ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „ANANAS

Prezes Zarządu – Mariusz Miernicki

Wiceprezes Zarządu – Daria Michalska

Skarbnik Zarządu – Aleksandra Kienda

Sekretarz Zarządu – Renata Abdelaal

Członek Zarządu – Zofia Studnicka

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „ANANAS

Przewodniczący – Ewa Olczyk – Jończy

Zastępca Przewodniczącego – Mariola Stasiewicz

Członek Komisji – Rafał Łacny