Rekrutacja

 

 

NASZA SZKOŁA:

 • DOBRZE UCZY
 • SPRAWIEDLIWIE OCENIA
 • UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
 • POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE
 • PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
 • UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI
 • NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST  BEZPŁATNA

Zajęcia odbywają się w systemie dziennym:

I klasa – 2 dni praktyki, 3 dni nauki w szkole

II klasa – 2 dni praktyki, 3 dni nauki w szkole

III klasa- 4 dni praktyki, 1 dzień nauki w szkole

SZKOŁA WIELOBRANŻOWA W BIELAWIE OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

***********************************************************************************************************************************

      dokumenty rekrutacyjne:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. 2 zdjęcia
 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
 7. Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu

Dokumenty do pobrania:

zgody

SW Kwestionariusz osobowy

Nie prowadzimy naboru elektronicznego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do sekretariatu szkoły.
Wszystkie formalności załatwimy na miejscu.

Czekamy na Ciebie! 

 

Nasza szkoła proponuje nowoczesną metodę nauczania. Zajęcia na poszczególnych przedmiotach prowadzone są na tabletach.