Rekrutacja

 

 

 

SZKOŁA WIELOBRANŻOWA W BIELAWIE OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przy naborze do naszej szkoły nie obowiązuje próg punktowy.

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

Dzieciom i młodzieży z różnorodną niepełnosprawnością proponujemy terapię z wykorzystaniem metod
EEG Biofeedback i metody Warnkego.

***********************************************************************************************************************************

      dokumenty rekrutacyjne:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 4. 2 zdjęcia
 5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

Zapisy on-line: centrump@vp.pl

Dokumenty do pobrania:

kwestonariusz SW

Zgody rodziców

Nie prowadzimy naboru elektronicznego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: centrump@vp.pl
lub telefonicznie 74 833 13 77

 

Czekamy na Ciebie! 

NASZA SZKOŁA:

 • DOBRZE UCZY
 • SPRAWIEDLIWIE OCENIA
 • UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
 • POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE
 • PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
 • UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI
 • NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST  BEZPŁATNA

Zajęcia odbywają się w systemie dziennym:

I klasa – 2 dni praktyki, 3 dni nauki w szkole

II klasa – 2 dni praktyki, 3 dni nauki w szkole

III klasa- 4 dni praktyki, 1 dzień nauki w szkole

Nasza szkoła proponuje nowoczesną metodę nauczania.
Zajęcia na poszczególnych przedmiotach prowadzone są na tabletach.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”