Kierunki

AKTUALNY KATALOG STUDIÓW :

Informator-21.22 (1)

Praktyki zawodowe w roku akademickim 2021 2022

 

Opłata rekrutacyjna przy zapisie na studia wynosi:

a) 150 zł – do 31 lipca 2021

b) 200 zł – do 31 sierpnia 2021

c) 300 zł – do 30 września 2021

 


DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 • do 100% dofinansowania microprzedsiębiorstwo
 • do 80% dofinansowania małe i średnie przedsiębiorstwa
 • maksymalna kwota dofinansowania  3 x 5 929 PLN = 17 787 PLN na uczestnika
 • osoby zatrudnione w sektorze publicznym
 • osoby zatrudnione w sektorze prywatnym
 • wniosek składa Pracodawca
 • dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Pracy

Więcej informacji tutaj: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy


Fundusz Pracy

 • do 50%-100% dofinansowania
 • maksymalna kwota dofinansowania  1.5 x 5 929 PLN = 8 893 PLN na uczestnika
 • osoby po 45 roku życia
 • zatrudnione w sektorze publicznym, prywatnym lub osoby poszukujące pracy
 • osoby zrejestrowane jako poszukujące pracy
 • wniosek składa uczestnik
 • dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Pracy

Więcej informacji tutaj: www.praca.gov.pl


Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania

 • osoby zatrudnione w sektorze prywatnym (MMŚP)
 • maksymalna kwota dofinansowania  5 000 PLN na uczestnika
 • dofinansowanie 60% – 80% w zależności od wielkości firmy
 • 100% dofinansowania dla osób (Małopolskie, Podlaskie)
 • wniosek składa Pracodawca ( Uczestnik w imieniu Pracodawcy)
 • dofinansowanie za pośrednictwem Operatorów

Więcej informacji tutaj:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • maksymalne dofinansowanie 4 000 PLN na uczestnika z orzeczeniem o średniej lub znacznej niepełnosprawności
 • dofinansowanie do studiów podyplomowych w tym MBA
 • program Aktywny Samorząd Moduł II
 • dofinansowanie za pośrednictwem PFRON

Więcej informacji tutaj:  www.pfron.org.pl


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • nieoprocentowane pożyczki na studia podyplomowe w tym MBA ze środków EFS
 • ukończenie studiów daje możliwość umorzenia części pożyczki

Więcej informacji tutaj:  www.open.frp.pl


 Akademia Menadżera MŚP II

 • do 80% dofinansowania
 • osoby zatrudnione w sektorze prywatnym (MMŚP)
 • dofinansowanie za pośrednictwem Operatorów

Więcej informacji tutaj:  www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp