Kadra pedagogiczna

Lp. NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Abdelaal Renata Nauczyciel chemii, biologii, przyrody
3. Chudy Adam Nauczyciel religii
4. Fiet Małgorzata Nauczyciel  wiedzy o kulturze
5. Głód Janusz Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
6. Jadczyk Katarzna Nauczyciel j. polskiego, wychowawca kl. I NLO
7. Kienda Aleksandra Nauczyciel matematyki, fizyki
8. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
9. Myszka Maria Nauczyciel  historii, wiedzy o społ., wychowawca kl. II NLO
10. Olczyk- Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego
11. Pucicka Marta Nauczyciel geografii
12. Słowińska Marianna Nauczyciel  podstaw przedsiębiorczości
13. Stasiewicz Mariola Pedagog
14. Szymańska Agnieszka Nauczyciel  j. niemieckiego
15. Warchoł Norbert Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki
16. Wiącek Grzegorz Nauczyciel j. angielskiego