Rekrutacja

 

 

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
(Filia Instytutu Studiów Podyplomowych w Bielawie) prowadzi do końca listopada
nabór na rok akademicki 2020/2021

Procedura rekrutacji :

  1. Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów  https://podyplomowe.info/kierunki/
  2. Kandydat ma dwa sposoby na zapisanie się na studia:

a) składa  komplet dokumentów w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe  „Blue Academy” w Bielawie ul. Wolności 105 :

  • Kwestionariusz-ISP-2020-1
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) – tylko kserokopia
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej lub dokonanie opłaty na miejscu w sekretariacie

(umowa zostanie wygenerowana z systemu elektronicznego po zrekrutowaniu studenta)

b) wysyła w/w komplet dokumentów na adres ośrodka:

„Blue Academy” Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe, ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa

    3. Opłata rekrutacyjna przy zapisie na studia wynosi:

a) 150 zł – do 31 lipca

b) 200 zł – do 30 sierpnia

c) 250 zł – do 30 września

d) 300 zł – od 1 października

Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.

Opłatę  można uiścić bezpośrednio w sekretariacie lub dokonać wpłaty na konto
nr :  75 1950 0001 2006 0351 9781 0002 (Daria Michalska)

HARMONOGRAM OPŁAT 20202021

WYSOKOŚC OPŁAT 20202021

NOWY KATALOG kierunków 20202021

 

Faktury i płatności studentów

Ewa Kurach –
Obsługa rozrachunków ze studentami
e-mail: rozrachunki@wssmia.edu.pl
Tel. 22 100 90 16

Katarzyna Kowalska –
Wystawianie faktur za czesne
e-mail: rozliczenia@wssmia.edu.pl
Tel. 22 100 90 17