Kierunki

Prowadzimy nabór do klasy ogólnokształcącej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym- zjazdy dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).