Statuetki Wiktoria

Szkoła jako najlepsze miejsce dla tworzenia przestrzeni edukacyjno- pedagogicznej jest zawsze ulokowana w konkretnej, rzeczywistości lokalnej. Dobrze jest kiedy przedsięwzięcia podejmowane przez nauczycieli znajdują wsparcie wśród decydentów, przedsiębiorców i rodziców. Szkoły Niepubliczne w Bielawie prowadzone przez p. Darię Michalską wpisały się już na trwałe w krajobraz oświatowy Ziemi Dzierżoniowskiej. Mając w swoim dorobku liczne osiągnięcia chcemy wyrazić szacunek i uznanie tym, którzy szczególnie przyczynili się do coraz skuteczniejszych efektów edukacyjnych naszych uczniów. Dzięki sprzymierzeńcom możemy realizować cele pozastatutowe dające młodzieży szansę holistycznego rozwoju intelektu i osobowości, by w przyszłości dobrze funkcjonowali w społeczeństwie obywatelskim.

„Wiktoria”

Statuetka przyznawana przez

Darię Michalską

Dyrektora Szkół Niepublicznych w Bielawie

Laureaci Statuetek „Wiktoria” w kategoriach:

„Przyjaciel szkoły” dla Doroty Widulińskiej – Wicedyrektor, 2021

„Super Wiktoria”  dla  Zofii Studnickiej – Komendant Hufca Pracy Bielawa, 2019

„Przyjaciel szkoły” dla Daniela Marcinkowskiego, 2019

„Przyjaciel szkoły” dla Moniki Altneder – Księgowość,  2018

„Złota Wiktoria 2018 z okazji XX-lecia Szkół Niepublicznych w Bielawie” dla Róży Zięby, 2018

„Złota Wiktoria 2018 z okazji XX-lecia Szkół Niepublicznych w Bielawie” dla Marii Andrzejczak, 2018

„Złota Wiktoria 2018 z okazji XX-lecia Szkół Niepublicznych w Bielawie” dla Zofii Studnickiej, 2018

„Złota Wiktoria 2018 z okazji XX-lecia Szkół Niepublicznych w Bielawie” dla Barbary Tysz, 2018

„Przyjaciel szkoły” dla Marioli Stasiewicz, Pedagog szkolny, 2018

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Marii Myszki, 2018

„Nauczyciel – Szkoły  Niepubliczne w Bielawie ” dla Renaty Abdelaal, 2018

„Nauczyciel-szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla Barbary Rymarskiej, 2018

„Przyjaciel szkoły” dla Marty Latacz – Asystentka dyrektora, 2017/2018

„Przyjaciel szkoły” dla Moniki Wawrzyńczuk-Mielniczek, 2017/2018

„Przyjaciel szkoły” dla Doroty Wydrzyńskiej – Asystentka dyrektora, 2017/2018

„Złota Wiktoria 2017 – z okazji XX – lecia Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy” dla Zofii Studnickiej, 2017

„Przyjaciel szkoły” dla Sameh Abdelaal, 2016

„Przyjaciel szkoły” dla Izabeli Piwko-Zadrożnej -Radna Powiatu Dzierżoniowskiego, 2016

„Przyjaciel szkoły”  dla Izabeli Glinki – Wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola Językowego Europejska

Akademia Dziecka w Dzierżoniowie, 2015

„Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla Marii Myszki -2014/2015/ 2017

„Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla Rafała Łacnego, 2014

„Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla  Aliny Ociesa, 2014

„Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie”  dla Beaty Połczyńskiej, 2014

” Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla Norberta Warchoła, 2014

„Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla Janusza Głód, 2014

„Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla Ewy Olczyk – Jończy,  2014

„Przyjaciel szkoły” dla Beaty Jagieła-Pastuszka -Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej urzędu Miasta Bielawa, 2014

„Przyjaciel szkoły” dla Grzegorza Nowaka -Redaktor Naczelny Powiatowego Tygodnika Dzierżoniowskiego, 2013

