Statuetki Wiktoria

Szkoła jako najlepsze miejsce dla tworzenia przestrzeni edukacyjno- pedagogicznej jest zawsze ulokowana w konkretnej, rzeczywistości lokalnej. Dobrze jest kiedy przedsięwzięcia podejmowane przez nauczycieli znajdują wsparcie wśród decydentów, przedsiębiorców i rodziców. Szkoły Niepubliczne w Bielawie prowadzone przez p. Darię Michalską wpisały się już na trwałe w krajobraz oświatowy Ziemi Dzierżoniowskiej. Mając w swoim dorobku liczne osiągnięcia chcemy wyrazić szacunek i uznanie tym, którzy szczególnie przyczynili się do coraz skuteczniejszych efektów edukacyjnych naszych uczniów. Dzięki sprzymierzeńcom możemy realizować cele pozastatutowe dające młodzieży szansę holistycznego rozwoju intelektu i osobowości, by w przyszłości dobrze funkcjonowali w społeczeństwie obywatelskim.

„Wiktoria”

Statuetka przyznawana przez

Darię Michalską

Dyrektora Szkół Niepublicznych w Bielawie

Laureaci Statuetek „Wiktoria” w kategorii „Przyjaciel Szkoły”:

Renata Abdelaal- Nauczyciel Szkoły  Niepubliczne w Bielawie -2016

Sameh Abdelaal- przyjaciel szkoły-2016

Monika Altneder – przyjaciel szkoły -2018

Renata Brajter – Radio Sudety -2012

Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierżoniów -2010,2011,2013

Helena Chojnacka-Małecka – Nauczyciel Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2013,2014,2015

Stanisław Chomiak – Ks. Prałat, Kanclerz Kurii Biskupiej-2009, 2010, 2018

Ryszard Dźwiniel – Burmistrz Miasta Bielawa-2008,2009,2010

Izabela Glinka – Wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola Językowego Europejska

Akademia Dziecka w Dzierżoniowie – 2015

Janusz Głód – Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2014

Andrzej Hordyj – Wiceburmistrz Miasta Bielawa-2009,2011

Robert Jagła – Przedsiębiorca „Inwest Projekt” – 2009

Beata Jagieła-Pastuszka -Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej urzędu Miasta Bielawa -2014

Alicja Kossowska – Dyrektor ds. dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych -2010,2011,2012

Dariusz Kucharski -Wicestarosta Dzierżoniowski -2011,2012

Tomasz Kuriata – Doba.pl Internetowy Informator Lokalny-2012

Marzenna Lasota-Darowska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Urząd Miasta Dzierżoniów-2011,2012

Marta Latacz – Asystentka dyrektora-2017, 2018

Rafał Łacny – Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2014

Maria Myszka – Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2014, 2015, 2017

Anna Nowak -Powiatowy Tygodnik Dzierżoniowski -2012

Grzegorz Nowak -Redaktor Naczelny Powiatowego Tygodnika Dzierżoniowskiego -2013

Alina Ociesa – Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2014

Ewa Olczyk – Jończy – Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie- 2014

Maria Osiewała -Dyrektor MZPO w Bielawie- 2008,2009,2010,211

Mariusz Pach -Wiceburmistrz Miasta Bielawa-2008,2009,2010,2011

Adam Pachura – Telewizja Sudecka -2012

Stefania Pagórska – Radna Rady Miejskiej Bielawy-2012

Marek Piorun – Burmistrz Miasta Dzierżoniów – 2010,2011

Izabela Piwko-Zadrożna -Radna Powiatu Dzierżoniowskiego-2016

Beata Połczyńska – Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2014

Barbara Rymarska – Nauczyciel-szkoły Niepubliczne w Bielawie-2018

Edyta Sobala – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu – 2008,2009

Mariola Stasiewicz- Pedagog szkolny – Szkoły Niepubliczne -2018

Leszek Stróżyk – Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy-2009,2010,2011

Zofia Studnicka -Komendant OHP 1-33 w Bielawie-2008,2009,2010,2011

Ryszard Szydłowski – Wiceburmistrz Miasta Dzierżoniów -2010,2011

Norbert Warchoł – Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2014

Monika Wawrzyńczuk-Mielniczek-2017, 2018

Adam Wolniak -Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów-2010

Dorota Wydrzyńska – Asystentka dyrektora-2017, 2018

Róża Zięba -Wychowawca OHP 1-33 w Bielawie -2008,2009,2010,2011

 

Laureaci Statuetek „Wiktoria” w kategorii „Osobowość Lokalnej Edukacji”:

Alicja Kossowska – Dyrektor ds.dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczych -2013,2014 ,2015

Ryszard Dźwiniel – Burmistrz Miasta Bielawa- 2011,2012,2013,2014

Andrzej Hordyj – Wiceburmistrz Miasta Bielawa-2012

Jadwiga Mariolla Jonas -Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy-2011,2012

Maria Myszka – Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne -2018

Maria Osiewała -Dyrektor MZPO w Bielawie- 2011,2012

Mariusz Pach -Wiceburmistrz Miasta Bielawa-2011,2012,2013

Marek Piorun – Burmistrz Miasta Dzierżoniowa -2012, 2013

Zofia Studnicka -Komendant OHP 1-33 w Bielawie-2011,2012,2013,2014,2015

Leszek Stróżyk – Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy-2012

Ryszard Szydłowski – Wiceburmistrz Miasta Dzierżoniów – 2012,2013

Róża Zięba -Wychowawca OHP 1-33 w Bielawie-2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017

Złota Wiktoria 2017 – z okazji X – lecia Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

Zofia Studnicka

Złota Wiktoria 2018 – z okazji  XX – lecia Szkół Niepublicznych w Bielawie

Róża Zięba

Barbara Tysz

Maria Andrzejczak

Zofia Studnicka