Rekrutacja

Rekrutacja na miejscu w szkole – dokumenty rekrutacyjne:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum

3. 2 zdjęcia

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego

5. Kwestionariusz osobowy

Do szkoły możesz zapisać się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Czekamy na Ciebie !

baner_lo_2016_232x90

Ważne!    Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.