Kadra Pedagogiczna

Przydział czynności dla nauczycieli ROK SZKOLNY 2017/2018
Lp. NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Tynda Ewelina Wicedyrektor
3. Andrzejczak Maria Nauczyciel biologii
4. Chudy Adam Nauczyciel religii
5. Dzwolak Krzysztof Nauczyciel informatyki
6. Głód Janusz Nauczyciel WDŻ
7. Jadczyk Katarzyna Nauczyciel j. polskiego VII SP
8. Kienda Aleksandra Nauczyciel fizyki
9. Kwiatkowski Piotr Nauczyciel j. niemieckiego II G, III G
10. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
11. Myszka Maria Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
12. Olczyk – Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VII SP
13. Połczyńska Beata Nauczyciel historii
14. Rymarska Barbara Nauczyciel  języka polskiego, wychowawca kl. III G
15. Stasiewicz Mariola Pedagog
16. Szymańska Agnieszka Nauczyciel  j. niemieckiego VII SP
17. Tysz Barbara Nauczyciel geografii
18. Warchoł Norbert Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
19. Wawrzyńczuk – Mielniczek Monika Nauczyciel matematyki, chemii
20. Zięba Róża Socjoterapeuta, wychowawca  klasy II G