Szkoła Wielobranżowa

 

 

Wzrost inwestycji  w naszym kraju powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników.

Wielu fachowców wyjechało już za granicę, gdzie stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów różnych branż.

Wzrost gospodarczy skutkuje stale zwiększającą się liczbą inwestycji i stale rosnącą liczbą przedsiębiorstw.
Nie zmienia się natomiast liczba szkół oferujących kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.      

Reagując na potrzebę rynku chcemy stworzyć Państwu warunki do zdobycia nowego poszukiwanego i cenionego zawodu.

Zapraszamy do Szkoły Wielobranżowej w Bielawie.  Nauka w niej trwa dla każdego kierunku 3 lata i odbywa się w systemie dziennym. W ofercie są też praktyki w renomowanych firmach  z możliwością zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

I klasa –   3 dni szkoły, 2 dni praktyk

II klasa –  3 dni szkoły, 2 dni praktyk

III klasa – 1 dzień szkoły, 4 dni praktyk

 

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.