PRACA

1. Nauczyciel plastyki

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela plastyki. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w wymiarze do 2 godzin tygodniowo. Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania plastyki (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

2. Nauczyciel muzyki

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela muzyki. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w wymiarze do 2 godzin tygodniowo. Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania muzyki (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

3. Nauczyciel j. polskiego

Szkoły Niepubliczne w Bielawie zatrudnią nauczyciela j.polskiego . Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze do 13 godzin tygodniowo.

Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania j.polskiego (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 922) informujemy, że administratorem danych są Szkoły Niepubliczne                          w Bielawie  /w rozumieniu „Regulaminu w sprawie ochrony danych osobowych w Szkołach Niepublicznych w Bielawie”/. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy         z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 1666 z późn.zm.) . Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.