Kursy teoretyczne, egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY – uczniowie klasy III


Najważniejsze zmiany w egzaminie zawodowym – wg formuły 2019:

  • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
  • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczynieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły,
  • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,

Termin składania deklaracji – do 7 lutego 2022 r.

Deklaracja do pobrania:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3a_2019.pdf