Rekrutacja

 

 

NASZA SZKOŁA:

 • DOBRZE UCZY
 • SPRAWIEDLIWIE OCENIA
 • UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
 • POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE
 • PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
 • UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI
 • NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST  BEZPŁATNA

 

SZKOŁA WIELOBRANŻOWA W BIELAWIE OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

***********************************************************************************************************************************

Rekrutacja na miejscu w szkole – dokumenty rekrutacyjne:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. 2 zdjęcia
 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
 7. Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu

Do szkoły możesz zapisać się  bezpośrednio w sekretariacie szkoły 

Czekamy na Ciebie!