Aktualności

Zasady rekrutacji
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

1. formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia )
2. dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich)
3. 2 identyczne zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)

Podanie- studia podyplomowe – maj 2018

Umowa-studenta-studiów-podyplomowych-2017-18-WSNP

Czesne za studia można wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001.

Szczegółowe informacje o opłatach za studia podyplomowe  na stronie http://podyplomowe.info/  w zakładce Opłaty i Promocje.

Wypełnij, podpisz i dostarcz do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie ul. Wolności 105

Ściągnij aktualny  informator

katalog studiów podyplomowych 2018

 

 

Przetwarzanie danych osobowych rodo.wsnp.edu