PRACA

1. Nauczyciel j. polskiego

Szkoły Niepubliczne w Bielawie (szkoła podstawowa i gimnazjum) zatrudnią  nauczyciela j. polskiego. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze do 20  godzin tygodniowo.

Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania j.polskiego (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

2. Nauczyciel j.niemieckiego

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela j.niemieckiego.  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze do 12  godzin tygodniowo.

Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania j.niemieckiego (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

3. Nauczyciel geografii

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela geografii.  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę   w wymiarze do 6  godzin tygodniowo.

Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania geografii (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

4. Nauczyciel informatyki

Szkoły Niepubliczne w Bielawie zatrudnią nauczyciela informatyki.  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze do 6 godzin (w tym praca weekendowa).

Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania informatyki (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

5. Nauczyciel matematyki

Szkoły Niepubliczne w Bielawie zatrudnią nauczyciela matematyki.  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania matematyki (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

6. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w wymiarze do 6  godzin tygodniowo. Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

7. Nauczyciel historii i wosu

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela historii i wosu. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w wymiarze do 8  godzin tygodniowo. Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania historii i wosu (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

8. Nauczyciel j. angielskiego

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela j. angielskiego. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w wymiarze do 15  godzin tygodniowo. Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania j. angielskiego (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

9. Nauczyciel plastyki

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela plastyki. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w wymiarze do 2 godzin tygodniowo. Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania plastyki (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

10. Nauczyciel muzyki

Szkoły Niepubliczne w Bielawie  zatrudnią nauczyciela muzyki. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  w wymiarze do 2 godzin tygodniowo. Wymagania – pełne kwalifikacje do nauczania muzyki (wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym).

CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji proszę przesłać na adres: centrump@vp.pl.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 922) informujemy, że administratorem danych są Szkoły Niepubliczne                          w Bielawie  /w rozumieniu „Regulaminu w sprawie ochrony danych osobowych w Szkołach Niepublicznych w Bielawie”/. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy         z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 1666 z późn.zm.) . Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.