Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, wymagającej od nas nieustannej gotowości na zmiany, pragniemy zapoznać Państwa z szeroką ofertą szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych przygotowaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielawie „Wszechnica Nauczycielska”.

Naszą ofertę kierujemy do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, bibliotekarzy oraz liderów WDN-u szkół i placówek oświatowych.Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas formy doskonalenia zawodowego wyposażą Państwa w wiedzę i umiejętności, które dostarczą skutecznych narzędzi do realizowania stawianych sobie celów. Tworząc naszą ofertę braliśmy pod uwagę zadania i rolę nowoczesnej placówki oświatowej.

Z naszym ośrodkiem współpracują konsultanci, doradcy metodyczni, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem, wykładowcy wyższych uczelni, którzy zapewnią wysoki poziom kształcenia.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje mogące spełnić Państwa oczekiwania.

Daria Michalska

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BIELAWIE „WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA” jako jedyna tego typu placówka edukacyjna na terenie powiatu dzierżoniowskiego odpowiada na ogromne zapotrzebowanie środowisk związanych z oświatą w zakresie kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów, konferencji metodycznych, kursów, konsultacji, a także studiów podyplomowych. Będąc ośrodkiem funkcjonującym zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r., poz. 1041 z późniejszymi zmianami) służymy zarówno indywidualnym nauczycielom, liderom WDN, dyrektorom placówek, jak również całym radom pedagogicznym pomagając im w podnoszeniu jakości własnej pracy, przyczyniającej się do rozwoju szkoły.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Przygotowując ofertę ośrodka na rok szkolny 2018/2019 jak co roku uwzględniliśmy podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.