Szkoła Wielobranżowa

 

Wzrost inwestycji  w naszym kraju powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników.

Wielu fachowców wyjechało już za granicę, gdzie stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów różnych branż.

Wzrost gospodarczy skutkuje stale zwiększającą się liczbą inwestycji i stale rosnącą liczbą przedsiębiorstw.
Nie zmienia się natomiast liczba szkół oferujących kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.      

Reagując na potrzebę rynku chcemy stworzyć Państwu warunki do zdobycia nowego poszukiwanego i cenionego zawodu.

Zapraszamy do Szkoły Wielobranżowej w Bielawie.  Nauka w niej trwa dla każdego kierunku 3 lata i odbywa się w systemie dziennym. W ofercie są też praktyki w renomowanych firmach  z możliwością zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

I klasa –   3 dni szkoły, 2 dni praktyk

II klasa –  3 dni szkoły, 2 dni praktyk

III klasa – 1 dzień szkoły, 4 dni praktyk

 

Dyrektor Szkoły Wielobranżowej w Bielawie Daria Michalska 28 września 2015 r. podpisała porozumienie na rzecz utworzenie Klastra  pod nazwą Bielawski Klaster Edukacyjny.

porozumienie-_bke_28-09-2016

Obszary działania Klastra Edukacyjnego to:

1. Tworzenie forum współpracy i dyskusji na temat rozwoju kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb lokalnej gospodarki.
2.  Propagowanie i budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego.
3.  Aktywizacja przedsiębiorców do współpracy z placówkami edukacyjnymi.
4.  Prognozowanie oraz badanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
5.  Współpraca z przedsiębiorcami.
6.  Dobór niezbędnych partnerów do projektów rozwojowych.
7.  Zwiększenie dostępności uczniów do praktyk realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy firmy.
8.  Upowszechnianie i promowanie realizowanych projektów.
9.  Organizowanie konferencji, spotkań, warsztatów.
10. Wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych.
11. Wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania programów nauczania.
12. Edukacja nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców i opiekunów.
13. Edukacja w zakresie kształtowania u dzieci i młodzieży kompetencji społecznych, technicznych i zawodowych.
14. Poszukiwanie i promowanie właściwych obszarów do aplikacji o fundusze UE wspierających edukację.

Dodatkowo Daria Michalska – dyr. szkoły nawiązała współpracę  z Fundacją „Learn Co”,                                                 

która realizuje  zadania z zakresu edukacji i kształcenia młodzieży. Dzięki tej współpracy uczniowie naszej szkoły będą mogli skorzystać ze staży zagranicznych.

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.