Kadra Pedagogiczna

Przydział czynności dla nauczycieli ROK SZKOLNY 2017/2018
Lp.  NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Andrzejczak Maria Nauczyciel biologii
3. Chudy Adam Nauczyciel religii
4. Dzwolak Krzysztof Nauczyciel  informatyki
5. Głód Janusz Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
6. Jadczyk Katarzyna Nauczyciel j. polskiego
7. Kienda Aleksandra Nauczyciel fizyki
8. Kwiatkowski Piotr Nauczyciel j. niemieckiego
9. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
10. Myszka Maria Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie , historii
11. Olczyk-Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy III
12. Połczyńska Beata Nauczyciel historii
13. Rymarska Barbara Nauczyciel j.polskiego
14. Słowińska Marianna Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
15. Stasiewicz Mariola Wychowawca kl. I
16. Tysz Barbara Nauczyciel geografii
17. Warchoł Norbert Nauczyciel edukcji dla bezpieczeństwa
18. Wawrzyńczuk – Mielniczek Monika Nauczyciel chemii, matematyki, wychowawca klasy II
19. Zięba Róża Socjoterapeuta