Egzamin maturalny w 2018 roku

Terminy dla uczniów klas maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_HarmGimMat.pdf

Informacja o opłatach

https://oke.wroc.pl/oplaty-za-egzamin-maturalny/

Informacja o terminach egzaminów pisemnych

harmonogram egzaminy pisemne

harmonogram egzaminy pisemne

Informacja o terminach egzaminów ustnych

EGZAMINY MATURALNE ustne

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
maturalnym w 2018 r. Prosimy zdających o zabezpieczenie materiałów we własnym zakresie.