Rekrutacja

SZKOŁA POLICEALNA W BIELAWIE 

Dokumenty rekrutacyjne:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Świadectwo ukończenia: szkoły średniej/ponadgimnazjalnej
  • 3 zdjęcia
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu.
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej