Kadra pedagogiczna

Przydział czynności dla nauczycieli ROK SZKOLNY 2017/2018
Lp. NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Andrzejczak Maria Nauczyciel biologii
3. Chudy Adam Nauczyciel religii
4. Dzwolak Krzysztof Nauczyciel  informatyki
5. Fiet Małgorzata Nauczyciel  wiedzy o kulturze
6. Głód Janusz Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
7. Jadczyk Katarzna Nauczyciel j. polskiego, wychowawca kl. II
8. Kienda Aleksandra Nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca kl. III
9. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
10. Myszka Maria Nauczyciel  historii, wiedzy o społ., wychowawca kl. I
11. Olczyk- Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego
12. Słowińska Marianna Nauczyciel  podstaw przedsiębiorczości,ekonomii w praktyce
13. Szymańska Agnieszka Nauczyciel  j. niemieckiego
14. Tysz Barbara Nauczyciel geografii
15. Warchoł Norbert Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
16. Wawrzyńczuk- Mielniczek Monika Nauczyciel chemii, przyrody
17. Wiącek Grzegorz Nauczyciel j. angielskiego