Rekrutacja

INSTYTUT  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ  SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH WE WSPÓŁPRACY
Z   „BLUE ACADEMY”  CENTRUM EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYM

  OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

( nabór uzupełniający, nabór luty 2020r.)

Procedura rekrutacji :

  1. Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów katalog luty 2020
  2. Po wstępnej decyzji o podjęciu studiów kandydat ma dwa sposoby na zapisanie się na studia:

a) składa w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe  „Blue Academy” w Bielawie ul. Wolności 105 komplet dokumentów:

b) wysyła w/w komplet dokumentów na adres ośrodka:

„Blue Academy”

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe

Wolności 105

58-260 Bielawa

    3. Opłata rekrutacyjna przy zapisie na studia wynosi:

a) 100 zł – do 15 stycznia

b) 150 zł – do 15 lutego

c) 200 zł – do 1 marca

d) 300 zł – do 15 marca

Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.

 

Nr konta do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej to:

75 1950 0001 2006 0351 9781 0002

Daria Michalska

opłatę  można uiścić bezpośrednio w sekretariacie ośrodka.

4) Kandydat zaproszony jest na spotkanie organizacyjne na przełomie marca / kwietnia.  Na spotkanie zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili punkt 2-3 w procedurze rekrutacji.

Szczegółowe informacje o opłatach za studia podyplomowe  na stronie http://podyplomowe.info/  w zakładce Opłaty i Promocje.