Baza dydaktyczna

Szkoły Niepubliczne w Bielawie od kilku lat prowadzą działalność edukacyjno – wychowawczą w urokliwej willi zlokalizowanej przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta. Budynek szkoły został w 2013 roku pieczołowicie odrestaurowany i przywrócony do dawnej świetności. Adres: ul. Wolności 105 to jednocześnie firmowe logo sygnowane literą M od nazwiska założycielki i dyrektora placówki Darii Michalskiej, która nie szczędzi starań,
by poza wysoką jakością kształcenia w szkole panowała dobra, „domowa” atmosfera.

Pracownie dopasowane są do realizacji przedmiotów ogólnokształcących i specjalistycznych przedmiotów zawodowych, co wynika ze specyfiki profilowania poszczególnych oddziałów. Na dwóch kondygnacjach budynku głównego i nieco mniejszym budynku obok znajdują się pracownie języków obcych, języka polskiego, matematyki, przyrody/geografii/fizyki/chemii i informatyki. Od września 2013 roku działa też „zielona klasa”; jest to teren rekreacyjny na zapleczu szkoły, służący relaksowi śródlekcyjnemu i z powodzeniem przyczyniający się do poprawy kondycji intelektualnej uczniów. Otoczenie szkoły wkomponowane jest w zadbany ogród, bogaty w różne gatunki flory. Atutem placówki jest elegancka aula, w której odbywają się ważne uroczystości szkolne oraz konferencje tematyczne  i posiedzenia Rady Pedagogicznej. Oprócz pomieszczeń typowo edukacyjnych znajdują się pomieszczenia do prawidłowej obsługi szkoły: gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość, archiwum. Wnętrze szkoły, już po przekroczeniu progu przekonuje, że przywiązuje się tu wagę do ceremoniału, ważnych rocznic, świąt kalendarzowych i państwowych. Bogata galeria fotografii tworzy historie pisaną obrazem i stanowi dla uczniów godny przykład.

Specyficzny, pozytywny klimat placówki tworzą detale dekoracyjne: oświetlenie, obrazy, pamiątki z różnych miejsc.