Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

KRAJOWE FORUM OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ

DARIA MICHALSKA CZŁONKIEM ZARZĄDU KRAJOWEGO FORUM OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ

Podczas corocznego ogólnopolskiego zjazdu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, odbywającej się w dniach 24-27 marca 2022r. w Szczecinie wybrano nowy zarząd, w skład którego weszła Daria Michalska- dyrektor szkół i placówek niepublicznych, prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS. To dobra wiadomość dla organów prowadzących i dyrektorów placówek niepublicznych w naszym regionie. W sprawach dotyczących zmian w prawie oświatowym, uwagach do projektów ustaw czy sprawach bieżących mają swojego przedstawiciela. Członkowie zarządu KFON biorą m.in. udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, opiniują projekty ustaw, zabiegają w Ministerstwie Edukacji o dobre rozwiązania dla oświaty i edukacji, wpierają swoich członków w realizacji ich zamierzeń edukacyjnych, organizują konferencje i szkolenia. Daria Michalska zachęca do kontaktu. Członkowie KFON prowadzą placówki niepubliczne w całej Polsce. Członkowie zarządu: Magda Wontek- Prezeska (Sosnowiec), Jolanta Węglowska -Wiceprezeska (Wrocław), Małgorzata Iwańska (Słupsk), Izabela Gorczyca (Konstancin -Jeziorna), Daria Michalska (Bielawa, Dzierżoniów, Świdnica, Smolec), Renata Piecuch (Warszawa), Adam Kalbarczyk (Lublin).
Pierwszą, wieloletnią Prezeską Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej była Krystyna Starczewska, prekursorka zmian na korzyść ucznia, orędowniczka szkolnictwa niezależnego. Główną ideą, którą kierowała się w swojej wieloletniej działalności w dziedzinie edukacji było dążenie do tego, aby szkoła służyła dziecku. Wciąż jest cennym wsparciem, drogowskazem i autorytetem oświatowym.