Rekrutacja

SZKOŁA POLICEALNA W BIELAWIE OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

technik administracji technik informatyk opiekun medyczny technik BHP technik masażysta
okres nauki 2 lata 2 lata 1 rok 2 lata 2 lata
opłata miesięczna 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
system kształcenia zaoczny zaoczny dzienny/zaoczny zaoczny dzienny
opłata jednorazowa rekrutacyjna wynosi 150 zł
technik usług kosmetycznych technik eksploatacji portów i terminali higienistka stomatologiczna
okres nauki 2 lata 2 lata 2 lata
opłata miesięczna 200 zł 200 zł 200 zł
system kształcenia  dzienny/zaoczny zaoczny dzienny
opłata jednorazowa rekrutacyjna wynosi 150 zł

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Świadectwo ukończenia:
    szkoły średniej/ponadgimnazjalnej
  4. 3 zdjęcia
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu.
  6. Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej