Kierunki

Oferta na rok akademicki 2017/2018

http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/07/podyplomowe-info-katalog-2017.pdf

 

Kierunki Pedagogiczne
Nazwa kierunku semestry czesne za semestr w zł
1. Andragogika 2 1200
2. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 1000
3. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000
4. Biologia w szkole 3 1000
5. Chemia w szkole 3 1000
6. Coaching i tutoring w edukacji 2 1750
7. Doradztwo zawodowe 3 1000
8. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000
9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800
10. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000
11. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1200
12. Fizyka w szkole 3 1000
13. Geografia w szkole 3 1000
14. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200
15. Historia w szkole 3 1000
16. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000
17. Język polski w szkole 3 1000
18. Logopedia 4 1000
19. Matematyka w szkole 3 1000
20. Pedagogika lecznicza 3 1000
21. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000
22. Pedagogika sztuki – plastyka w szkole 3 1000
23. Przedsiębiorczość w szkole 3 1000
24. Przygotowanie pedagogiczne 3 800
25. Przyroda w szkole 3 1000
26. Pedagogika specjalna 3 1000
27. Resocjalizacja 3 1000
28. Socjoterapia 3 1000
29. Surdopedagogika 3 1000
30. Terapia pedagogiczna 3 1000
31. Terapia rodzin 3 1000
32. Tyflopedagogika 3 1000
33. Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000
34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000
35. Wiedza o społeczeństwie w szkole 3 1000
36. Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000
37. Zarządzanie oświatą 2 1200
Kierunki Administracyjne
Nazwa kierunku semestry czesne za semestr w zł
38. Administracja publiczna 2 1200
39. E-administracja 2 1200
40. HR Business Partner 2 2100
41. Kontrola zarządcza 2 1200
42. Samorząd terytorialny 2 1200
43. Trener w organizacji 2 2000
44. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200
Kierunki pozostałe
Nazwa kierunku semestry czesne za semestr w zł
45. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200
46. Higiena i epidemiologiczna w opiece zdrowotnej 2 1200
47. Logistyka 2 1200
48. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200
49. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200