Egzamin maturalny w 2021 roku

Ważne terminy dla ucznia
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermUcz2021.pdf
Ważne terminy dla absolwenta
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermAbs2021.pdf
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie  ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf

Informacja dot. opłat za egzamin maturalny
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/OplatyAbs2021.pdf

 

Na egzamin naleć przybyć min pół godziny przed rozpoczęciem  z ważną legitymacją szkolną ze zdjęciem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.