Studia podyplomowe

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe na nowy rok akademicki  2020/2021 –
szczegóły w zakładce: studia podyplomowe – rekrutacja


EGZAMIN  – STUDIA PODYPLOMOWE 2019/2020

W załączeniu  informacja dla studentów dot. zakończenia roku akademickiego 2019/2020 wraz z obowiązującymi rozporządzeniami.

Informacja dla studentów dot. zakończenia roku akademickiego (1)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie prakyk zawodowych z dnia 17.04.2020 (1)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminow dyplomowych z dnia 24.04.2020 (1)

 

Informacja Dyrektora Instytutu Studiów Podyplomowych
dot. kształcenia on-line.

_Informacja dla studentów w związku epidemią COVID-19 (2)

HARMONOGRAM WYKŁADÓW ON-LINE

Harmonogram webinariow w semestrze letnim roku akademickiego 2019 2020 (1) (3)

 

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych rodo.wsnp.edu

6 czerwca 2016r. w Warszawie w siedzibie  Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie prowadzonym przez Darię Michalską. Umowę w obecności J.M. Rektora profesora Pawła Bromskiego, prorektora profesora Marka Grzelewskiego oraz prodziekana Wydziału Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych  Jana Bromskiego podpisali Dyrektor ODN „Wszechnica Nauczycielska” Daria Michalska oraz – Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Rafał Kosmulski. Współpraca dotyczy współorganizacji i prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Skąd pomysł na organizację studiów podyplomowych w Bielawie?

„Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego doskonalenia, dostosowywania się do zmian. Podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności daje  szansę nie tylko na utrzymanie obecnego zatrudnienia, ale także na podjęcie bardziej satysfakcjonującej pracy. Ciągłe uczenie się pozwala zaspokajać własne aspiracje i potrzeby, realizować pasje i zainteresowania oraz daje poczucie spełnienia. Pomysł na nawiązanie współpracy to odpowiedź na potrzeby rynku pracy i współczesnego świata. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców subregionu wałbrzyskiego, szczególnie mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego ciągle wzbogacamy swoją ofertę edukacyjną. Staramy się iść z duchem czasu. Mam nadzieję, że to nam się udaje” – powiedziała Daria Michalska – dyrektor ośrodka.

Dzięki nawiązanej współpracy mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego będą mogli skorzystać z ofert studiów podyplomowych uczelni realizując zajęcia w Bielawie w siedzibie ODN „Wszechnicy Nauczycielskiej”, przy ul. Wolności 105 w Bielawie. Zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na dojazdy na studia jest istotne. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach.

Obecna oferta studiów podyplomowych uprofilowana jest na doskonalenie nauczycieli lub kandydatów na nauczycieli oraz administracji, służby zdrowia, kadry zarządzającej. Wybierać będzie można spośród 40 kierunków studiów. Jeszcze w czerwcu pełna oferta trafi do wszystkich szkół i placówek oświatowych.

Przykładowe kierunki studiów podyplomowych – kwalifikacyjnych:

1)      edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2)      dydaktyka języka obcego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3)      przedmiotowe podyplomowe studia kwalifikacyjne (informatyka, matematyka, technika, przyroda, historia, język polski, przedsiębiorczość, wos, pedagogika sztuki, geografia, biologia)

4)      logopedia

5)      edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

6)      pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z popowa psychologiczno – pedagogiczna

7)      pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

8)       zarządzanie w oświacie

9)      doradztwo zawodowe

10)  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

11)   zarządzanie archiwum i składnica akt

12)  zarządzanie w zdrowiu publicznym

Już dzisiaj zapraszamy do zainteresowania się naszą ofertą.

www.podyplomowe.info

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.