Kadra Pedagogiczna

Przydział czynności dla nauczycieli ROK SZKOLNY 2018/2019
Lp. NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Abdelaal Renata Nauczyciel chemii, biologii
3. Bełtowska Joanna Nauczyciel matematyki kl. VII SP, VIII SP
4. Chudy Adam Nauczyciel religii
5. Głód Janusz Nauczyciel WDŻ
6. Jadczyk Katarzyna Nauczyciel j. polskiego kl. VIII SP
7. Kienda Aleksandra Nauczyciel fizyki,                                        nauczyciel matematyki kl. III G
8. Kierepka-Czeleń Ewa Nauczyciel j. polskiego kl. VII SP, III G, wychowawca  klasy  VII SP
9. Kwiatkowski Piotr Nauczyciel j. niemieckiego kl. VII SP, III G
10. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
11. Olczyk – Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego
12. Pucicka Marta Nauczyciel geografii,                          wychowawca kl. III G
13. Stasiewicz Mariola Pedagog
14. Szymańska Agnieszka Nauczyciel j. niemieckiego kl. VIII SP
15. Ślusarska Agnieszka Nauczyciel historii,wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VIII SP
16. Warchoł Norbert Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki