Kadra Pedagogiczna

Przydział czynności dla nauczycieli ROK SZKOLNY 2018/2019
Lp.  NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Abdelaal Renata Nauczyciel chemii, biologii, wychowawca kl. I
3. Chudy Adam Nauczyciel religii
4. Głód Janusz Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
5. Jadczyk Katarzyna Nauczyciel j. polskiego kl. II SW
6. Kienda Aleksandra Nauczyciel fizyki
7. Kierepka-Czeleń Ewa Nauczyciel j. polskiego kl. I SW
8. Kwiatkowski Piotr Nauczyciel j. niemieckiego
9. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
10. Olczyk-Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy III
11. Pucicka Marta Nauczyciel geografii
12. Słowińska Marianna Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
13. Sota Beata Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii
14. Stasiewicz Mariola Pedagog, wychowawca kl. II
15. Warchoł Norbert Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki