ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „ANANAS”

Prezes Zarządu – Jadwiga Horanin

Wiceprezes Zarządu – Daria Michalska

Skarbnik Zarządu – Aleksandra Kienda

Sekretarz Zarządu – Renata Abdelaal

Członek Zarządu – Zofia Studnicka

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „ANANAS”

Przewodniczący – Ewa Olczyk – Jończy

Zastępca Przewodniczącego – Mariola Stasiewicz

Członek Komisji – Rafał Łacny