4-USTAWY-PRAWO-OŚWIATOWE

 

Czekamy na Ciebie !

 

Nasza szkoła proponuje nowoczesną metodę nauczania. Zajęcia na poszczególnych przedmiotach prowadzone są na tabletach.