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Alicji Kossowskiej – Dyrektor ds.dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczych , 2013/2014/2015

„Nauczyciel – Szkoły Niepubliczne w Bielawie” dla Heleny Chojnackiej-Małeckiej, 2013/2014/2015

„Przyjaciel szkoły” dla Tomasza Kuriaty – Doba.pl Internetowy Informator Lokalny, 2012

„Przyjaciel szkoły” dla Renaty Brajter – Radio Sudety, 2012

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Leszka Stróżyka – Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy, 2012

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Mareka Pioruna – Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, 2012/2013

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Ryszarda Szydłowskiego – Wiceburmistrz Miasta Dzierżoniów, 2012/2013

„Przyjaciel szkoły” dla Adama Pachury – Telewizja Sudecka, 2012

„Przyjaciel szkoły” dla Stefanii Pagórskiej – Radna Rady Miejskiej Bielawy, 2012

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Andrzeja Hordyja – Wiceburmistrz Miasta Bielawa, 2012

„Przyjaciel szkoły” dla Anny Nowak -Powiatowy Tygodnik Dzierżoniowski, 2012

„Przyjaciel szkoły” dla Dariusza Kucharskiego -Wicestarosta Dzierżoniowski, 2011/2012

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Zofii Studnickiej -Komendant OHP 1-33 w Bielawie, 2011/2012/2013/2014/2015

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Róży Zięby -Wychowawca OHP 1-33 w Bielawie, 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

„Przyjaciel szkoły” dla Marzeny Lasoty-Darowskiej – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Urząd Miasta Dzierżoniów, 2011/2012

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Ryszarda Dźwiniela – Burmistrz Miasta Bielawa,  2011/2012/2013/2014

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Jadwigi Mariolli Jonas -Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy, 2011/2012

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Marii Osiewała -Dyrektor MZPO w Bielawie,  2011/2012

„Osobowość Lokalnej Edukacji” dla Mariusza Pach -Wiceburmistrz Miasta Bielawa, 2011/2012/2013

„Przyjaciel szkoły” dla Marka Pioruna – Burmistrz Miasta Dzierżoniów, 2010/2011

„Przyjaciel szkoły” dla Marka Chmielewskiego – Wójt Gminy Dzierżoniów, 2010/2011/2013

„Przyjaciel szkoły”   dla Alicji Kossowskiej – Dyrektor ds. dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych, 2010/2011/2012

„Przyjaciel szkoły” dla Adama Wolniaka -Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów, 2010

„Przyjaciel szkoły” dla Ryszarda Szydłowskiego – Wiceburmistrz Miasta Dzierżoniów, 2010/2011

„Przyjaciel szkoły”  dla Roberta Jagły – Przedsiębiorca „Inwest Projekt”, 2009

„Przyjaciel szkoły” dla Stanisława Chomiak – Ks. Prałat, Kanclerz Kurii Biskupiej, 2009/2010/2018

„Przyjaciel szkoły” dla Andrzeja Hordyja – Wiceburmistrz Miasta Bielawa, 2009/2011

„Przyjaciel szkoły” dla Leszeka Stróżyka – Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy, 2009/2010/2011

„Przyjaciel szkoły” dla Marii Osiewała -Dyrektor MZPO w Bielawie,  2008/2009/2010/2011

„Przyjaciel szkoły” dla Mariusza Pach -Wiceburmistrz Miasta Bielawa, 2008/2009/2010/2011

„Przyjaciel szkoły”  dla  Zofii Studnickiej – Komendant Hufca Pracy Bielawa, 2008/2009/2010/2011

” Przyjaciel szkoły” dla Edyty Sobala – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, 2008/2009

„Przyjaciel szkoły”dla Róży Zięby -Wychowawca OHP 1-33 w Bielawie, 2008/2009/2010/2011

„Przyjaciel szkoły” dla Ryszarda Dźwiniel – Burmistrz Miasta Bielawa, 2008/2009/2010