Rekrutacja

Procedura rekrutacji :

  1. Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów.
  2. Po wstępnej decyzji o podjęciu studiów kandydat ma dwa sposoby na zapisanie się na studia:                                                                                                                           a) składa w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie ul. Wolności 105 komplet dokumentów:
  • formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia ) wraz z umową

Podanie- studia podyplomowe – maj 2018

Umowa-studenta-studiów-podyplomowych-2017-18-WSNP

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) – tylko kserokopia
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

b) wysyła w/w komplet dokumentów na adres ośrodka:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Wolności 105

58-260 Bielawa

     3. Opłata rekrutacyjna przy zapisie na studia wynosi:

a) 100 zł – do 15 lipca

b) 150 zł – do 15 sierpnia

c) 200 zł – do 15 września

d) 300 zł – po 15 września.

Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.

Nr konta do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej to:

34 9527 0007 0031 0154 2000 0001

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Wolności 105

58-260 Bielawa

 

Opłatę  można uiścić bezpośrednio w sekretariacie ośrodka.

4) Kandydat zaproszony jest na spotkanie organizacyjne na przełomie października / listopada. Na spotkanie zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili punkt 2-3 w procedurze rekrutacji.

Szczegółowe informacje o opłatach za studia podyplomowe  na stronie http://podyplomowe.info/  w zakładce Opłaty i Promocje.

Wypełnij, podpisz i dostarcz do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”
w Bielawie ul. Wolności 105.

Przetworzenie danych osobowych rodo.wsnp.edu

Ściągnij aktualny  informator

http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/07/podyplomowe-info-katalog-2017.pdf