Rekrutacja

Nabór: letni

Termin składania podań: 31.08.2017 r.

Drzwi otwarte: zawsze

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Czesne: 160 zł

nr konta: BZ WBK

30 1090 2284 0000 0001 3389 5404

(należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL)

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Kwestionariusz osobowy

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4. 3 zdjęcia

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej