Rekrutacja

SZKOŁA WIELOBRANŻOWA DAJE DOBRY ZAWÓD

ZAPEWNIA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Dołącz do nas – serdecznie zapraszamy:

uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, grono sympatyków oraz wśród nich absolwenci

TU zdobędziesz dobry zawód i pewną przyszłość.

NASZA SZKOŁA:

 • DOBRZE UCZY
 • SPRAWIEDLIWIE OCENIA
 • UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
 • POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE
 • PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
 • UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI

 

***********************************************************************************************************************************

Rekrutacja na miejscu w szkole – dokumenty rekrutacyjne:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. 2 zdjęcia
 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
 7. Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu

Do szkoły możesz zapisać się  bezpośrednio w sekretariacie szkoły 

Czekamy na Ciebie! 

Ważne!

Przyjmujemy  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.