Aktualne szkolenia

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ_ szczegóły w zał.

Oferta pierwsza pomoc _16.01.2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 05.02.2019 r. pod nr tel. 74 833 13 77

 

Kurs języka migowego

Oferta specjalna

 

Oferujemy 50 godz. kurs języka migowego I stopnia
dla osób mających kontakt zawodowy bądź prywatny z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi.

Cel szkolenia:

  • zdobycie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach
  • wprowadzenie w podstawy problematyki środowiska osób niesłyszących
  • nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi
  • opanowanie ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo-Migowego (SJM), jak też Polskiego Języka Migowego (PJM)

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające znajomość treści objętych programem, a także certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje komunikacyjne. Program kursu opracowany zgodnie z wymogami Centrum Edukacyjnego Języka Migowego w Warszawie (przy Polskim Związku Głuchych).

migowy

Proponowane zajęcia:

piątek  – 2 godz. ;

sobota – 2 godz.

Z a p r a s z a m y