Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Kierunki

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl).

Pedagogika – studia licencjackie
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 
Pedagogika – studia magisterskie
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Spektrum autyzmu
 • Oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie
 
 
Więcej na stronie: https://wsnp.edu.pl/

Strona główna