Egzamin maturalny w 2022 roku

Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermUcz2022.pdf

Terminy egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

doc09757820211008125425

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Przyb_2022.pdf

Informacja dotycząca odpłatności za egzamin

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-161/