Niepubliczne Gimnazjum OHP

EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W BIELAWIE

PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019  DO KLAS:

 

 • VI, VII, VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
 • VII, VIII szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy;
 • III gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej:

 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 2 fotografie
 • opinia pedagoga/wychowawcy

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy:

 • kwestionariusz osobowy;
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP i podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • badania lekarskie w zależności od specjalizacji zawodowej
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

UWAGA! Współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną o nazwie Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szarych Szeregów 2c; 58-200 Dzierżoniów tel. 697989739.

 Przyjmujemy uczniów z:

 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne
 • orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
 • uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • niepowodzeniami edukacyjnymi
 • zachowaniem wykraczającym poza normy

      OFERUJEMY POMOC:

 • SOCJOTERAPEUTY
 • PEDAGOGA
 • PSYCHOLOGA.

 

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna.

OFERUJEMY: 

 • stypendium naukowe 500 zł
 • stypendium sportowe 300 zł
 • stypendium za frekwencję 500 zł
 • stypendia socjalne wg potrzeb
 • dopłatę do biletu miesięcznego
 • śniadania
 • wycieczki
 • socjoterapię

 

PAKIET STARTOWY:

(KURTKA, KOSZULKA, GADŻETY FIRMOWE)

 

 

Jesteśmy placówką oświatową z uprawnieniami szkoły publicznej realizującą programy  nauczania MEN.

CZEKAMY NA CIEBIE!

 

 

 

szkolny-program-nauczania-ohp-1

**************************************************************************************************************************************

Założenia projektu ZIELONA KLASA
W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI
PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

Program zielonej klasy

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.