Aktualności

Zasady rekrutacji
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

1. formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia )
2. dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich)
3. 2 identyczne zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
4. fotokopia dowodu osobistego

http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/08/Podanie-na-studia-podyplomowe.pdf

http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/10/WSEZ-Umowa-studenta-studi%C3%B3w-podyplomowych-2017-18.pdf

Czesne za studia można wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001.

Szczegółowe informacje o opłatach za studia podyplomowe  na stronie http://podyplomowe.info/  w zakładce Opłaty i Promocje.

Wypełnij, podpisz i dostarcz do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie ul. Wolności 105

Ściągnij aktualny  informator

http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/09/katalog-2017-popr10a-bez-cen-3mm-spadu.pdf