Wiadomości

EGZAMIN GIMNAZJALNY W TERMINIE DODATKOWYM
– uczniowie przychodzą na egzamin najpóźniej na 8.30

Lista uczniów zgłoszonych na termin dodatkowy jest dostępna w sekretariacie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY W TERMINIE PODSTAWOWYM 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których  mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym:

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Egzamin w terminie dodatkowym:

. część humanistyczna
– 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego
– godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza
– 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
 z zakresu przedmiotów
przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki
– godz. 11:00
3. język obcy nowożytny
– 5 czerwca 2019 r. (środa)
 na poziomie podstawowym
– godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym
– godz. 11:00

Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

SP dni wolne w roku szkolnym 2018_2019

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

szkolny zestaw GIM 2016-2019_kl. III