Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  w Bielawie współpracuje z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Dzięki tej współpracy szkoła  upowszechnia edukację obronną oraz historię wojskowości wśród młodzieży, promuje służbę wojskową, przede wszystkim w Narodowych Siłach Rezerwowych, popularyzuje wśród uczniów wiedzę z zakresu współczesnych problemów obronności Państwa.

Uczniowie rozwijają idee patriotyczne w środowisku cywilnym oraz kultywują pamięć  o Wojsku Polskim w miejscach pamięci na terenie miasta Bielawa  jak i na terenie województwa dolnośląskiego, dbają o miejsca pamięci związane z Wojskiem Polskim.

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych udziela szkole wsparcia merytorycznego i logistycznego między innymi poprzez:

1)   prowadzenie zajęć z zakresu historii wojskowości w czasie wizyt ochotników na terenie Centrum;

2)   udostępnianie do zwiedzania, w ramach w/w zajęć, Sali Tradycji oraz obiektów Centrum;

3)   udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową.

 

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.