Kierunki

Wykłady na żywo rozpoczynamy 14 listopada br. wykładem prof. Jerzego Bralczyka „Mówienie uczy słuchania”. Wykład dedykowany jest wszystkim studentom. Następne wykłady są już zróżnicowane dla poszczególnych kierunków. Dla każdego kierunku opracowany został harmonogram zajęć z podziałem na wykłady obligatoryjne i fakultatywne. Wykłady prowadzimy przez stronę podyplomowe.info. Harmonogramy zamieszczone są w strefie studenta.

Informacja dot. Organizacji zajęć w czasie epidemii Covid – 19

 

Oferta na nowy rok akademicki
NOWY KATALOG 20202021

Zapraszamy !!!!!