ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „ANANAS

Prezes Zarządu – Róża Zięba

Wiceprezes Zarządu – Daria Michalska

Skarbnik Zarządu – Monika Wawrzyńczuk – Mielniczek

Sekretarz Zarządu – Aleksandra Kienda

Członek Zarządu – Zofia Studnicka

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „ANANAS

Przewodniczący – Ryszard Krzemiński

Zastępca Przewodniczącego – Mariola Stasiewicz

Członek Komisji – Rafał Łacny