Kadra Pedagogiczna

Przydział czynności dla nauczycieli ROK SZKOLNY 2018/2019
Lp.  NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Abdelaal Renata Nauczyciel chemii, biologii, wychowawca kl. I
3. Chudy Adam Nauczyciel religii
4. Głód Janusz Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
5. Jadczyk Katarzyna Nauczyciel j. polskiego kl. II SW
6. Kienda Aleksandra Nauczyciel fizyki
7. Kierepka-Czeleń Ewa Nauczyciel j. polskiego kl. I SW
8. Kwiatkowski Piotr Nauczyciel j. niemieckiego
9. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
10. Olczyk-Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy III
11. Pucicka Marta Nauczyciel geografii
12. Słowińska Marianna Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
13. Stasiewicz Mariola Pedagog, wychowawca kl. II
14. Ślusarska Agnieszka Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii
15. Warchoł Norbert Nauczyciel edukcji dla bezpieczeństwa, informatyki